برای اخذ رتبه بندی صنعت و معدن باید موضوع فعالیت شرکت بررسی شود که در زمینه صنعت و معدن ثبت شده باشد به طور مثال زمینه موضوع باید (احداث انواع کارخانجات ، راه اندازی و تولید خطوط تولید صنعتی ، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با ابزار دقیق ، انجام کلیه امور پیمانکاری در حوزه صنایع ، انجام امور معدنی مجاز ، حفر تونلهای معدنی ، اجرای عملیات بهره برداری معدنی ، انجام امور پیمانکاری مرتبط با معدن اعم از مکان یابی معادن ، ثبت دیواره و سقف معادن ، شمع کوبی معادن و سایر فعالیتهای مجاز در حوزه معادن)موضوع دیگر مربوط به آدرس ثبتی شرکت می شود که در کدام استان  به ثبت رسیده باشد چون هر استانی که شرکت به ثبت رسیده باشد همان استان گواهینامه صلاحیت رتبه بندی شرکت را صادر می کند و در آخر چیدمان هیئت مدیره و سوابق اعضاء هیئت مدیره می باشد که حتما باید مهندس یا مهندسینی که در هیئت مدیره شرکت قرار گرفته اند دارای سابقه بیمه در زمینه صنعت و معدن باشند.
برای یک رشته صنعت و معدن یک مهندس 7 سال سابقه بیمه یا 2 مهندس 3 سال سابقه بیمه باید داشته باشند و مهندسین باید از شرکتهایی سابقه بیمه داشته باشند که شرکتها دارای رتبه یا قرارداد در زمینه صنعت و معدن باشند.
اگر شرکت یک مهندس 7 سال سابقه بیمه داشته باشد همان مهندس باید به عنوان مدیرعامل در هیئت مدیره قرار گیرد و اگر با 2 مهندس 3 سال سابقه تشکیل شده باشد یکی از مهندسین به عنوان مدیرعامل و مهندس دیگر به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت قرار می گیرند.
رشته هایی که در رتبه بندی صنعت و معدن مورد تایید می باشند عبارتند از : سازه ،مدیریت پروژه  ،‌مهندسی دریا ‌، کشتی سازی ، الکترومکانیک ، مخابرات ، الکتروتکنیک ، علائم و ارتباطات ، ارتباطات ،‌ ابزار دقیق ، مهندسی معدن (تمام گرایشها) ، زمین شناسی (تمام گرایشها) ،‌ مواد-متالوژی ، مهندسی شیمی(تمام گرایشها)‌ ، مهندسی پتروشیمی ، عملیات صنایع پتروشیمی ، نفت وگاز ، نفت ، بهره برداری از منابع نفت ، فناوری اطلاعات ای تی ، ‌فلز کاری ، جوشکاری برق ، صنایع فلزی ، تراشکاری ، مهندسی هوا فضا ، محیط زیست و انرژی.
با توجه به تغییر مکرر قوانین و بندهای آئین نامه ، بهتر است همیشه قبل هر از مشاورین ثبت کیا برای تکمیل مدارک خود بهره ببرید.
بعد از بررسی تمامی مدارک فوق نوبت به گرفتن گذرواژه شرکت می رسد که باید مواردی چون صفحه اول اساسنامه ،آخرین آدرس ثبتی شرکت ، قبض تلفن  ، کد اقتصادی ، نام و نام خانوادگی مدیرعامل مورد نیاز است و در سامانه ساجات ثبت می گردد و پرینت ثبت نام توسط شخص یا اشخاصی که در شرکت حق امضاء دارند مهر و امضا می شود و به سازمان مدیریت و برنامه بوجه تحویل داده می شود که بین 20 تا 30 روز کاری زمان نیاز است تا گذرواژه شرکت ارسال گردد.در طول این مدت پیمانکار باید مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه بندی شرکت را تهیه کند و تمامی صفحات توسط شخص یا اشخاصی که حق امضاء دارند مهر و امضا شود و در سامانه ساجات ثبت و اسکن می شود و برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی الصاق می گردد.
اعتبار گواهینامه صلاحیت رتبه بندی شرکت 4 سال می باشد اگر در طول مدت 4 سال پیمانکار  بخواهد تغییراتی در شرکت انجام دهد حتما حتما باید از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب تکلیف نماید.


Call Now