جواز تاسیس یک موافقت اولیه است و به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای فعالیت و یا سرمایه گذاری در زمینه خاصی داده می شود و این اجازه را می دهد تا در یکی از شهرک های صنعتی در جواز نام برده و با امکاناتی که در مجوز پیش بینی شده مشغول به تولید کالاهایی باشد که در آن گواهی ذکر شده. این موافقت به معنی عدم اخذ مجوزهای دیگر مرتبط با موضوع فعالیت نمی باشد.
مرجع صدور جواز تاسیس بر حسب نوع فعالیت متفاوت می باشد به طور مثال : اگر نوع فعالیت تولید محصولات کشاورزی باشد باید جواز تاسیس از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود.
جواز تاسیس در دو مورد ذیل صادر می شود :
1- سرمایه گذاری در اولویت اسناد بالا دست در حیطه فعالیت های صنعتی که موجب بهره مندی از تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری دولتی خواهد شد.
2- سرمایه گذاری خارج از موارد گفته شده که شامل معافیت های حقوقی و دولتی نخواهد بود مانند ( ورود ماشین آلات )

  • ضمناَ برای اخذ جواز تاسیس توجه به شرایط ذیل الزامی است :

- جواز تاسیس برای افراد حقیقی و حقوقی با یک شکل و شمایل صادر می شود و تفاوت ظاهری خاصی ندارند اما برای دریافت وام های سنگین بالای یک میلیون تومان باید به صورت حقوقی جواز تاسیس دریافت شود.
- جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی با 5 میلیون تومان انجام می شود.
- مدت زمان صدور جواز تاسیس از زمان ثبت نام حدوداَ 2 هفته می باشد.
- معرفی نامه برای خرید زمینی در شهرک صنعتی مورد نظر که باید در فاصله 120 کیلومتری شهر باشد پس از صدور جواز تاسیس امکان پذیر می باشد.
- پروانه بهره برداری واحدهای تولید و صنعتی پس از صدور جواز تاسیس و با ارائه این مجوز می باشد.

  • مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس

الف) مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس حقیقی :
1- تصویر شناسنامه فرد متقاضی
2- تصویر کارت ملی شخص متقاضی
3- کارت پایان خدمت فرد متقاضی
4- اخذ مجوز در صورت لزوم
ب) مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس حقوقی :
1- تصویر شناسنامه مدیر عامل
2- تصویر کارت ملی مدیرعامل
3- تصویر روزنامه تاسیس شرکت
4- تصویر اساسنامه شرکت
5- تصویر شرکتنامه یا اظهارنامه شرکت
6- تصویر روزنامه آخرین تغییرات شرکت
7- کارت پایان خدمت مدیرعامل
8- اخذ مجوزهای لازم
9- مهر شرکت

  • مدت اعتبار جواز تاسیس :

جواز تاسیس از زمان ثبت 6 ماه می باشد و تمدید آن با در نظر گرفتن عملیات اجرایی مثل گرفتن پروانه ساختمان، خرید زمین ، تامین کردن آب و برق و گزارش کار، هر دو ماه یکبار ضروریست . در صورتی که فرد جواز تاسیس را نخواهد و یا مهلت آن گذشته باشد این جواز باطل و امتیازات آن سلب می شود.


Call Now