پیمانکاری به معنای مجموعه ای است که می تواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نماید و قراردادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انجام اموری از قبیل تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و ... منعقد گرداند و مسئولیتشان را به عهده گیرد.
به شرکت هایی که با موضوع پیمانکاری به ثبت می رسد شرکت های پیمانکاری گفته می شود. این نوع شرکت ها از نظر نوع فعالیت خودشان به 11 نوع مختلف تقسیم می شوند :
1- ساختمان و ابنیه 2- راه و ترابری 3- صنعت و معدن 4- تاسیسات و تجهیزات 5- کشاورزی 6- آب 7- مرمت آثار باستانی 8- کاوش های زمینی 9- ارتباطات 10- نفت و گاز 11- نیرو
از جمله فعالیت های شرکت های پیمانکاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
اجرای پروژه های راه سازی شامل اتوبان ها ، بزرگراه ها ، راه های فرعی و اصلی،  راه های ریلی فرودگاه ها و طراحی ، تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ، راه و باند ، برق و نیرو ، آب و فاضلاب ، گاردریل بندی، آسفالت ریزی ،اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان با استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان، ایجاد کلیه امورخدمات شهری و فضای سبز و کانال کشی وامور باغبانی خدمات شهری ، فعالیت های ساختمانی، اجرای پروژه های آب، شامل سد سازی، تونل سازی، پل سازی، انتقال خطوط (آب، برق، گاز) و..
امروزه ثبت شرکت پیمانکاری یکی از مواردیست که به دلیل ماهیتی که دارد بسیار مورد توجه افراد مختلف قرار می گیرد. به همین دلیل برآن شدیم تا در این مقاله به پروسه ثبت شرکت پیمانکاری در مشهد بپردازیم .
ثبت شرکت پیمانکاری در مشهد :
از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت پیمانکاری در مشهد، تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت می باشد. شرکت های پیمانکاری هم به صورت شرکت های بامسئولیت محدود و هم به صورت شرکت های سهامی خاص می توانند به ثبت برسند.
از جمله مهم ترین تفاوت میان این شرکت ها عبارت است از :
1- در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر است در حالیکه  در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار نیاز می باشد.
2- سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
4- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی 4%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل مجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.

  • جهت ثبت شرکت پیمانکاری در مشهد شرکت سهامی خاص بهتر است یا شرکت بامسئولیت محدود ؟

گرچه این شرکت ها را می توان در قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت رساند اما با توجه به شرایط تشکیل این نوع از شرکت ها قالب سهامی خاص مناسب تر به نظر می رسد. چرا که مناقصه گذاران  اعتبار و ارزش بیشتری برای شرکتهای سهامی خاص قائل هستند این اعتبار و ارزش به این خاطر است که سهامداران شرکت های سهامی خاص موظف هستند 35% از سرمایه اولیه شرکت خود را در بانک به نام شرکت واریز نمایند در حقیقت سرمایه شرکت سهامی خاص اظهاری نمی باشد برعکس شرکت با مسئولیت محدود. علاوه بر این ، شرکت های سهامی از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا نیز مناسب ترند.

  • مدارک و مراحل ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص در مشهد :

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود .
الف) مدارک ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص در مشهد :
- اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
- اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
- صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
-  فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
- ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.
ب) مراحل ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص در مشهد :
- ثبت اینترنتی شرکت
- اخذ تایید نام شرکت پس از تایید نهایی ثبت شرکت
- امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
- ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست و درج بارکد پستی در سامانه اداره ثبت شرکت ها
- تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها و صدور آگهی تاسیس
- مراجعه به وکیل اداره ثبت شرکت ها و اخذ پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
- ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت 15 الی 20 روز کاری

  • مدارک و مراحل ثبت شرکت پیمانکاری بامسئولیت محدود در مشهد :

شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است  .
الف) مدارک ثبت شرکت پیمانکاری بامسئولیت محدود در مشهد :

- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
ب) مراحل ثبت شرکت پیمانکاری بامسئولیت محدود در مشهد :
- ثبت سامانه ای شرکت
- اخذ تایید نام شرکت
- امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
- ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست و درج بارکد پستی در سامانه اداره ثبت شرکت ها
- تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها و صدور آگهی تاسیس
- مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکت ها و اخذ پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
- ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت 15 الی 20 روز کاری

  • اخذ گرید پس از ثبت شرکت پیمانکاری در مشهد :

شرکت های پیمانکاری پس از ثبت شرکت و در صورت تمایل می توانند نسبت به اخذ گرید و یا رتبه در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند. پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه ( از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت ) به شرح ذیل تقسیم می شوند :
1- پیمانکاران پایه یک
2- پیمانکاران پایه دو
3- پیمانکاران پایه سه
4- پیمانکاران پایه چهار
5- پیمانکاران پایه پنج
که رتبه 5 پایین ترین و رتبه 1 بالاترین و بهترین رتبه می باشد.

متقاضیان عزیز، جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به چگونگی اخذ گرید می توانند به مقاله  " نحوه دریافت گرید برای شرکت " مراجعه نمایند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره راجع به ثبت شرکت های پیمانکاری در مشهد با ما تماس حاصل فرمایید.


Call Now