ثبت شرکت قراردادی تجاری است که گاه بین افراد حقیقی ( مردم عادی ) و حقوقی ( شرکت ها ) بسته می شود تا بنا بر آن سرمایه ، توانایی یا روابط خود را در چهارچوب قوانین برای کسب منفعت به شراکت بگذارند. در واقع، ثبت یک شرکت یا موسسه می تواند فعالیت های تجاری یا غیرتجاری افراد حقیقی را سازماندهی و نظم بخشیده و مزایای قانونی که دولت برای آن ها در نظر گرفته را نیز به همراه اعتبار بیشتر برای آن ها به ارمغان بیاورد. به جرات می توان ادعا کرد که بهترین روش برای به دست آوردن سودهای گسترده تر و بیشتر و همچنین پیشبرد اهداف خردتر به سمت اهداف کلان تر و با ارزش تر و رسیدن به مدارج بالاتر، ثبت یک شرکت یا موسسه تجاری و یا غیرتجاری می باشد.
با این وجود، ثبت شرکت دارای روند حقوقی و قانونی خاصی است. اطلاعات لازم در مورد نحوه ثبت شرکت در اراک را می توانید در این مقاله به دست آورید.

  • تعیین نام شرکت در اراک :

همان طور که شخص حقیقی دارای نام و فامیل و مشخصات سجلی است و توسط سازمان ثبت احوال ( وزارت کشور ) ثبت و در شناسنامه و کارت ملی منعکس می شود ، شخص حقوقی نیز با انتخاب نام شرکت و علامت تجاری و ثبت مراتب در اداره ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( قوه قضاییه ) می بایست هویت خود را رسمیت بخشد و متعاقباَ از امتیاز و مزایای آن استفاده نماید. متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد.
برای این منظور، با رعایت شرایط قانونی  پنج نام برای شرکت خود انتخاب نمایید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد کنید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد. مهم ترین شرایط انتخاب نام شرکت به شرح ذیل است :
1- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
2- دارای سابقه ثبت نباشد.
3- کلماتی که در اسم شرکت ها استفاده می شوند باید واژه بیگانه نبوده و فارسی باشد. یعنی نام شرکت در یکی از فرهنگ های دهخدا یا معین به عنوان کلمه ایرانی ذکر شده باشد.
4- جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
5- اسم انتخابی، لاتین نباشد.

  • 7 قالب ثبتی در اراک :

قانون تجارت از حیث حیطه فعالیت ها و اختیارات شرکت ها در عرصه تجارت آن ها را در 7 قالب ذیل گنجانده و شرکت مورد نظر شما باید در یکی از آن ها قرار گیرد.
1- شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2- شرکت تضامنی
3- شرکت با مسئولیت محدود
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
1- شرکت سهامی :
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
به موجب ماده 2 لایحه مزبور" شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن،بازرگانی نباشد". بنابراین، شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت، در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد.هر چند که برای انجام امور غیر تجاری،مانند خرید و فروش آپارتمان،تاسیس شده باشد و با توجه به اینکه موضوع شرکت های تجاری دیگر، باید حتماَ امور تجاری باشد،تا شرکت بازرگانی محسوب گردند، لذا می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت، در مورد شرکت های عام و خاص، قائل به استثنا شده و به این طریق خواسته است با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت، موجبات بیشتر تشکیل آن ها،بخصوص تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام، امکان مشارکت و جریان پیدا می کند، فراهم آورد
در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
بنابراین با توجه به مراتب فوق باید گفت شرکت سهامی شرکتی است بازرگانی که با سرمایه شرکاء و به منظور انجام امور انتفاعی تشکیل گردیده و سرمایه آن متشکل از سهام دارای ارزش واحد است و مسئولیت شرکاء محدود به اصل و فرع ( سود) سرمایه آن ها است.
2- شرکت تضامنی :
به موجب ماده 116 قانون تجارت :  شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود.
3- شرکت بامسئولیت محدود :
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با دو نفر علاقمند به تاسیس شرکت که قصد آن ها انجام امور تجاری باشد پس از طی تشریفات تشکیل می گردد یعنی پس از تادیه آورده نقدی و تسلیم آورده غیرنقدی تشکیل می گردد از آن پس آورده های آن ها سرمایه شرکت تلقی می گردد که این سرمایه به صورت سهام یا قطعات سهام نمی باشد.
همچنین ماده 94 قانون تجارت، در تعریف شرکت بامسئولیت محدود آورده است : شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
توجه داشته باشید که به موجب ماده 95 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود الزاماَ برای امور تجاری تشکیل می شود، اما وفق ماده 2 لایحه قانون تجارت، شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود.
4- شرکت مختلط غیرسهامی :
به موجب ماده 141 قانون تجارت : " شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود ".
این نوع شرکت اصولاَ توسط دو دسته اشخاص تشکیل می شود. دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند، ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند یا دارای طرح های صنعتی یا موافقت های اصولی برای تاسیس کارخانه هستند و نمی خواهند به عنوان کارمند یا کارمندان سرمایه داران کار کنند. بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند با هم به توافق برسند و شرکت مختلط غیرسهامی تشکیل بدهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود، و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی می شوند و اداره شرکت نیز به عهده آن ها خواهد بود.
شرکت مختلط غیرسهامی با تنظیم و امضای قرارداد شرکت یا شرکتنامه، حداقل میان دو شریک تشکیل می شود که یکی از آن ها دارای مسئولیت تضامنی و دیگری دارای مسئولیت محدود است. برای تشکیل شرکت تنظیم اساسنامه جداگانه لازم نیست ، ولی مانع قانونی وجود ندارد که شرکا علاوه بر شرکت نامه، اساسنامه نیز تنظیم کنند.
5- شرکت مختلط سهامی :
بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.
6- شرکت نسبی :
طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» .
در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.لذا نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.
به موجب ماده ی 184« در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ،بعد از اسم شریک  یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است» بنابراین مانند شرکت تضامنی، در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد:
شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.
7- شرکت تعاونی :
شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.
شرکت های تعاونی هم به لحاظ شکل عضویت و هم از نظر نوع فعالیتشان تقسیم بندی های مختلفی پیدا می کنند.
انواع شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت :
الف – شرکت های تعاونی عام : شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد بوده و موسسین آن بایستی سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند.
ب- شرکت های تعاونی سهامی خاص: شرکتی است که عضویت آن منحصر به گروه های خاصی از قبیل کارگران، کارمندان، ایثارگران ، زنان و ... می باشد . در نتیجه سهام شرکت فقط به افراد واجد شرایط واگذار می گردد.
انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت :
الف- شرکت تعاونی تولید : کار اصلی و مهم این تعاونی ها ، تولید کالا و محصول است . در شرکت های تعاونی تولید، اعضاء شرکت کار و دستمزد دریافت می کنند. شرکت های تعاونی تولید در بخش های گوناگون کشور مانند صنعت، کشاورزی، معدن و ... به فعالیت مشغول هستند.
ب- شرکت های تعاونی توزیع : این شرکت ها در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازهای اعضاء فعالیت می کنند. شرکت های تعاونی توزیع انواع گوناگونی دارند و هدف تمام آن ها این است که با مرغوب ترین کیفیت و مناسب ترین قیمت احتیاجات اعضاء خود را برآورده سازد.

  • مجوز ثبت شرکت در اراک :

تعیین موضوع شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که نشان دهنده هویت شرکت است. موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود :
1- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
2- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
3- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رستد.
در رابطه با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز دارند و همچنین موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز ندارند، لطفاَ رجوع کنید به مقالات  "موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت "  و " موضوعاتی که برای ثبت شرکت نیاز به نیاز به اخذ مجوز ندارند".
ما در این مقالات به طور کامل و واضح ، راجع به موضوعات نیازمند به اخذ مجوز و بالعکس پرداخته ایم. شایان ذکر است متقاضیان محترم، علاوه بر مطالعه این مقالات می توانند با ما در ثبت شرکت کیا در تماس باشند. همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

  • هزینه و زمان لازم جهت ثبت شرکت در اراک

مدت زمانی که می توان یک شرکت را در اداره ثبت شرکت ها در اراک به ثبت رساند ، 15 الی 30 روز کاری می باشد . البته این زمان متغیر می باشد و بیشتر بستگی به پرونده های موجود در سیستم کارشناسان اداره دارد.
شایان ذکر است، هزینه راه اندازی و ثبت شرکت به موضوعاتی نظیر میزان سرمایه اولیه تاسیس شرکت ، موضوع فعالیت شرکت ،  محل ثبت شرکت و نوع شرکت ( سهامی ، با مسئولیت محدود و ...) بستگی دارد. شما متقاضیان عزیز می توانید پس از مشخص نمودن موارد نامبرده ، با متخصصان ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایید تا هزینه ثبت شرکتتان را محاسبه و اعلام نماییم.


Call Now