پاک کننده ها در زندگی امروز جایگاه ویژه ای یافته اند و در انواع متفاوت جامد و مایع در بازار یافت می شوند. با توجه به اهمیتی که در سال های اخیر به بهداشت فردی، خانواده و جامعه داده می شود، بازار صنعت مواد شوینده نیز رشد چشمگیری پیدا کرده است.


رشد جمعیت، بالا رفتن سبک زندگی و صنعتی شدن جوامع، خصوصاً در مناطقی با اقتصاد نوظهور، از جمله دلایل اصلی رشد صنعت مواد شوینده در جهان است و در این میان کشورهای آسیایی و خاورمیانه از بازارهای بزرگ و بالقوه این صنعت به شمار می روند.
در دنیایی که دائم در حال تغییر و حرکت به سمت توسعه یافتگی است ترویج بهداشت و استفاده از محصولات شوینده بهداشتی می تواند یکی از نشانه های توسعه یافتگی محسوب شود. بنابراین شاید بتوان میزان مصرف مواد شوینده درهر کشوری را به نوعی با شاخص حرکت به سمت توسعه و تمدن گره زد.
شما نیز می توانید با ثبت شرکت تولید شوینده های بهداشتی علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، در رونق توسعه اقتصادی نیز سهیم باشید.برای این منظور، در ابتدا باید مجوزهای لازم را از سازمان های ذیربط اخذ نمایید و سپس نسبت به ثبت این شرکت در یکی از دو قالب شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص از میان شرکت های هشت گانه اقدام نمایید.
موضوع فعالیت شرکت مطابق بند 3 اساسنامه می تواند در زمینه های تهیه و تولید انواع مواد شوینده، پاک کننده بهداشتی و مواد صنعتی مرتبط و انجام هر گونه عملیات و معاملات مرتبط با موضوع شرکت باشد. در ادامه مطلب قصد داریم پس از توضیح مختصر درمورد انواع شرکت های تجاری، اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید مواد شوینده بهداشتی را مورد بررسی قرار می دهیم.
شرکت های سهامی عام : •
شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند اینگونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شود. و طبق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 500 هزار تومان نباید کمتر باشد.
• شرکت سهامی خاص: شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست. تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
• شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.
• شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین عده ای شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.
• شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
• شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.
• شرکت تعاونی :
به موجب ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350، شرکت تعاونی : شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود.
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مواد شوینده :
• شرایط ثبت شرکت تولید مواد شوینده با مسئولیت محدود :
- وجود حداقل 2 نفر عضو
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
- میزان سرمایه اولیه حداقل 100 هزارتومان
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید مواد شوینده با مسئولیت محدود :
- کپی شناسنامه و کارت ملی سایر اعضاء
- اقرارنامه امضاء شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
• شرایط ثبت شرکت تولید مواد شوینده سهامی خاص :
ـ میزان سرمایه اولیه مبلغ یک میلیون ریال
ـ پرداخت حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی
ـ حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند).
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید مواد شوینده سهامی خاص :
- اصل گواهی سوء پیشینه کیفری
- امضاء اقرارنامه
- تصویر مدارک شناسایی کلیه اعضاء (شناسنامه و کارت ملی)
- اخذ مجوز در صورت نیاز به مجوز
(تنظیم وکالتنامه به نام وکیل،چنانچه امورثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد).
چند نکته قابل توجه در ثبت شرکت :
- اصولاَ مدرک تحصیلی در ثبت شرکت تاثیرگذار نمی باشد مگر فعالیت در موضوعاتی که منوط به ارائه مدرک تحصیلی باشد به عنوان مثال استفاده از عنوان " مهندسی " در نام شرکت مستلزم ارائه مدرک مهندسی می باشد.
- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نباید هیچ گونه شغل دولتی نداشته باشند .
- مدیر عامل نباید مدیر عامل شرکت دیگری باشد .
- محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.


Call Now