امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

در بحث نام شرکت ابتدا باید این نکته را در نظر داشت که نام شرکت مورد نظر به ثبت نرسیده باشد یعنی ابتدا نام شرکت از طریق شناسه ملی اشخاص حقوقی که لینک آن در سایت  kiasabt.com موجود می باشد قابل استعلام می باشد،و در بحث نام شرکت از اسامی کاملا فارسی که ریشه فارسی نیز دارند باید استفاده کرد و معنی و مفهوم  نام شرکت مورد نظر باید در یکی از لغت نامه های فارسی اعم از معین و دهخدا موجود باشد و نام شرکت حتما باید از ترکیب سه کلمه فارسی انتخاب شود مانند کیا تجارت مرصاد که در این نام شرکت هر سه کلمه فارسی و ریشه آن کلمات که در نام شرکت استفاده شده نیز فارسی می باشد. 

ترکیب این نام شرکت نیز در لیست شرکت های ثبت شده نباید وجود داشته باشد.گاهی متقاضی نام شرکت تمایل به استفاده از تنها 2 کلمه در نام شرکت را داردکه پس از بررسی های لازم در مورد نام شرکت مورد نظر امکان ثبت نام شرکت وجود خواهد داشت.ثبت نام شرکت در تمامی نقاط ایران پس از بررسی های اولیه انجام شده ارسال به کارشناس و اداره ثبت شرکتهای تهران خواهد شد و نام شرکت تایید نهایی از اداره ثبت شرکتها بخش تعیین نام شرکت خواهد شد.نام شرکت زمانی شکیل خواهد بود که متناسب با موضوع فعالیت شرکت انتخاب شود،در نام شرکت از کلماتی مانند ایران و نامهای محجور و یا حروف اختصار کلمات لاتین نمی توان استفاده کرد.در نام شرکت اگر از 3 کلمه،2 کلمه آن تکراری باشد نام شرکت قابل ثبت نمی باشد.نام شرکت از نام مناطق جغرافیایی ایران شهرهای ایران و سایر اماکن ایران که دارای ریشه فارسی نیز باشد انتخاب می باشد.


پیگیری ثبت شرکت