ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

یکی دیگر از مناطق آزاد تجاری کشور منطقه آزاد انزلی میباشد همانند سایرمناطق آزاد تجاری در این منطقه نیز از طریق ثبت شرکت میتوان سرمایه گذاری نمود و فعالیت های مرتبط از قبیل واردات ، صادرات و یا تولید داشت و از معافیت های 25 ساله مالیاتی بهره مند شد.

جهت تاسیس شرکت در منطقه آزاد انزلی مدارک و شرایط زیر مورد نیاز است :


1-شخص سرمایه گذار چه حقیقی یا چه حقوقی مستلزم اجاره محل اداری و یا تجاری است در صورت عدم امکان اجاره محل موسسه حقوقی کیا در این زمینه میتواند در مقام مشاور یاری رساند
2-رونوشت مدارک احراز هویت کلیه اعضا
3-ثبت نام اولیه کارتابل مناطق آزاد و تایید نام شرکت در شرف تاسیس
4-در صورت حضور اتباع خارجی از طریق مراجعه به اداره کفالت اتباع ملزم به اخذ کد فراگیر است
5-در صورت سهامی خاص بودن فیش واریز 35 درصد از کل سرمایه اولیه در یکی از بانکهای منطقه آزاد انزلی الزامی است
6-رونوشت از صحت امضای تمامی اعضای هیئت مدیره در دفاتر اسناد رسمی

پیشنهاد بهترین و سریع ترین خدمات ثبت شرکت در مناطق آزاد را تنها با یک تماس دریافت کنید 

۰۹۱۲۸۲۰۰۵۶۰
021۸۸۸۷۹۸۹۳

021۸۸۸۷۹۸۹۴

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی


Call Now