کسانی که قصد ثبت شرکت را دارند می بایست با مفاهیم و نکات و همچنین قوانین و مقررات لازم برای انجام این کار آگاه باشند. به عنوان مثال باید بدانند حداقل سرمایه برای ثبت شرکت چه میزان است، تا بدین ترتیب با مشکلی در فرایند ثبت شرکت خود مواجه نشوند. افرادی که قصد دارند تا اقدام به ثبت شرکت کنند، همواره با این مشکل مواجه هستند که نمی دانند برای ثبت شرکت باید چه میزان سرمایه اولیه داشته باشند؟ بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی نسبت به این مسئله شرکت خود را به صورت قانونی ثبت نکرده و از مزایای آن بهرهنمی برند. به همین دلیل در این مطلب قصد داریم تا شما را با حداقل سرمایه برای ثبت شرکت آشنا کنیم، پس با ما همراه باشید.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام یکی از انواع مهم شرکت هایی است که افراد برای راه اندازی کسب و کار های خود، آن را انتخاب کرده و اقدام به ثبت نمودن آن می نمایند. اگر قصد دارید تا اقدام به ثبت شرکت سهامی عام کنید، حداقل لازم است تا ۵ نفر به عنوان شرکا و ۵۰۰ هزار تومان سرمایه اولیه داشته باشید. حداقل اعضای هیئت مدیره نیز باید ۵ نفر باشند. داشتن این شرایط به شما کمک می کند تا بتوانید به صورت قانونی اقدام به ثبت شرکت سهامی عام کنید.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص

یکی دیگر از انواع شرکت ها، شرکت سهامی خاص است. بر اساس قوانین، برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل نیاز به 3 نفر شریک و سرمایه ۱۰۰ هزار تومانی دارید. حداقل اعضای هیئت مدیره نیز باید 3 نفر باشند.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

یکی از انواع شرکت ها، شرکت با مسئولیت محدود است. برای ثبت کردن این شرکت باید حداقل 2 شریک و حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومانی داشته باشید. 1 نفر به عنوان هیئت مدیره برای ثبت کردن این شرکت کافی است. میزان مسئولیت هر یک از شرکت ها به میزان سهم الشرکه هر شریک بستگی خواهد داشت.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی

اگر قصد دارید تا یک شرکت تضامنی را به ثبت برسانید، برای حداقل سرمایه هیچ محدودیتی نخواهید داشت اما نکته لازم این است که باید حداقل 2 شریک و 1 نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره را در نظر بگیرید.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت نسبی

یکی دیگر از انواع شرکت ها، شرکت های نسبی هستند که برای حداقل سرمایه هیچ محدودیتی نداشته و شما می توانید با 2 شریک و 1 عضو هیئت مدیره شرکت خود را در این دسته بندی به ثبت برسانید.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی جز دسته بندی هایی است که حداقل سرمایه آن ها هیچ محدودیتی ندارند اما برای ثبت آن نیاز به 2 شریک و حداقل 1 نفر عضو هیئت مدیره است. میزان مسئولیت هریک از شرکا در این شرکت به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی نیز نوع دیگری از شرکت های ثبتی به حساب می آیند که برای ثبت کردن آن ها در بخش سرمایه هیچ محدودیتی تعیین نشده است اما لازم است تا حداقل ۷ شریک و 1 عضو هیئت مدیره داشته باشید. میزان مسئولیت هر یک از شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر شخص و در حالت غیر سهامی با توجه به تراضی اساسنامه خواهد بود.

با سرمایه کم باز هم ثبت شرکت کنید

همان طور که مشاهده کردید برای ثبت شرکت نیاز به سرمایه اولیه زیادی نخواهید داشت و شما می توانید با سرمایه بسیار کم مراحل قانونی ثبت شرکت خود را انجام دهید. نکته مهم این است که پس از انجام مراحل ثبت شما می توانید از مزایای فعالیت به عنوان یک شرکت قانونی استفاده کرده و از مزایای داشتن یک شرکت قانونی ثبت شده استفاده کنید.

حرف آخر

در این مطلب به یکی از سوالات بسیار مهم برای ثبت شرکت پاسخ داده و بیان کردیم که با توجه به نوع شرکتی که قصد ثبت کردن آن را دارید، لازم است تا حداقل چه میزان سرمایه داشته باشید.

 همان طور که مشاهده کردید سرمایه اولیه برای ثبت شرکت زیاد نبوده و شما می توانید با مبالغ بسیار کم به عنوان سرمایه اولیه اقدام به ثبت شرکت کنید.


Call Now