برای اخذ رتبه بندی راه باید موضوع شرکت در زمینه راه باشد به طور مثال (اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راههای اصلی و فرعی،بزرگراهها،آزادراهها،راههای ریلی،باند فرودگاهها،سیستمهای انتقال هوایی پایه دار،تونلها و پلها،راههای زیرزمینی و تجهیز و نگهداری فنی سیستمهای حمل و نقل،تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات و راهداری،اجرای عملیات تولید آسفالت و شن وماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید شن و ماسه) بعد از موضوع شرکت آدرس شرکت است که رتبه بندی شرکت از همان استانی که شرکت ثبت شده صادر می گردد و اگر تغییر آدرسی یا هر تغییراتی در شرکت صورت گرفته با شد باید در سایت روزنامه رسمی کشور ثبت شده باشد.موضوع مورد اهمیت در مورد مهندس یا مهندسین شرکت می باشد که باید حتما مدرک مهندسی در رشتهای مهندسی عمران عمران،راه و ساختمان،سیویل،ساختمان،مکانیک خاک و سنگ،ژئوتکنیک،پل،بتن  آرمه،ساختمانهای بتنی،سازه،کارهای عمومی ساختمان،سازههای دریایی،تونل،علمی کاربردی عمران (تمام گرایشها) مهندسی عمران نقشه برداری،فتوگرامتری،هیروگرافی،نگهداری راه وابنیه،مدیریت پروژه،خط و ابنیه،خط و سازه های ریلی،مهندسی راه و راهسازی،راه آهن،حمل و نقل ترافیک،مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) و زمین شناسی (تمام گرایش ها) داشته باشند که حتما حتما باید سابقه بیمه 3 سال داشته باشند.برای اخذ رتبه بندی یک رشته راه باید یک مهندس 7 سال سابقه بیمه یا دو مهندس 3 سال سابقه بیمه در شرکت باشد که شرکت یا شرکتهایی که برای مهندس یا مهندسین بیمه رد کرده باید حتما دارای رتبه بندی یا قرارداد در زمینه راه باشند.
مدیر عامل شرکت حتما باید مهندس با سابقه باشد اگر که یک مهندس داخل شرکت باشد که دارای 7 سال سابقه بیمه باشد باید مدیر عامل باشد و اگر دو مهندس 3 سال سابقه باشد یکی از مهندسین به عنوان مدیرعامل و نفر دوم به عنوان عضو هیئت مدیره در چیدمان هیئت مدیره قرار می گیرد.موضوع دیگری که در چیدمان هیئت مدیره مورد اهمیت می باشد این است که دو سوم هیئت مدیره باید دارای مدرک لیسانس باشند.
با توجه به تغییر مکرر قوانین و بندهای آئین نامه ، بهتر است همیشه قبل هر از مشاورین ثبت کیا برای تکمیل مدارک خود بهره ببرید.
بعد از بررسی تمامی مدارک فوق نوبت به گرفتن گذرواژه شرکت می رسد که برای ثبت نام گذرواژه صفحه اول اساسنامه ، آخرین آدرس ثبتی شرکت ، قبض تلفن ،  کد اقتصادی،نام و نام خانوادگی مدیرعامل،باید ضمیمه باشد.بعد از ثبت نام،فرم ثبت نام باید توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا دارند دارند مهر و امضا شود و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل داده شود و بین 20 تا 30 روز زمان نیاز دارد تا گذرواژه شرکت ارسال شود.در طول این مدت پیمانکار مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه بندی شرکت را آماده می کند و تمامی مدارک باید دارای مهر و امضاء شخص یا اشخاصی که حق امضاء دارند باشد و بعد از ارسال گذرواژه تمامی مدارک در سامانه ساجات ثبت نام می شود و به سازمان مدیریت و برنامه بوجه ارسال می گردد.رتبه بندی شرکت بین 3 تا 4 ماه زمان نیاز دارد تا صادر گردد.رتبه بندی شرکت 4 سال اعتبار دارد که در طی این 4 سال پیمانکار بخواهد تغییراتی در شرکت اعمال نماید حتما از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب تکلیف نماید و آئین نامه را مطالعه نماید.


Call Now