ثبت شرکت در اشتهارد با توجه به رونق کسب و کار در این شهر حائز اهمیت می باشد. با ثبت شرکت در اشتهارد می توانید از مزایای پرداخت مالیات، حفظ سرمایه و توسعه فعالیت هایتان برخوردار شوید.

از نگاه حرفه ای، ثبت شرکت یعنی رسمی سازی فعالیت تجاریتان . از سایر دلایل ثبت شرکت در اشتهارد می توان به محافظت از برند، مدیریت هزینه ها و کسب اعتبار اشاره کرد.
با ثبت شرکت در اشتهارد می توانید از نام شرکتتان محافظت کنید. هیچ فرد دیگری نمی تواند شرکتی با نام شرکت شما ثبت کنید. از سوی دیگر با ثبت شرکت در اشتهارد در برخی موارد شما از مصونیت قانونی برخوردار می شوید و مسئولیت فردی متوجه شما نخواهد بود. به علاوه با ثبت شرکت در اشتهارد راحت تر می توانید از بیمه های تجاری برخوردار شوید یا سرمایه گذاران را جذب کنید زیرا آن ها می دانند شما به شخصه مسئول بقای شرکت نیستید. یک شرکت ثبت شده در اشتهارد در اصل یک نهاد با ماهیت خاص خود است بنابراین فرد دیگری می تواند آن را در اختیار بگیرد و اداره کند یا بفروشد.

  • شرکت های قابل ثبت در اشتهارد

از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت می باشد.شرکت های تجاری به انواع زیر تقسیم می شوند :
شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی
در میان شرکت های تجاری، بیشتر شرکت هایی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می رسند شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود هستند.
برای آشنایی ذهن خوانندگان به معرفی این شرکت ها می پردازیم.
الف- شرکت بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )
در این تعریف :
- سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود ،
- مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده ،
- سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد ،
- شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد ، تشکیل می گردد.
شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. یعنی دو شرط تادیه تمام سهم الشرکه نقدی و تسلیم و تقویم سهم الشرکه غیرنقدی شرط تشکیل شرکت می باشد.
ب- تعریف شرکت سهامی
برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : "  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است" ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام  وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.
تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که " پاره سهم " نامیده می شود ، تجزیه گردد.هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.
ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : " شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است."

  • مدارک ثبت شرکت در اشتهارد

مدارک و مستندات مورد نیاز برای ثبت شرکت در اشتهارد عبارتند از :
- اظهارنامه شرکت
- اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت بسته به نوع قالب شرکت
- یک نسخه تقاضانامه
- فرم تعیین نام
- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- صورتجلسه هیئت مدیره
- گواهی سوء پیشینه شرکا و مدیران و بازرسین شرکت
- مدارک شناسایی مدیران، موسسین و بازرسین
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
- وکالتنامه وکیل

  • مراحل ثبت شرکت در اشتهارد

- تجمیع مدارک مورد نیاز و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
- تنظیم و تدوین مفاد اساسنامه
- انتخاب نام مناسب برای شرکت
- ثبت نام اولیه در سامانه و تنظیم اوراق ثبتی
- تعیین نام شرکت
- ارسال اوراق به اداره از طریق پست جهت انجام ثبت شرکت در اشتهارد
- بررسی مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها
- در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت ها
- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت در اشتهارد
- ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور
- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی


Call Now