ایده فکری چیست؟
ایده محصول فکر و ذهن یک شخص است.بدین معنا که در خصوص ایده ما با کالا یا جنس خاصی سر و کار نداریم بلکه فکر و پیشنهادی در ذهن شخص وجود دارد که بواسطه آن ایده ، یک محصول پدید می آید.چرا یک شخصی نیاز دارد ایده فکری و ذهنی خود را ثبت کند؟مهمترین دلیل ثبت ذهنیت و فکر شخص عدم کپی برداری و تقلید و عدم سوء استفاه از خلاقیت ذهن شخصی است.پیرو قانون ثبت اختراعات و مالکیت های معنوی هر شخص که ایده ای نوین و کارآمد که در آن نوآوری محسوس وجود داشته باشد را می تواند به ثبت برساند و پس از دریافت سند ثبت اختراع خود می تواند به مدت 20 سال از آن بهره برداری کند به عنوان مالک و طراح این ایده هر شخص تا 20 سال حق استفاده انحصاری از محصول فکر خود را دارد و پس از آن استفاده از این ایده عمومی می شود.
لازم به توضیح است که پس از ثبت هر اختراع یا طرح صنعتی می بایست هر سال یکبار نسبت به ابطال تمبر حق الثبت آن اقدام نمایند در غیر اینصورت اختراع یا ایده ثبت شده بدلیل عدم پرداخت حق الثبت آن ابطال می گردد.
ثبت اختراع یا ایده فکری در مرحله اول نیازمند تنظیم و تسلیم اظهارنامه است که در آن قید می شود علت نو بودن این ایده و اختراع چیست.
چنانچه ایده یا اختراعی در دفاع از جدید بودن و نوآور بودن خود موفق نباشد قابل ثبت شدن نیست.بسیارند محصولات و ایده هایی که در نظر مالک فکری آن جدید و بدون مشابه می باشد اما بعد از تنظیم اظهارنامه و تسلیم آن به اداره ثبت مالکیت فکری و معنوی مشخص می شود که یا قبلا توسط شخص دیگری به ثبت رسیده اما هنوز به مرحله تولید و توزیع و تبلیغ نرسیده اند و یا اینکه فاقد نوآوری و مزیت مطلق و نسبی مورد نظر استانداردهای ثبت می باشد و از ثبت شدن آن جلوگیری به عمل میآید.
مهمترین گزینه مد نظر، نوبودن و خلاق بودن فکر و ایده متقاضی است.فراموش نکنید حتی اسم یا یا نامی که متقاضی برای اختراع و ایده خود در نظر می گیرد نیز باید جدید و بدون مشابهت باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت ایده فکری و اختراع :
کپی شناسنامه – کپی کارت ملی – شرح کارشناسانه ای شامل نوین بودن و مزیتهایی که طرح و ایده متقاضی دارد جهت درج در اظهارنامه تقاضای ثبت.


Call Now