امروزه شاهد به وجود آمدن دستورالعمل اجرایی تعیین نام برای ثبت شرکت هستیم و شرکت هایی که قصد دارند تا به صورت رسمی به ثبت برسند، لازم است تا از این دستورالعمل تبعیت کرده و بر اساس آن ثبت قانونی شوند. در همین راستا اگر بخواهیم شما را با دستورالعمل اجرایی تعیین نام برای ثبت شرکت آشنا کنیم می توان به موارد مختلفی اشاره کرد. پس با ما همراه باشید تا نگاهی به این دستورالعمل بیاندازیم.

 

بررسی دستورالعمل اجرایی تعیین نام برای ثبت شرکت

به منظور بررسی و معرفی دستورالعمل اجرایی تعیین نام برای ثبت شرکت باید به این نکته اشاره کنیم که این دستورالعمل دارای ۱۱ ماده مختلف است که اگر بخواهیم شما را با این ۱۱ ماده آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماده ۱:

متقاضیان باید با مشخص کردن نوع شرکت و ارائه کردن مدارک لازم، نام شرکت خود را مشخص کنند.

ماده ۲:

نام شرکت باید از کلمه یا کلماتی تشکیل شود که معنی دار باشد.

ماده ۳:

شرکت هایی که برای ثبت کردن نام پیشنهاد نیاز به اخذ مجوزهای مختلف دارند، باید قبل از ارائه تقاضانامه مجوزها را دریافت کنند.

ماده ۴:

مدت زمان اعتبار نام تایید شده نامحدود است. اگر نام تایید شده شرکت در حال تاسیس منجر به ثبت و آگهی نشود، سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، ۶ ماه است.

ماده ۵:

نام شرکت ثبت شده، مختص فردی است که اسم به نام او ثبت شده است و فرد دیگری حق گرفتن آن نام یا شبیه به آن را ندارد.

ماده ۶:

نام پیشنهادی برای شرکت در موارد زیر تایید نخواهد شد:

  • نام ها به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
  • نام ها به نحوی است که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده.
  • نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند.
  • نام اختصاری و یا حروفی که متعلق به دولت است.
  • ترکیبی از دو واژه فارسی که تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد غیر قابل قبول است.

ماده ۷:

در تعیین نام شرکت ها باید به نکات زیر توجه شود:

  • اگر تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده در استفاده از پسوندهای جمع باشد، نام غیر قابل قبول است.
  • اگر نام شرکتی ترکیبی از کلمات ثبت شده باشد نمی توان با حذف کلمات نام جدیدی به ثبت رساند.
  • واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده هستند، پذیرفته نخواهند شد.
  • اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو و… به اسامی که از قبل به ثبت رسیده اند، مورد پذیرش نخواهد بود.
  • اضافه کردن اعداد به نام هایی که ثبت شده اند مورد پذیرش نیست.

ماده ۸:

اگر بر اساس نتیجه کارشناسی نام، اسم پیشنهادی با دستورالعمل تعارض دارد، موارد تعارض و دلایل رد به متقاضی اعلام می شود. درصورتی که متقاضی اعتراض داشته باشد می تواند با ذکر دلایل به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده نام، اعتراض خود را اعلام کند. اگر در کارشناسی دوم نام پیشنهادی رد بشود، متقاضی می تواند اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اعلام کند.

ماده ۹:

نام های تایید شده به دیگری انتقال پیدا نخواهد کرد.

ماده ۱۰:

نام شرکت ثبت شده با ارائه صورتجلسه و متناسب با نوع شرکت تنظیم شده و در چنین شرایطی قابل تغییر خواهد بود.

ماده ۱۱:

اگر قصد تغییر نام شرکت را دارید باید مواد ۹۵، ۱۱۷، ۱۴۱، ۱۶۳، ۱۸۴ و ۲۰۰ قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۱ آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری را رعایت کنید.

توجه به دستورالعمل اجرایی تعیین نام برای ثبت شرکت به شما کمک می کند تا این فرآیند را به راحتی و بدون هیچ مشکل خاصی انجام داده و به هدف خود به منظور ثبت کردن شرکت خود برسید.

حرف آخر

در این مطلب نگاهی به دستورالعمل اجرایی تعیین نام برای ثبت شرکت انداخته و تلاش کردیم تا این دستورالعمل را به صورت جامع و کامل به شما معرفی کنیم. توجه به نکات گفته شده در این مطلب و بررسی دستورالعمل اجرایی تعیین نام برای ثبت شرکت به شما کمک می کند تا در راستای انتخاب کردن اسم برای شرکت تان با مشکل خاصی مواجه نشده و بتوانید این فرایند را به بهترین شکل ممکن انجام دهید.


Call Now