ثبت شرکت مانند هر فعالیت حقوقی دیگری شامل یک فرآیند اجرایی و ثبتی خاص است . بنابراین، لازم است داوطلبان ثبت شرکت به دلیل ناآگاهی دچار اشتباه و عواقب ناشی از آن نشوند . برخی از این ناآگاهی ها در ثبت شرکت متداول می باشد.
این مطلب که با هدف بررسی قواعد شرکت هایی که فعالیت ندارند تهیه گردیده است، به مهم ترین این اصول می پردازد. بدیهی است با رعایت یک سری اصول کلی که به اختصار بیان خواهد شد در صورت عدم فعالیت شرکت مشمول مشکلات مالیاتی نخواهید شد.
نکات قابل توجه راجع به شرکت هایی که فعالیت ندارند :
- شرکت هایی که ثبت قانونی شده و هیچ گونه مراوده مالی نداشته و گردش مالی آن ها صفر باشد و هیچگونه نقل و انتقال مالی و تجاری هم به نام صاحبان شرکت در طول سال انجام نگرفته باشد اصطلاحاَ در قانون شرکت غیرفعال نامیده می شوند.
- حتی در صورتی که شرکت فعالیت نداشته باشد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد و مراتب عدم فعالیت خود را به اطلاع حوزه مالیاتی خود برساند. بدین منظور مدیرعامل شرکت یا نماینده قانونی وی موظف خواهد بود در پایان سال مالی و در تاریخ 31/ 4 هر سال به حوزه مالیاتی شرکت مراجعه و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سفید اقدامات لازم را انجام دهند. در غیر این صورت شرکت مشمول جرائم مالیاتی می شود.
- لزوماً عدم فعالیت شرکت باید در مهلت قانونی ( 4 ماه اول سال مالی بعد ) اعلام شود، در غیر این صورت شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.
- تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه می باشد که تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده یک شرکت تجاری یا موسسه غیرتجاری ضروری می باشد.
- در نامه کتبی که به اداره مالیات برای اعلام عدم فعالیت ارسال می شود باید مواردی چون نام شرکت، شماره ثبت ، کلاسه پرونده ، تاریخ عدم فعالیت قید گردیده و به مهر و امضا مدیرعامل شرکت هم برسد.
- قاعدتاَ به شرکتی که فعالیت نداشته باشد مالیات تعلق نمی گیرد.
- عدم اخذ دفاتر پلمپ به صورت سالانه موجب تخصیص جریمه علی الراس می گردد و امکان اخذ دفتر پس از اتمام آن در سال جاری دیگر وجود نخواهد داشت.
- تا پایان اسفند ماه هر سال باید دفاتر قانونی سال آینده را اخذ کرد.
- در صورت عدم کارکرد و عدم فعالیت، دفاتر پلمپ به صورت خالی ( سفید ) تحویل داده می شود.
- حساب بانکی شرکت در دوره عدم فعالیت نباید هیچگونه تراکنشی داشته باشد.
- هرگونه فعالیت کوچکی هم که دارید جزء فعالیت محسوب شده و نمی توانید عدم فعالیت را ادامه دهید.
- در صورت خرید هرگونه اموال، اثاثیه و تجهیزات در سال مورد نظر، جزء خرید شرکت محسوب شده و قابل رهگیری است. لذا خرید تجهیزات هر چند جزئی برای انجام فعالیت در سال بعد جزو فعالیت های شرکت محسوب می شود.
- در صورت عدم فعالیت، از هرگونه خرید و فروش برای اعضا به نام شرکت خودداری شود، زیرا احتمال گزارش طرف معامله وجود دارد.
- شایان ذکر است حتی خرید یک نرم افزار حسابداری هم فعالیت به حساب آمده و موجب می شود تا گزارش عدم فعالیت باطل شود.
- عدم فعالیت شرکت در هر سال یکبار باید اعلام شود که هر سال باید دفاتر مالی شرکت را در مهلت مقرر تهیه کرد. بدین ترتیب، اظهارنامه عدم فعالیت هر شرکت باید هر سال به طور جداگانه به دارایی اعلام شود.
- اعلام عدم فعالیت نسبت به گذشته اثر دارد و قابل قبول است و نمی توان برای آینده این کار را انجام داد. لذا فقط می توان دوره قبلی عدم فعالیت را به دارایی گزارش نمود و مشمول شرایط شد.
- در صورتی که قصد ندارید تحت عنوان شرکت فعالیت نمایید بهتر است اقدام به انحلال شرکت کرده و انحلال آن را به صورت رسمی اعلام نمایید.

  • نامه عدم اعلام فعالیت :

بسمه تعالی
ریاست محترم حوزه مالیاتی ...
با سلام
احتراماَ بدینوسیله اعلام می دارد شرکت .......... به شماره ثبت از تاریخ هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عدم فعالیت خود را اعلام می دارد . لذا خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید.
قبلاَ از همکاری آن اداره محترم سپاسگزارم.


Call Now