امروزه، تمایل اشخاص به انجام فعالیت های اقتصادی، در قالب شرکت های تجاری افزایش یافته است. انتخاب شکل شرکت برای فعالیت تجاری به دلایل مختلف صورت می گیرد:
ضرورت جمع کردن سرمایه زیاد، جدا کردن دارایی تجارت شخص از دارایی های شخصی او ، ادامه حیات موسسه تجاری بعد از فوت تاجر ، تسهیل انتقال دارایی ها از طریق انتقال سهام شرکت به جای انتقال خود دارایی ها، و دریافت حقوق و دستمزد از شرکت توسط شریک ( در مقام مدیر ) و در نتیجه استفاده از مزایای بیمه و بازنشستگی.
زمانی که قصد تاسیس شرکتی را دارید، شما باید نوع شرکت، نام آن و همچنین موضوعی را که می خواهید در زمینه آن فعالیت داشته باشید را مشخص کنید.
به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری بر هفت قسم هستند :
1) شرکت سهامی؛ 2) شرکت بامسئولیت محدود؛ 3) شرکت تضامنی؛ 4) شرکت مختلط غیرسهامی؛ 5) شرکت مختلط سهامی ؛ 6) شرکت نسبی ؛ 7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
از میان شرکت های مذکور، شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود، از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند. با ذکر این مقدمه، به بررسی مهم ترین نکات در ثبت شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود در آبادان می پردازیم. با ما در ثبت شرکت کیا همراه باشید.

  • ثبت شرکت سهامی خاص در آبادان :

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
با ثبت شرکت سهامی خاص در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :
1- استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس
2- صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم
3- تبدیل سهامی خاص به عام
4- انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت
مهم ترین نکات در ثبت شرکت سهامی خاص :
- در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع موسسین الزامی نبوده و اختیاری است.
- در شرکت سهامی خاص، تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد.
- سرمایه شرکت سهامی خاص در موقع تاسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. در موقع تاسیس، موسسین باید لااقل سی و پنج درصد آن را نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس و در نزد بانک افتتاح می کنند، واریز نمایند و پرداخت بقیه را تعهد کنند. تمام یا قسمتی از سرمایه می تواند غیرنقدی باشد که در این صورت باید کلیه سرمایه غیرنقدی تادیه گردد.
- تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.
- در شرکت سهامی خاص، عبارت " شرکت سهامی خاص " حتماَ باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن، در کلیه اوراق، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا نوشته شود.
برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :
1- اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن تادیه گردد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد ".

  • ثبت شرکت بامسئولیت محدود در آبادان

به موجب ماده 94 قانون تجارت:"شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت،مسئول قروض و تعهدات شرکت است."
نکات مهم در ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م 94 ق ت)
- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
- در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شریک در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
- همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت  قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(م 95 ق ت).
- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
- در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند،باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.(م 109 قانون تجارت)
- اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود در آبادان :
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت کیا آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.


Call Now