ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری قشم

اول از مدارک شروع کنیم ، مدارکی که شما میتوانید به واسطه آن یک شرکت بازرگانی و یا به اصطلاح عامیانه مراجعین، صادرات و واردات ثبت کنید به شرح ذیل است :

1_ برابر اصل مدارک احراز هویت اعضا یعنی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت برای هر چند نفری که اعلام حضور در هیئت مدیره و یا سهام شرکت را کرده اند در شرکتهای مسئولیت محدود با حد اقل 2 نفر و در شرکتها ی سهامی خاص با حداقل هیئت مدیره 3 نفر و دو نفر بازرس قابل ثبت می باشد


این اعضا میتوانند بیشتر باشند ولی کمتر از تعداد اعلام شده وجاهت قانونی نداشته و قابل ثبت نیست.
2_ صحت امضا ی تمامی اعضا و بازرسین شرکت.
3_ معرفی محل برای ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری قشم که شامل دفاتر کار واقعی که از طرف سازمان منطقه آزاد تجاری قشم مورد قبول باشد با استعلام پایان کار در محدوده منطقه.
4_ ارائه مجوز فعالیت که بنا به درخواست شما موسسه حقوقی کیا این مجوز را اخذ خواهد کرد.
بعد از ذکر مدارک نوبت به مراحل ثبت شرکت میرسد که به شرح ذیل است :
در ابتدا باید نام شرکت توسط متقاضی و یا نامه وکالت ثبت شود بدین منوال که درخواست را با منطقه آزاد تجاری قشم از طریق سایت مطرح میکنیم و در صورت امکان و عدم تشابه نام بعد از 48 ساعت ، نام تایید خواهد شد.
مرحله بعد از تایید نام مرحله اخذ مجوز فعالیت اقتصادی یک ساله میباشد که روی نام شرکت در شرف تاسیس اخذ میگردد.
بعد از اخذ مجوز نوبت به ورود اطلاعات برای ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم میرسد که کارشناسان موسسه حقوقی کیا عهده دار این وظیفه میباشند و در صورت تایید موکلین و مراجعین این اطلاعات نهایی شده و به منطقه از طریق سامانه ارسال میگردد. بعد از تایید کارشناسان ثبت اوراق ثبت جهت امضا سهامداران صادر گردیده و پس از امضا متقاضی به اداره ثبت شرکتها ارسال و آگهی ثبت شرکت صادر می گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی در خصوص کارشناسی دقیق و تکمیل مدارک می توانید با مشاورین ثبت کیا در تماس باشید.

ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری قشم

 


Call Now