افرادی که اقدام به تاسیس شرکت می کنند ، همواره با این سوال مهم مواجه هستند که چرا باید چنین کاری انجام دهند؟
ثبت شرکت یکی از مهم ترین مراحل مدیریت یک شرکت است.
در ادامه مطلب برخی از مهمترین دلایل و مزایای تاسیس شرکت را بررسی می کنیم :

 1-الزامات دولتی

یکی از مهم ترین دلایل برای ثبت شرکت این است که اگر بخواهید بسیاری از کارهای مربوط به دولت مثل شرکت در مناقصه و مزایده های مختلف را انجام دهید ، باید به عنوان یک شرکت قانونی ثبت شد باشید.
2-امنیت قانونی
اگر شرکت شما به صورت قانونی ثبت نشده باشد ، در صورت بروز مشکل به احتمال خیلی کمی بتوانید از مجاری قانونی برای حل آن اقدام کنید.
3-سابقه رسمی
داشتن سابقه و رزومه یکی از موضوعات بسیار مهم است.در واقع رزومه و یا سابقه شما نشان دهنده موفقیت شرکت شما بوده و باعث می شود تا دیگران با اعتماد بیشتری با شما همکاری کنند.

4-اخذ نمایندگی
یکی از موضوعات مهم مدیریتی اخذ نمایندگی و ایجاد شعبه قانونی در نقاط مختلف است.شما برای این که بتوانید اقدام به اخذ و اعطاء نمایندگی های مجاز و افتتاح شعبه های مختلف کنید ، باید شرکت خود را به صورت رسمی ثبت کنید.
5-جلب اعتماد مخاطب
اگر شرکت شما به صورت قانونی ثبت شده باشد ، این اعتماد را به مخاطب و مشتری خود می دهید که منافع آن ها در چارچوب قانون تامین می شود و همین موضوع سبب اعماد بیشتر به برند کسب و کار شما خواهد شد.
6-انجام فرآیندهای مربوط به نیروی انسانی
نیروی انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه یک شرکت محسوب می شود.نکته مهم این است که برای حفظ منافع کارکنان لازم است تا شرکت شما به صورت قانونی ثبت شود تا بتوانید سوابق مختلفی مثل بیمه و بازنشستگی را برای نیروی انسانی خود دریافت کنید.
7-شفافیت اطلاعات
ثبت قانونی شرکت باعث می شود تا فرآیندهای مختلف شرکت شما قانونی وکاملا شفاف باشد.این موضوع باعث می شود تا مشکلات مختلفی مثل رانت و فساد به وجود نیاید.به همین دلیل بهتر است تا برای کمک کردن به داشتن یک اقتصاد و تجارت سالم اقدام به ثبت شرکت کنید.
8-تقسیم مسئولیت در بین شرکا
هر شخصی که در یک شرکت فعالیت کرده و مسئولیت دارد ، در مقابل هر نوع ضرر و زیانی نیز مسئول خواهد بود.به همین دلیل برای این که بتوانید اشخاص را مسئولیت پذیر کرده و تمایل آن ها برای همکاری را افزایش دهید ، لازم است تا شرکت خود را به صورت قانونی ثبت کرده و اقدام به تقسیم وظایف و مسئولیت در بین شرکا کنید.
اما همانگونه که ثبت شرکت دارای اهمیت زیادی می باشد ، ثبت برند و یا علامت تجاری همزمان یا پس از تاسیس شرکت نیز دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد.ثبت برند یا علامت تجاری دارای یک سری مزایای مهم می باشد که در ادامه به آن می پردازیم و با مراجعه به این آدرس http://iripo.ssaa.ir شما می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.
حرف آخر
در این مطلب نگاهی به مهم ترین دلایل برای ثبت شرکت و برند انداخته و در رابطه با هر یک از این موارد توضیحاتی را به شما ارائه دادیم.(توجه به نکات گفته شده)
مطمئناً پس از مطالعه این مطالب متوجه شده اید که چرا ثبت شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد و لازم است تا شرکت خود را سریعاً ثبت قانونی کنید.

 

 

 


Call Now