ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

از جمله مناطق آزاد مرزی میتوان به منطقه آزاد ارس و یا جلفا اشاره کرد این منطقه در آذربایجان شرقی واقع شده ودرمسیرجاده ابریشم نیز قرار گرفته است.

برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس تکمیل مدارک و شرایط زیر مورد نیاز است :


1-رونوشت برابر با اصل شده مدارک هویتی ( شناسنامه و کارت ملی ) اعضا
2-رونوشت اجاره نامه فی مابین سرمایه گذار ( شرکت در شرف تاسیس ) در منطقه آزاد ارس و نماینده سازمان سرمایه گذاری منطقه آزاد
3-چنانچه احدی از شرکا از اتباع خارجی سایر کشورها باشد کد فراگیر یا کد فیدا (FIDA ) نیاز است
4-فیش واریز 35% از سرمایه تاسیس شرکت در صورت سهامی خاص بودن
5-مجوز فعالیت یا اسناد ثبت نام آن اخذ مجوز فعالیت در منطقه آزاد ارس
(( در هر مورد از موارد فوق الذکر چنانچه دچار محدودیت و یا کسری مدارک شدید میتوانید با کارشناسان و متخصصان بخش مناطق آزاد ثبت کیا تماس حاصل فرمایید ))

 

 پیشنهاد بهترین و سریع ترین خدمات ثبت شرکت در مناطق آزاد را تنها با یک تماس دریافت کنید 

۰۹۱۲۸۲۰۰۵۶۰
021۸۸۸۷۹۸۹۳
021۸۸۸۷۹۸۹۴

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس


Call Now