ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری ماکو

یکی دیگر از مناطق آزاد تجاری کشور،منطقه آزاد تجاری ماکو میباشد.همانند سایر مناطق آزاد تجاری،در این منطقه آزاد نیز از طریق ثبت شرکت میتوان سرمایه گذاری نمود و فعالیت های مرتبط از قبیل واردات صادرات و یا تولید داشت و از معافیت های 25 ساله مالیاتی بهره مند شد.

جهت تاسیس شرکت در منطقه آزاد تجاری ماکو میبایست در ابتدا :
شخص سرمایه گذار چه حقیقی یا چه حقوقی نسبت به اجاره محل،اداری و یا تجاری خود اقدام نماید در صورت عدم امکان اجاره محل در منطقه آزاد تجاری ماکو موسسه ثبت کیا میتواند در این خصوص با شما همکاری نماید.
همینطور رونوشت مدارک احراز هویت کلیه اعضا و ثبت نام اولیه در کارتابل منطقه آزاد تجاری ماکو و تایید نام شرکت در شرف تاسیس.یادآور می شود در صورت حضور اتباع خارجی در شرکت می بایست از طریق مراجعه به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی نسبت به اخذ کد فراگیر و یا به سایت http://www.tehranatba.ir/ جهت ثبت نام کد فراگیر اقدام نمایید.
چنانچه شرکت در شرف تاسیس،سهامی خاص می باشد،فیش واریز 35 درصد از کل سرمایه اولیه شرکت در یکی از بانکهای منطقه آزاد تجاری ماکو الزامی است.
و در نهایت رونوشت از صحت امضای تمامی اعضای هیئت مدیره در دفاتر اسناد رسمی مورد نیاز می باشد.

ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری ماکو


Call Now