ثبت شرکت در اصفهان و کلیه شهرهای مربوط به اصفهان زیر نظر اداره ثبت شرکتهای اصفهان انجام می پذیرد در گذشته قوانین طوری بود که هر متقاضی حقیقی و حقوقی برای ثبت شرکت در اصفهان پس از ارسال فرم درخواست نام به اداره ثبت شرکتها برای تایید نام ، ابتدا فرم درخواست به تهران ارسال می شد و اگر اداره ثبت شرکتهای تهران تایید می کرد دوباره نام به اداره ثبت شرکتهای اصفهان ارجاع می شد تا مابقی کار ثبت شرکت طبق روال قانونی انجام پذیرد
انواع شخصیت های حقوقی در شهر اصفهان و شهرهای تابعه:
1-ثبت شرکت مسئولیت محدود در اصفهان : در این نوع ثبت شرکت از تشکیل حداقل 2 نفر سهامدار با سمت های یک نفر به عنوان مدیرعامل و یک نفر به عنوان رئیس هئیت مدیره به وجود می آید که در مواردی هم ثبت شرکت مسئولیت محدود در استان اصفهان با یک عضو هئیت مدیره انجام می پذیرد یعنی یک نفر بالای 18 سال و یک نفر زیر 18 سال می باشدکه به این نوع ثبت شرکت ، ثبت شرکتی تک هئیت مدیره می گویند .ثبت شرکت مسئولیت محدود در اصفهان طبق قانون تجارت و قوانین مندرج در اصول و مفاد اساسنامه از مفادی قبیل نام شرکت که بر طبق قوانین جمهوری اسلامی حتما باید از سه کلمه مجزا تشکیل شده باشد و ریشه این کلمات حتما باید فارسی باشد و از کلمات گنگ و لاتین و کلماتی که ریشه فارسی ندارند باید خودداری شود 
در ثبت شرکتهای اصفهان موضوع شرکت همانند استانها و شهر های دیگر قوانین یکسان می باشد یعنی در ثبت شرکت مسئولیت محدودی که در شهر اصفهان انجام می شود موضوعاتی از قبیل حمل و نقل –چاپ و نشر –صرافی-ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری –آموزش –و موضوعاتی دیگر احتیاج به اخذ مجوز از ارگان مربوطه قبل از ثبت شرکت می باشد یعنی در حین ثبت شرکت و در جریان آن مجوز مربوط موضوع فعالیت باید اخذ شود از دیگر مسائل مربوط به ثبت شرکت در اصفهان آدرس شرکت می باشد که طبق قوانین مندرج در کتاب قانون، آدرس ثبت شرکت در مسئولیت محدود باید در حوزه همان شهر یعنی شهر اصفهان باشد و ماهیت آدرس شرکت حتما اداری یا تجاری باشد در ثبت شرکت محدود در اصفهان میزان سرمایه شرکت فقط درج می شود که بدین معنی است که در شرکت مسئولیت محدود عدد سرمایه فقط اعلام می شود و به بیانی دیگر اسما اعلام می شود و رسما در تعهد سهامداران می باشد و در اساسنامه ثبت شرکت اینگونه درج  می شود بطور مثال  : مبلغ 100.000.000 ریال از طریق سهامداران پرداخت گردیدو در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت
مورد بعدی در ثبت شرکت مسئولیت محدود در اصفهان سمت ها و میزان درصد شرکاست در شرکت مسئولیت محدود یک نفر به سمت مدیرعامل و یک نفر به سمت رئیس هئیت مدیره انتخاب می شود و انتخاب سمت نائب رئیس هئیت مدیره اختیاری می باشد وظیفه مدیرعامل،عامل اجرایی شرکت و وظیفه رئیس هئیت مدیره ، رئیس مجمع می باشد و همچنین انتخاب بازرس در این نوع شرکت اختیاری می باشد
در ثبت شرکتهای اصفهان مانند دیگر شهر های ایران درصد شراکت شرکا بر اساس سهم الشرکه می باشد یعنی میزان شرکت ریالی می باشد به طور مثال اگر میزان کل سرمایه شرکت 100.000.000 ریال باشد و اعضا و سهامداران شرکت فقط دو نفر باشند و میزان درصد شراکت آنها هر کدام 50 درصد باشد میزان سهم الشرکه هر یک از آنها در اساسنامه و مدارک شرکت 50.00.000 ریال تعریف میشود و در کل تعهد کیفری شرکتهای مسئولیت محدود ثبت شده در استان اصفهان تا میزان سرمایه شرکت می باشد
گام بعدی در ثبت شرکت با مسئولیت محدود تعیین حق امضا در شرکت می باشد بدین صورت که شرکت هرگونه اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشد و یا اینکه در مناقصه و مزایده ای بخواهد شرکت کند و یا هرگونه قرارداد و یا اوراق و نامه اداری که از جانب شرکت تایید و امضا شود باید در روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت حین ثبت شرکت در اداره ثبت اصفهان قید شود به عنوان مثال در روزنامه رسمی قید می گردد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد یعنی اینکه در این شرکت ثبت شده در استان اصفهان هرگونه چک و نامه اداری و اسناد مالی باید حتما دو امضا داشته باشد و حتما باید مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره امضایشان در پایین هرگونه سند و مدرکی که از طرف شرکت صادر می شود و یا به شرکت وارد می شود همراه با مهر شرکت موجود باشدو در ثبت شرکت اصفهان نام و عنوانی که باید برای شرکت انتخاب شود حتما باید سه کلمه به بالا باشد و ریشه فارسی داشته باشدو از همه بهتر کاراکتر های ثبت شده تکرای نباشد این موارد ذکر شده در ثبت شرکت در استان اصفهان باید رعایت شود و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هئیت مدیره و سهامداران و فرم عدم سوء پیشینه فقط و فقط اعضای هئیت مدیره الزامی است

نوع دیگر شخصیت حقوقی در قانون تجارت شرکت های تضامنی می باشند که در استان اصفهان به ثبت می رسند این شخصیت حقوقی همانطور که از نامش و عنوان آن پیداست ضمانت کننده تمامی تعهدات و مسئولیت های شرکت می باشد.یعنی هر سهامدار و هر عضو هیئت مدیره سهامدار نسبت به هر سهم الشرکه ای که در شرکت برایش مشخص شده چه 1% چه 99% در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت کیفری دارد یعنی هر سهامدار به تنهایی متضامن کل تعهدات و دیون شرکت می باشد.به همین منظور شرکتهای تضامنی ثبت شده در اصفهان و دیگر شهرهای ایران از اولویت بالاتری نسبت به شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود برخوردارند این گونه شرکتهای به ثبت رسیده در اصفهان برای تعیین و انتخاب نام خود از کلمه برادران-پسران و شرکاء و شریک در انتهای نام خود استفاده می کنند به عنوان مثال آب انار محمد و پسران- و کلمه تضامنی نیز در ابتدای نام شرکت در ثبت شرکتهای اصفهان ذکر می شود لازم به ذکر است کلیه صرافیهای موجود در اصفهان و تهران و شهرهای دیگر ایران طبق مصوبه بانک مرکزی حتما حتما باید تضامنی به ثبت برسد یعنی به عبارتی مجوز بانک مرکزی برای صرافیها در اصفهان در انتخاب سهامداران و اعضای هیئت مدیره این نوع شرکت بسیار باید دقت کرد.موضوعات شرکت تضامنی در استان و شهر اصفهان همانند شخصیت های حقوقی قبلی یعنی شرکت با مسئولیت محدود،سهامی خاص،موسسات غیرتجاری طبقه بندی می شوند یعنی همان موضوعاتی که در ثبت شرکتهای اصفهان احتیاج به مجوز دارند از ارگانهای ذیرربط در این نوع ثبت شرکت تضامنی نیز نیازمند اخذ مجوز از ارگان و موسسات ذیربط می باشد.سرمایه شرکت بعد از اعلام لزومی به واریز در حساب خاصی ندارد و رسما اعلام می شود و تا میزان کل دیون شرکت و مسئولیت محدود متعهد شده ار جانب شرکت بر عهده تک تک سهامداران تا میزان کل این دیون می باشد و سهم الشرکه نیز اساس تقسیم شراکت در این شرکت است وحق امضاها نیز محدودیتی از نظر تعداد و سمت در ثبت شرکت تضامنی در اصفهان وجود ندارد و مانند شخصیت های حقوقی قبلی می باشد.سمت اعضاء نیز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و سمت نائب رئیس هیئت مدیره اختیاری می باشد.

دومین شرکتی که از طریق اداره ثبت استان اصفهان قابل ثبت می باشد شرکت سهامی خاص می باشد که در اصفهان شرکت سهامی خاص شرکتی است که از تشکیل 3 نفر عضو اصلی با سمت هایی چون مدیرعامل ، رئیس هئیت مدیره و نائب رئیس هئیت مدیره تشکیل می شود که در ثبت شرکت در اصفهان نیز مانند دیگر شهر های ایران رئیس هئیت مدیره ، رئیس مجمع و مدیرعامل مجری مصوبات مجمع می باشد و سمت نائب رئیس هئیت مدیره نیز همانگونه که از عنوانش پیداست اگر در اساسنامه اختیارات تفویض شود معاون رئیس هئیت مدیره در مواقع غیبت رئیس هئیت مدیره می باشد موضوع و عنوان فعالیت شرکت نیز همانند شرکت مسئولیت محدود در اصفهان طبق موضوعاتی که قبلا گفته شد نیازمند مجوز از ارگانهای ذیربط می باشد آدرس شرکت نیز در استان اصفهان باید حتما در خود شهر اصفهان و یا در حوزه استان اصفهان باشد و موقعیت ملک حتما تجاری یا اداری باشد ولی لزومی ندارد که برای ثبت شرکت در اصفهان در ابتدای ثبت شرکت آدرس تجاری یا اداری باشد و اگر موقعیت مسکونی باشد نیز در ابتدا قابل ثبت است ولی برای اخذ کد اقتصادی و یا تشکیل حوزه مالیاتی حتما باید تغییر آدرس به مکانی که موقعیت اداری یا تجاری دارد انجام شود و مورد بعدی سرمایه شرکت می باشد که بر اساس سهام در ثبت شرکتهای اصفهان بین شرکا و سهامداران تقسیم می گردد و به عنوان مثال اگر فردی در اصفهان ثبت شرکت سهامی خاص انجام دهد اگر در ابتدا به طور مثال 100.000.000 ریال عدد سرمایه شرکت را انتخاب کند این عدد سرمایه به این گونه تعریف می شود مبلغ 100.000.000 ریال منقسم به 100 سهم 1.000.000 ریالی یا  1.000 سهم 100.000 ریالی یا 10.000 سهم 10.000 ریالی که سهام فوق بر اساس درصد بین سهامداران تقسیم می شود و در ابتدای ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان هر میزان سرمایه ای که اعلام شود 35 درصد مبلغ سرمایه باید در حساب بانکی به نام حساب بستانکاران موقت که حتما باید حساب جاری باشد واریز شود و بعد از اینکه ثبت شرکت در استان اصفهان انجام شد مبلغ 35 درصد سرمایه بعد از روزنامه رسمی که جزو مدارک ثبتی شرکت می باشد و ارائه آن به بانک قابل برداشت می باشد روزنامه رسمی سندی است که هر شرکتی که در استان اصفهان و یا هر شهر دیگر در ایران به ثبت می رسد در اداره روزنامه ر سمی تهران انجام می شود و به چاپ می رسد و هر ارگان و هر بانکی که طرف قرارداد شرکت می باشد شرکت به ثبت رسیده باید روزنامه رسمی که یکی از ارکان شرکت است را به طرف قرارداد ارجاع دهد
مورد بعدی در مورد حق امضای مجاز شرکت می باشد که مانند شرکت مسئولیت محدود ثبت شده در اصفهان بین اعضا تقسیم می شود و به طور مثال مدیرعامل به همراه رئیس هئیت مدیره یا نائب رئیس هئیت مدیره متفقا یا منفردا یا فقط نائب رئیس یا فقط رئیس یا فقط مدیرعامل یا حالتهای دیگر از جمله نکات مهم در سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی خاص در استان اصفهان وجود بازرس در شرکت است با عناوین بازرس اصلی و بازرس علی البدل که از ویژگیهای بازرسین این است که رسیدگی به حسابهای سود و زیان شرکت و تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت از جمله وظایف بازرسین است و اینکه بازرسین شرکت نباید هم فامیل و از اعضای درجه یک هئیت مدیره باشد و بازرسین شرکت سهامی خاص در استان اصفهان نمی توانند عضو هئیت مدیره باشند و همچنین اگر کسی بخواهد ثبت شرکت سهامی خاص در استان اصفهان به ثبت برساند و بازرسین با یکدیگر برادر یا خواهر و یا هم فامیل باشند برای ثبت شرکت مشکلی وجود نخواهد داشت بازرس در ثبت شرکتهای سهامی خاص در استان اصفهان می تواند سهامدار باشد اما همانطور که گفته شد نمی تواند عضو هئیت مدیره باشد و مورد بعدی در مورد نام شرکت که در ثبت شرکتهای اصفهان انجام می پذیرد حتما باید از 3 کلمه تشکیل شده باشد و ریشه کلمات به کار برده شده در نام شرکت حتما باید فارسی باشد و ریشه اصیل ایرانی داشته باشد از بکار بردن کلمات لاتین و انگلیسی و عربی و غیره در نام شرکت به ثبت رسیده در اصفهان باید خودداری کنیم بکار بردن عدد به حروف در نام شرکت چه سهامی خاص چه مسئولیت محدود در استان اصفهان مانعی ندارد به عنوان مثال توسعه تجارت صد و یازده و همچنین در نام شرکت ثبت شده در اصفهان از بکار بردن حروف اختصار نیز جلوگیری می شود 

نوع دیگر شخصیت حقوقی که در اداره ثبت استان اصفهان به ثبت می رسد موسسه،می باشد عنوانی که برای موسسات تعریف شده موسسات غیرتجاری می باشد که در این نوع ثبت شخصیت حقوقی در اصفهان فعالیتهای تجاری نمی توان انجام داد یعنی خرید و فروش واردات و صادرات و هر نوع فعالیت بازرگانی با موسسه غیرقابل انجام است موسسات غیرتجاری استان اصفهان صرف این به ثبت می رساند تا بتوانند در پیشبرد اهدافی چون آموزش و مشاوره و انجام کلیه امور خدماتی اقدامات موثری را انجام دهند. در این نوع شخصیت حقوقی همانند شرکت با مسئولیت محدود ار تشکیل حداقل 2 نفر عضو هیئت مدیره با عناوین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به وجود می آید که در اصفهان و ثبت شرکتهای اصفهان رئیس هیئت مدیره رئیس مجمع و مدیرعامل مجری مصوبات مجمع می باشد.منظور از مجمع همانطور که از عنوان و نام آن پیداست جلسه ای است که هیئت و سهامداران آن را تشکیل می دهند تا تغییراتی را از نظر موضوع نام شرکت آدرس شرکت،تغییر در هیئت مدیره شرکت،تغییر در سمت اعضای هیئت مدیره،افزایش سرمایه و کاهش سرمایه و ورود و خروج اعضاء و سهامداران شرکت تصمیم گیری می کنند و آن را به سرانجام برسانند که در ثبت شرکت در استان اصفهان نام این جلسه مجمع نام دارد که هرگاه رئیس هیئت مدیره در موسسه  یا شرکت ثبت شده در اصفهان جلسه ای را با حضور تمامی سهامداران و اعضاء هیئت مدیره تشکیل دهد عنوان رئیس هیئت مدیره در این جلسه رئیس جلسه و تمامی تصمیماتی که در این مجمع اخذ می شود و به امضای تمامی سهامداران و اعضای هیئت مدیره می رسد مدیرعامل اجرایی یا مجری این مصوبات و تصمیمات اخذ شده و امضاء شده توسط تمامی سهامداران و اعضای حاضر در این مجمع می باشد.فعالیتهایی که در ثبت شرکت در اصفهان در موسسات غیرتجاری به ثبت می رسد بیشتر با عنوان فعالیتهای حقوقی و مشاوره ای و تحقیقاتی و علمی و پژوهشی،آموزشی،برگزاری کلاسها و سمینارها و گردهماییها و انجمن ها و موسسات حقوقی و خدمات نظافتی و آشپزی و کلیه فعالیتهای خدماتی زیرمجموعه و مربوط به موضوعات فوق،آدرس موسسه نیز در ثبت شرکت در اصفهان در ابتدا مشکلی با ماهیت ثبت شده آن نسبت اما در ادامه فعالیت و پس از اخذ روزنامه تاسیس موسسه و اخذ کد اقتصادی از اداره امور مالیاتی استان اصفهان ماهیت آدرس باید اداری یا تجاری باشد و برگزاری مجمع تغییر آدرس برای انتقال آدرس الزامی است و هم چنین کدپستی آدرس شرکت و موسسه ثبت شده در استان اصفهان حتما باید با آدرس املاک و مستغلات استان اصفهان  مربوط به همان کدپستی  مطابقت داشته باشد،مورد بعدی که در ثبت موسسه ثبت شده در استان اصفهان باید رعایت شود میزان سرمایه و دارایی موسسه است که برخلاف شرکت مسئولیت محدود دارایی و سرمایه ثبت شده در استان اصفهان می تواند صفر باشد و سرمایه و دارایی نقش تعیین کننده ای در آینده موسسه و شرکت دارد به خصوص برای اخد وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هم چنین انعقاد قرارداد های دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصه ها  مزایده ها در استان اصفهان که سرمایه موسسه یا شرکت نقش بسزایی دارد. که رقم سرمایه و دارایی در ابتدای ثبت شرکت و موسسه در اصفهان فقط و فقط اعلام می شود که رسما اعلام می شود و رسما در تعهد سهامداران می باشد.یعنی تعهد کیفری و مسئولیت کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره سهامدار تا میزان سرمایه موسسه می باشد درصد شرکت موسسین ثبت موسسه در اصفهان نیز همانند شرکت مسئولیت محدود براساس سهم الشرکه می باشد. یعنی به طور مثال اگر دارایی و سرمایه موسسه در اصفهان 100.000.000 ریال باشد و دو نفر عضو اصلی و سهامدار اصلی داشته باشد و سهم هر کدام 50% باشد در اساسنامه و مدارک به ثبت رسیده مبلغ سهم الشرکه که هر یک از اعضاء 50.000.000 ریال می باشد،سمت در موسسه در اصفهان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اجباری و هم چنین نائب رئیس هیئت مدیره اختیاری می باشد یک نفر همزمان می تواند هم مدیرعامل هم رئیس هیئت مدیره باشد.حق امضاء نیز محدودیتی ندارد یعنی هم مدیرعامل هم رئیس هیئت مدیره چه به صورت متفقا و چه منفردا می توانند حق امضاء در مورد چک و سفته و براوات و عقود اسلامی و نامه های اداری و اوراق عادی را از جانب موسسه به ثبت رسیده در استان اصفهان را داشته باشند و نام این شخصیت حقوقی به ثبت رسیده استان اصفهان به جای شرکت از عنوان موسسه استفاده می شود به طور مثال موسسه حقوقی کیا مرصاد-تعهد و مسئولیت صاحبان سهام در موسسه به نسبت سرمایه و دارایی اعلام شده به کل بدهی و دیون موسسه می باشد.


Call Now