آجیل و خشکبار، از دیرباز به یکی از نمادهای فرهنگ ایرانی بدل گشته است به صورتی که برخی از مراسم سنتی ایرانیان مانند : نوروز و یلدا تنها با حضور آجیل و خشکبار مفهوم خود را پیدا می کنند.
گفتنی است، صنعت خشکبار ایران به دلیل دارا بودن کالاهایی مانند : پسته (رتبه دوم)، خرما (رتبه دوم)، بادام (رتبه چهارم)، گردو (رتبه سوم)، کشمش (رتبه چهارم)، و فندق (پنجمین تولید کننده) در بازارهای جهانی شناخته شده است.
با توجه به اینکه، امروزه بازار آجیل و خشکبار روز به روز گرم تر می شود و بازار صادرات رونق بیشتری می گیرد، متقاضیان عزیز می توانند با ثبت شرکت آجیل و خشکبار، قدم به این عرصه گذارده و از مزایای اقتصادی در این زمینه برخوردار شوند.
ثبت شرکت آجیل و خشکبار به دو صورت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود صورت می گیرد، در ادامه شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر یک از شرکت های نامبرده را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. پیش از هر چیز یادآوری می گردد که :
- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است.
- چنانچه موضوع تعیین شده مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. تعدادی از موضوعات فعالیت نیز بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند .
• شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مردم تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست. و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط ثبت شرکت آجیل و خشکبار سهامی خاص :
1- مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند، حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقداً پرداخت شود.
۲- طبق ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت، حداقل سرمایه درشرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت آجیل و خشکبار سهامی خاص :
۱- دونسخه اظهار نامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین
۲- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین
۳- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی
۴- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵% سرمایه) در حساب شرکت در شرف تأسیس همراه با فیش پرداختی
۵- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۶- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان.
۷- گواهی عدم سوپیشینه کیفری جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان
۸- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء مؤسسین
۹- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
۱۰- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تامیزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت آجیل و خشکبار مسئولیت محدود:
۱- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر می باشد
۲- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
۳- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقراریه دریافت نماید
• مدارک مورد نیازبرای ثبت شرکت آجیل و خشکباربا مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد :
۱- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضا نامه توسط کلیه سهامداران
۲- دوبرگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
۳- دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
۵- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
۶- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران (برابر اصل درمراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صور میگیرد.)
۷- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
۸- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
۹- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
۱۰- تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
۱۱- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها.


Call Now