افرادی که قصد ثبت برند را دارند، همواره این سوال را مطرح می کند که هزینه ثبت برند و انجام این فرآیند چقدر است و برای این که بتوانیم برند خودمان را ثبت کنیم، باید چه مبالغی را پرداخت کنیم.

 در این مطلب قصد داریم تا به این سوال بسیار مهم پاسخ داده و جز به جز آن را بررسی کنیم و بگوییم که برای ثبت برند و هزینه های مربوط به آن باید چه مبالغی را پرداخت کنید. پس با ما همراه باشید تا نگاهی به این موضوع مهم بیاندازیم.

 

تفاوت هزینه ثبت برند برای افراد حقیقی و حقوقی

یکی از نکات بسیار مهم که باید بدانید این است که هزینه ثبت برند برای افراد حقیقی و حقوقی متفاوت بوده و با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن موظف هستید تا مبالغ مختلفی را به منظور ثبت برند پرداخت کنید.

 با این حال در ادامه هزینه ثبت برند و موارد مربوط به آن را برای هر دو گروه حقیقی و حقوقی به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید بدون مشکل فرایند ثبت برند خود را انجام داده و هزینه های آن را پرداخت کنید.

هزینه ثبت برند برای افراد حقیقی و حقوقی چقدر است؟

در ادامه اقلام هزینه برای افراد حقیقی و حقوقی در سال جاری را به منظور ثبت برند را معرفی می کنیم. توجه شود که تمامی مبالغ به ریال است:

حق ثبت اظهار نامه به ازاء یک طبقه

اشخاص حقیقی: 240000 ریال

اشخاص حقوقی:480000 ریال

برای هر طبقه اضافی

اشخاص حقیقی: 20000

اشخاص حقوقی: 40000

هزینه ثبت برند به ازاء یک طبقه

اشخاص حقیقی: 1200000

اشخاص حقوقی: 2400000

حق ثبت برای هر طبقه اضافی

اشخاص حقیقی: 100000

اشخاص حقوقی: 200000

حق ثبت تمدید دوره های ده ساله

اشخاص حقیقی و حقوقی: معادل حق ثبت برند

جریمه ی تاخیر در تمدید ثبت

اشخاص حقیقی و حقوقی: معادل نصف حق ثبت برند

هزینه استعلام برای انتقال ،اجازه بهره برداری

اشخاص حقیقی:50000

اشخاص حقوقی: 100000

حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه

اشخاص حقیقی: 100000

اشخاص حقوقی: 200000

حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی

اشخاص حقیقی:50000

اشخاص حقوقی:100000

حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه  برای یک طبقه

اشخاص حقیقی:100000

اشخاص حقوقی:200000

حق ثبت اجازه بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازاء هر طبقه اضافی

اشخاص حقیقی:50000

اشخاص حقوقی:100000

هزینه ی هر بار اصلاح اظهار نامه

اشخاص حقیقی: 50000

اشخاص حقوقی:100000  

هزینه حق ثبت انتقال اظهار نامه

اشخاص حقیقی: 50000 

اشخاص حقوقی: 100000

حق ثبت تغییرات

اشخاص حقیقی:50000

اشخاص حقوقی:100000

هزینه صدور گواهی المثنی

اشخاص حقیقی: 100000  

اشخاص حقوقی: 200000

هزینه رونوشت مصدق

اشخاص حقیقی: 5000

اشخاص حقوقی: 10000

هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهار نامه یا صدور گواهی نامه

اشخاص حقیقی: 15000

اشخاص حقوقی: 30000

هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت

اشخاص حقیقی: 500000

اشخاص حقوقی: 750000

هزینه ی رسیدگی به اعتراض

اشخاص حقیقی: 1500000

اشخاص حقوقی: 3000000

ودیعه ی تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه

اشخاص حقیقی:3000000 

اشخاص حقوقی:4500000

هزینه بررسی اظهار نامه ثبت بین المللی

اشخاص حقیقی:200000  

اشخاص حقوقی:400000

هزینه های جانبی برای ثبت برند

علاوه بر موارد گفته شده در هزینه های واریزی به منظور ثبت برند، برای هر علامت تجاری نیز لازم است تا دو آگهی در روزنامه های رسمی کشور چاپ کنید که این مسئله با توجه به تعداد خطوط، اندازه علامت تجاری شما و یا رنگی بودن و سیاه و سفید بودن آن هزینه جداگانه خواهد داشت و شما باید مبلغی را به این منظور پرداخت کنید.

متقاضیان خارجی نیز که قصد دارند تا اقدام به ثبت برند کنند باید معادل ارزی مبالغ مشخص شده را پرداخت کنند. یعنی تمام هزینه هایی که در بخش قبلی به آن اشاره کردیم برای متقاضیان خارجی باید به صورت کامل و معادل با مبلغ ارزی آن را پرداخت شود.

حرف آخر

در این مطلب نگاهی به هزینه ثبت برند برای افراد حقیقی و نیز افراد حقوقی انداخته و بیان کردیم که برای آن که بتوانید برند خود را ثبت کنید، لازم است تا چه مواردی را پرداخت کرده و چه هزینه هایی را در نظر بگیرید. همچنین درباره هزینه های جانبی این فرایند نیز مواردی عنوان گردید. مطالعه موارد گفته شده به شما کمک می کند تا فرایند ثبت کردن برند را به نحو احسن طی کرد و هزینه اضافی برای انجام این کار پرداخت نکنید.


Call Now