برای اخذ رتبه بندی نفت و گاز ابتدا موضوع فعالیت شرکت بسیار اهمیت دارد به این دلیل که حتما موضع باید در زمینه نفت و گاز باشد (انجام امور پیمانکاری مرتبط با اجرای خطوط نفت و گاز و پتروشیمی ، طراحی شبکه های نفت و گاز و احداث و راه اندازی پالایشگاه های نفت و گاز پتروشیمی ،  ارائه کلیه فعالیتهای صنعتی در زمینه مشاوره ، طراحی، نصب و راه اندازی کلیه ماشین آلات و دستگاههای صنعتی در خصوص پتروشیمی، نیروگاهی ، پالایشگاهی ، واردات صنایع مادر و ماشین آلات و دستگاه های صنعتی مرتبط ، تجهیز، تعمیر، تامین و  نگهداری ماشین آلات و دستگاههای مربوطه و انتقال خطوط نیرو و میعانات گازی نفتی و مشتقات مربوط به آنها) بعد از موضوع فعالیت شرکت آدرس ثبتی شرکت مهم می باشد به دلیل اینکه رتبه بندی شرکت از همان استان ثبت شده صادر می گردد.آخرین مبحث مربوط به مهندس یا مهندسین امتیاز آور شرکت می باشد.
برای رتبه بندی نفت و گاز باید یک مهندس 7 سال سابقه یا دو مهندس 3  سال سابقه باشد که سوابق بیمه مهندسین باید از شرکتهایی رد شده باشد که رتبه یا قرارداد در زمینه نفت و گاز داشته باشند.
مدرک تحصیلی مهندس باید راه و ساختمان ، سیویل ، مکانیک خاک و سنگ و  ژئوتکنیک ، سازه زلزله ، مهندسی کشاورزی (گرایش آب) ،‌ سازه های دریایی ، مهندسی عمران نقشه برداری ،‌ مدیریت پروژه ، الکترومکانیک ، مخابرات ، الکتروتکنیک علائم و ارتباطات ، ابزار دقیق ،‌مهندسی ژئو فیزیک ،‌ فلز کاری ، جوشکاری برق ، مهندسی ایمنی و حفاظت ، محیط زیست باشد.
در هیئت مدیره اگر یک مهندس 7 سال سابقه بیمه باشد همان مهندس باید مدیرعامل باشد و اگر دو مهندس با سابقه باشد یکی از مهندسین به عنوان مدیرعامل و مهندس دیگر به عنوان عضو هیئت مدیره قرار می گیرد.
نکته دیگر در مورد هیئت مدیره این است که دو سوم اعضاء هیئت مدیره باید مدرک لیسانس داشته باشند.
با توجه به تغییر مکرر قوانین و بندهای آئین نامه ، بهتر است همیشه قبل هر از مشاورین ثبت کیا برای تکمیل مدارک خود بهره ببرید.
تمامی این مدارک که تکمیل گردید باید برای گذرواژه شرکت اقدام کرد که نیاز به صفحه اول اساسنامه ، آخرین آدرس ثبتی شرکت ، قبض تلفن ، کد اقتصادی ، نام و نام خانوادگی مدیرعامل است.بعد از ثبت فرم ثبت نام توسط شخص یا اشخاصی که حق امضاء دارند مهر و امضاء می شود و به دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل داده می شود و 20 تا 30 روز کاری زمان نیاز دارد تا گذرواژه شرکت ارسال شود و در این مدت پیمانکار باید مابقی مدارک رتبه بندی شرکت را تکمیل کند و تمامی مدارک را مهرو امضاء کند و در سامانه ساجات ثبت گردد و برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی الصاق شود که طی 3 تا 4 ماه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی صادر می گردد.
اعتبار رتبه بندی 4 سال می باشد در طول این 4 سال پیمانکار نمی تواند هر تغییراتی که بخواهد در شرکت انجام دهد فقط در صورتی می تواند این کار را انجام دهد که اول از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب تکلیف کند.


Call Now