شرایط ثبت شرکت
شرکت از اجتماع دو یا چند سهامدار، شریک و یا موسس برای رسیدن به یک هدف مشترک به وجود می آید، اما باید به این نکته توجه داشت که این تنها یک تعریف ساده از شرکت است و شما برای آن که بتوانید در کشور ثبت شرکت کنید، لازم است تا شرایط و ضوابط این کار را به خوبی بدانید و با توجه به آن ها مراحل و گام های ثبت شرکت را طی کنید. در ادامه نگاهی به شرایط ثبت شرکت انداخته و بیان می کنیم که برای انجام این کار لازم است تا چه گام هایی را طی کرده و به چه موضوعاتی توجه داشته باشید برای آن که فرآیندهای ثبت شرکت انجام شود، لازم است تا شرایط ثبت شرکت را به صورت عمومی آن را در نظر بگیرید و به آن ها عمل کنید از شرایط ثبت شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رضایت طرفین
اهلیت و صلاحیت طرفین
معین بودن قرارداد
قانونی بودن موضوع و حرف قرارداد


وجود شرکا
برای به وجود آمدن یک شرکت لازم است تا حداقل دو شریک باشند و یک شخص نمی تواند به تنهایی شرکتی را تشکیل دهد. قانون سقفی را برای تعداد شرکا تعیین نکرده است اما برای به ثبت یک شرکت وجود دو نفر لازم و ضروری است.


همکاری شرکا
شرکا باید در مراحل ثبت و مدیریت شرکت تمایل به همکاری داشته باشند و این همکاری از طریق خرید سهام و حضور یافتن در مجامع و جلسات ثابت می شود.


تامین کردن سرمایه
برای به وجود آوردن یک شرکت لازم است تا تأمین سرمایه صورت گیرد و تا وقتی که سرمایه اولیه مورد نیاز برای یک شرکت تامین نشود، مراحل ثبت‌ آن انجام نخواهد شد.


اشتغال شرکا به فعالیت های تجاری
شرکا یک شرکت و یا کارگزاران آن ها موظف هستند که با توجه به ماده 2 قانون تجارت به فعالیت های تجاری مشغول باشند که این فعالیت های تجاری در ذیل این ماده قانون به صورت کامل توضیح داده شده است.


تقسیم کردن سود و زیان
موضوع دیگری که در شرایط ثبت شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد این است که نحوه تقسیم سود و زیان یک شرکت بین شرکا باید پیش از آغاز فعالیت کاملاً روشن و شفاف باشد. به صورت کلی نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکا مساوی است و یک شریک به همان میزانی که در سود شراکت دارد، باید در زیان شرکت نیز سهیم باشد. تعیین کردن این شرایط بر عهده اساسنامه شرکت است.

مراحل ثبت شرکت
برای آن که شما را با شرایط ثبت شرکت ها آشنا کنیم، لازم است تا پیش از این نگاهی به مراحل اصلی انجام این کار بیاندازیم. بر اساس قانون شراکت بین دو یا چند نفر به صورت اختیاری، قهری و یا اجباری امکان ‌پذیر است. شرکت های اختیاری به یکی از سه شکل زیر تشکیل می شوند:
1_انعقاد یک قرارداد بین دو یا چند نفر
2_ترکیب و امتزاج اموال شریکان
3_پذیرش ارادی یک شی به عنوان اجرت یا حقوق مالکانه مشترک بین شریکان
موضوع بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که هر یک از انواع شرکت ها دارای ریز کاری های بسیار زیادی هستند که تنها افراد حرفه ای و فعال در این حوزه از این ریز کاری ها مطلع بوده و می توانند مراحل ثبت شرکت را به بهترین شکل ممکن طی کنند.


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت
یکی از شرایط بسیار مهم برای ثبت کردن شرکت، ارائه مدارک مورد نیاز برای انجام این کار است. البته این نکته بسیار مهم را باید بدانید که با توجه به نوع شرکت شما ممکن است مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت متغیر باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتنامه شرکت
تقاضانامه شرکت
اساسنامه شرکت
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
صورتجلسه هیئت مدیره
کپی شناسنامه برابر اصل شده همه اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسان
کپی کارت ملی برابر اصل شده همه اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسان
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
اظهارنامه
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
صورتجلسه هیئت مدیره
کپی شناسنامه برابر اصل شده همه اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسان
کپی کارت ملی برابر اصل شده همه اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسان
ارائه کردن گواهی پرداخت حداقل ۳۰ درصد سرمایه شرکت از بانکی که صاحب شرکت در آنجا افتتاح حساب کرده است
امضای وکالتنامه


حرف آخر
در این مطلب نگاهی به شرایط ثبت شرکت انداخته و بیان کردیم که مراحل ثبت شرکت، شرایط عمومی و اختصاصی آن و همین طور مدارک مورد نیاز برای انجام این فرایند چیست. مطالب گفته شده به شما کمک می کنند تا بتوانید مراحل ثبت شرکت خود را با سرعت بسیار زیادی انجام داده و کمترین مشکل را در طول مسیر ثبت شرکت خود داشته باشید.

 


Call Now