برای اخذ رتبه بندی ارتباطات موضوع فعالیت شرکت مورد اهمیت است که شرح موضوع باید بدین مضموم باشد (نصب و راه اندازی و فروش سیستمهای سانترال نصب و راه اندازی و اجرای شبکه های کامپیوتری ، دزدگیر حرفه ای ، طراحی ، نصب و تجهیز و راه اندازی کلیه تجهزات و تاسیسات سیستمهای مخابراتی نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون خانگی ، اداری و صنعتی)‌ موضوع بعدی مربوط به آدرس ثبتی شرکت می باشد به دلیل اینکه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی شرکت از همان استانی که شرکت به ثبت رسیده باشد صادر می گردد و موضوع آخر که از مهمتر می باشد مربوط به مهندس و هیئت مدیره شرکت است.برای اخذ رتبه بندی ارتباطات مهندس یا مهندسین باید دارای مدرک لیسانس در رشته های زیر باشند :
الکترومکانیک ، الکتروتکنیک ،‌علائم و ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار_سخت افزار) ، فناوری اطالاعات ای تی.
شرکت باید دارای یک مهندس 7 سال سابقه بیمه یا دو مهندس 3 سال سابقه بیمه باشد که سوابق مهندسین حتما حتما باید از شرکتهایی که رتبه یا قرارداد در زمینه ارتباطات دارند رد شده باشد و در چیدمان هیئت مدیره اگر شرکت دارای یک مهندس 7 سال سابقه بیمه باشد همان مهندس باید به عنوان مدیرعامل شرکت باشدو اگر دارای 2 مهندس 3 سال سابقه بیمه باشد یکی از مهندسین به عنوان مدیرعامل و مهندس دیگر به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت قرار می گیرند.نکته دیگر آن است که دو سوم هیئت مدیره باید دارای مدرک لیسانس باشند.
با توجه به تغییر مکرر قوانین و بندهای آئین نامه ، بهتر است همیشه قبل هر از مشاورین ثبت کیا برای تکمیل مدارک خود بهره ببرید.
بعد از بررسی کلیه مدارک فوق نوبت به گرفتن گذرواژه شرکت می رسد و باید صفحه اول اساسنامه ، آخرین آدرس ثبتی شرکت ،‌قبض تلفن (آدرس،کدپستی،تلفن حتما باید با هم همخوانی داشته باشند) ، کد اقتصادی ، نام و نام خانوادگی باشد تا در سامانه ساجات ثبت شود و پرینت آن توسط شخص یا اشخاصی که حق امضاء دارند مهر و امضا شود و به دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل داده شود و بین 20 تا 30 روز کاری زمان می برد تا گذرواژه شرکت ارسال شود.
تا زمانی که گذرواژه ارسال شود پیمانکار باید مدارک مورد نظر برای اخذ رتبه بندی را تکمیل کند و تمامی مدارک توسط شخص یا اشخاصی که حق امضاء دارد مهر و امضا می شود پس از ارسال گذرواژه کلیه مدارک در سامانه ساجات ثبت و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی الصاق می گردد.
اعتبار رتبه بندی 4 سال می باشد که در طی این 4 سال می توان در شرکت تغییرات انجام داد ولی حداقل 6 ماه باید از صدور گواهینامه صلاحیت رتبه بندی گذشته باشد و اگر تغییراتی انجام نشد بعد از اتمام رتبه بندی شرکت می توان آن را تمدید یا ارتقاء داد.


Call Now