وقتی دو یا چند شخص با توافق یکدیگر آورده های نقدی خود را تادیه و آورده های غیرنقدی خود را با تقویم و تسلیم به سرمایه های مشترک تبدیل می کنند و پس از ثبت در قالب یک شخصیت حقوقی تجاری سود و زیان حاصل از معاملات تجاری را به نسبت حصه مقرر شده تقسیم کنند شرکت تجاری گویند.
شرکت تجاری دارای فوایدی از قرار ذیل نسبت به فعالیت تجاری انفرادی می باشد :
1- فعالیت در قالب شرکت موجب کسب اعتبار و شهرت تجاری می گردد.
2- فعالیت در قالب شرکت موجب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.
3- فعالیت در قالب شرکت تجاری موجب کسب سود بیشتر و توزیع زیان ها بین چند شریک و کم کردن بار خطرات سرمایه گذاری ( ریسک ) می گردد.
4- در برخی از قالب های شرکت های تجاری، مانند شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود، شرکاء نسبت به تمام دیون شرکت مسئولیت ندارند، بلکه مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه یا سهام آن ها است. این امر موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران می گردد.
5- برخی از قالب های شرکت بنابر قانون و بنا به دلایلی خاص مورد حمایت دولت قرار می گیرند و تسهیلات در اختیار آن ها قرار داده می شود. مانند شرکت تعاونی.
6- در برخی از قالب های شرکت تجاری، مانند شرکت های سهامی و تعاونی، شرکاء ممکن است دائماَ کمتر یا بیشتر شوند یا به طور ارادی تغییر کنند ، اما در تمام این حالات شخصیت حقوقی شرکت ثابت و پابرجاست. از همین رو قالب های شرکت های تجاری از عمری طولانی برخوردارند.
هر شرکت تجاری زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در هنگام ثبت شرکت تمام جزییات مانند عنوان شرکت، قالب ثبتی آن،  اساسنامه شرکت ، تعداد شرکا یا سهامداران شرکت، میزان سرمایه شرکت ، موضوع فعالیت ، محل شرکت و ... در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از تایید جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
فلسفه ثبت شرکت ها این می باشد که یک رسیدگی و بازرسی کلی و تحقیق در ابتدای تاسیس شرکت به عمل آید تا معلوم شود که آیا به وجود آوردن این شخصیت حقوقی، با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر.
علاوه بر این، ثبت شرکت از نظر ایجاد اعتماد در  معامله کنندگان با شرکت  نیز در درجه ی بالایی  از اهمیت بر خوردار است ، زیرا کسی که قراداد مهمی  با شرکت منعقد  می نماید باید بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدودی بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است .
لذا ، برای دستیابی به کسب و کار اقتصادی گسترده و قانون مدار،  ثبت شرکت نه تنها مفید بلکه ضروری می باشد. ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 در مورد الزام به ثبت شرکت هایی که فعالیت تجاری می کنند چنین آورده است :
" کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت، ( سهامی، ضمانتی ، مختلط، تعاونی ) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود یا قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید محکمه ، مدیران آن ها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد".
با ثبت شرکت ، می توانید از مزایای ذیل برخوردار شوید :
1- اخذ و اعطای نمایندگی رسمی
2- رسمی شدن کسب و کار و حمایت قانون
3- جلب اعتماد بیشتر مشتریان و شرکت ها جهت تعامل
4- دریافت جوازها
5- جهانی شدن و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر
6- امکان حضور در مناقصات و مزایدات
7- امکان تبلیغات گسترده
8- امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
9- حمایت قانون از حقوق کلیه طرفین شرکت
10- ثبت رسمی سابقه شرکت و بهره برداری از عنوان شرکت
11- تحت پوشش بیمه قرار گرفتن
12- بهره مندی از معافیت های مالیاتی دارایی با توجه به نوع فعالیت
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.


Call Now