شرکت سهامی خاص، شرکتی است که بین سه نفر یا بیشتر که معمولاَ از دوستان و آشنایان یکدیگر می باشند تشکیل شده که سرمایه آن توسط موسسین آن تامین شده و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد. در بدو تاسیس سی و پنج درصد از سرمایه شرکت توسط اعضاء در حساب مخصوصی در بانک واریز شود.

 • سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

سرمایه شرکت سهامی خاص به هنگام تاسیس نباید از 000/000/1 ریال کمتر باشد. ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.
هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا بامسئولیت محدود بنمایند.
لازم به یادآوری است همان طور که اشاره شد، سرمایه شرکت منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.

 • حداقل تعهد و پرداخت سرمایه در سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص، شرط لازم برای ایجاد شخصیت حقوقی تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه می باشد آن هم توسط موسسین. هم چنین به موجب بند 5 ماده 243 لایحه، برای صادرکنندگان سهم قبل از تعهد کلیه سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد از کل سرمایه، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

 • نام شرکت سهامی خاص

در نام شرکت باید کلمه " خاص " قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. مثلاَ " شرکت سهامی خاص البرز " یا " شرکت البرز، سهامی خاص ".
لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن عنوان " شرکت سهامی خاص" در تمام اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های آن به طور روشن و خوانا نوشته شود.

 • موضوع شرکت سهامی خاص

موضوع شرکت سهامی متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل شده گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از امور تجاری و غیرتجاری است.
نکته : تغییر موضوع شرکت، در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.

 • ارکان شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص همچنین دارای ارگان سه گانه است که عبارتند از :
- رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
- رکن اداره کننده ( هیات مدیره )
- رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )
در مجامع عمومی هر سهم یک رای دارد. در بدو تاسیس، مجمع عمومی موسس و بعداَ مجمع عمومی عادی، مدیران را از بین سهامداران و بازرس یا بازرسان را از بین سهامداران یا از خارج انتخاب می کند. مدت مدیریت نباید از دو سال تجاوز کند. مدت بازرسی نیز یک سال مالی است. مدیر عامل را هیئت مدیره تعیین می کند. منافع شرکت به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم می شود.

 • چگونگی تاسیس شرکت سهامی خاص

برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود .
1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
3- سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.
4- در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.
5- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید ارزیابی ( تقویم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.
6- هر گاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.
7- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
8- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

 • اظهارنامه بانکی شرکت سهامی خاص

اظهارنامه حاکی از تعهد کلیه سهام و گواهی بانکی ناظر بر اینکه حداقل 35% کل سرمایه شرکت نقداَ تادیه شده است می باشد. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 200 میلیون باشد، تمام مبلغ تعهد شود و حداقل 70 میلیون پرداخت شود. اظهارنامه باید به امضای کلیه سهامداران برسد. چنانکه تمام یا قسمتی از آورده سهامداران غیرپولی باشد مانند حق سرقفلی یا اتومبیل، باید با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرکت تحویل داده شود و فهرست این آورده های غیرپولی به همراه تقویم آن در اظهارنامه منعکس شود.

 • سهام شرکت سهامی خاص

سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت را مشخص می نماید.
در واقع، سرمایه هر شرکت سهامی به قطعات مساوی تقسیم می شود که به هر یک از آن ها سهم گفته می شود. قانون حداکثر مبلغ اسمی هر سهم در شرکت های سهامی عام را ده هزار ریال تعیین نموده ولی برای مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی خاص حداقل و یا حداکثری مشخص نشده است.
در شرکت های سهامی، سهام به سه نوع تقسیم شده است :
1) سهام بانام 2) سهام بی نام 3) سهام ممتاز
چنانچه سهام ممتازی وجود داشته باشد باید موضوع آن در اظهارنامه قید شود.

 • اندوخته قانونی ( سرمایه احتیاطی )

بر اساس ماده 140 قانون تجارت هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید . همینکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
اندوخته قانونی یا سرمایه احتیاطی یا ذخیره احتیاطی به منظور تامین ضررها یا هزینه های غیرقابل پیش بینی تکلیف گردیده است.

 • عدم امکان انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بازار بورس

به موجب ماده 21 لایحه قانون تجارت، " شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

 • مسئولیت موسسین در قبال ثبت شرکت و هزینه های آن

به موجب ماده 19 لایحه قانون تجارت ، در صورت عدم ثبت شرکت ظرف شش ماه ، " هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود ".
همچنین به موجب ماده 23 لایحه، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند. مثلاَ موسسین می دانستند کلیه سهام شرکت صحیحاَ تعهد نشده ولی اعلام نکرده اند.
علی رغم عدم تصریح ماده به نظر می رسد، مسئولیت تضامنی برای موسسانی است که تقصیر داشته اند.
جهت ثبت شرکت سهامی خاص با ما تماس بگیرید.
همکاران ما در ثبت شرکت کیا ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.


Call Now