گلپایگان از آمیختگی سه واژه ( گل- پای- گان ) برپا شده است. حاصلخیزترین زمین غرب استان اصفهان در شهرستان گلپایگان است. این سرزمین، معدن گنج است که فرصت های سرمایه گذاری بی نظیری را فراهم می آورد.
اگر شما نیز مایل به آشنایی با روش سرمایه گذاری و ثبت شرکت در گلپایگان هستید ، خواندن این مقاله را به شما توصیه می کنیم. در این مقاله سعی شده است درباره فرآیند ثبت شرکت در گلپایگان توضیحات کامل و جامعی ارائه گردد. شایان ذکر است، موسسه حقوقی کیا ثبت با برخورداری از برترین وکلای حقوقی شما را برای رسیدن به این هدف راهنمایی و هدایت می نمایند.

  • امتیازات ثبت شرکت در گلپایگان :

1- جلب اعتماد شخص یا شرکت طرف قرارداد به جهت گستردگی سطح تعهد شرکت ها نسبت به بدهی ها
2- حمایت های قانونی از اشخاص حقوقی
3- رسمیت پیدا کردن فعالیت از طریق ثبت شرکت
4- ایجاد فرصت حضور در مناقصات و مزایدات
5- اخذ و اعطای نمایندگی رسمی شرکت
6- جلب اعتماد و همکاری مشتریان و ارگان های ذیربط با توجه به امکان استعلام های قانونی موثق در خصوص وضعیت و عملکرد شرکت
7- ثبت رسمی کلیه سوابق شرکت و قابلیت استناد به آن در صورت لزوم
8- امکان استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری از بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری
9- تجمیع سرمایه و توان فکری اعضاء با توجه به عدم امکام ثبت شرکت به صورت انفرادی و ضرورت معرفی حداقل دو نفر به عنوان شریک یا سهامدار
10- ایفای نقش های اجتماعی در ابعاد وسیعتر

  • انواع شرکت در گلپایگان

شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت می باشد و مشارکت ، دلالت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر را دارد. به طور کلی 7 نوع شرکت تجاری وجود دارد که عبارت است از :
1- شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2- شرکت تضامنی
3- شرکت با مسئولیت محدود
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
ویژگی های هر یک از شرکت های مذکور ذیلاَ به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.
شرکت سهامی خاص : شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود. مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد و تعداد شرکای آن نباید کمتر از 3 نفر باشد.
شرکت سهامی عام : شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند.
شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.
شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود چنین تعریف شده است : شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
شرکت با مسئولیت محدود از یک جهت شباهت به شرکت سهامی خاص دارد. وجه تشابه آن است که شرکاء به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و از جهتی شباهت به شرکت تضامنی دارد ؛ از آن جهت که جزء سرمایه آن سهم الشرکه می باشد.
به موجب ماده 96 قانون تجارت که مقرر می دارد : شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. بنابراین در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :
1- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
2- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
شایان ذکر است انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. زیرا برخلاف شرکت های سهامی که در سهام بی نام انتقال به صورت قبض و اقباض و در سهام بانام ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، در این شرکت ها حتماَ باید به موجب سند رسمی باشد والا انتقال قانونی نخواهد بود.
البته انتقال سهم الشرکه لازم نیست در دفتر اسناد رسمی ثبت شود تا رسمی شناخته شود؛ بلکه ثبت در اداره ثبت و قید در دفتر ثبت شرکت ها کافی و رسمی است.
شرکت تضامنی : برابر ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که بین دو یا چند نفر تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود و منظور از مسئولیت تضامنی همین است و به این جهت گفته می شود در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء در تشکیل شرکت دخالت دارد و تادیه دیون و تعهدات شرکت به عهده آن هاست و لذا در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکاء تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود و هرگاه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل شرکاء  و یا براداران قید گردد.
شرکت نسبی : طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.
شرکت مختلط سهامی: بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.
شرکت مختلط غیرسهامی : به موجب ماده 141 قانون تجارت : " شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود ".
شرکت تعاونی : شرکت  تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
اقسام شرکت های تعاونی عبارت است از : تعاونی تولید ، تعاونی مصرف ، تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی.

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت در گلپایگان :

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در گلپایگان که متقاضی باید ارائه دهد :
- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا و بازرسین که باید در محضر اسناد رسمی یا دادگستری برابر اصل شود.
- گواهی عدم سوء پیشینه
- امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیات مدیره
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.

  • مراحل ثبت شرکت در گلپایگان :

قدم اول برای ثبت شرکت در گلپایگان یافتن شریک کاری است. اگر این قدم را پشت سر گذاشته اید می توانید از طریق سایت ثبت شرکت اقدام نمایید. وارد سایت شوید و تمام اطلاعات خواسته شده از جمله نام مناسب برای شرکت، مدت و زمان فعالیت شرکت، سرمایه برای ثبت شرکت ، نام و مشخصات خود و شرکا، سمت و سهام افراد را وارد نمایید. سپس متن تقاضانامه خود را در قسمت مربوطه وارد کرده و وارد قسمت بعدی شوید. در قسمت بعدی با انتخاب دریافت متن اساسنامه، فرم ارسال شده را پرکرده و قوانین آن را به دقت مطالعه کنید. در مرحله بعدی متن شرکت نامه را دریافت کرده و تکمیل نمایید. تکمیل مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت الزامی است و باید مدارک مورد نیاز را از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید و از طریق سامانه ثبت شرکت رد و یا قبول شدن ثبت شرکت خود را پیگیری نمایید.
صدور آگهی تاسیس شرکت در صورت نبودن مشکل، اخذ شماره ثبت شرکت و شناسه ملی و ارسال آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور از دیگر مراحل ثبت شرکت در گلپایگان می باشد.

  • هزینه ثبت شرکت :

هزینه ثبت شامل هزینه ارسال مدارک، تعیین نام ، حق الثبت ، روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار می باشد که باید پرداخت گردد تا روند ثبت کامل شود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.


Call Now