برای رتبه بندی شرکت در آب در وحله اول موضوع شرکت حائز اهمیت است که باید حتما در زمینه آب باشد به طور مثال (تجهیز و نگهداری سیستم های تصفیه خانه آب و فاضلاب و پساب های صنعتی ، سایر فعالیتهای زیست محیطی در زمینه آب و فاضلاب، خاک و آبهای سطحی ، طراحی ، نظارت و اجرای شبکه های توزیع آب آشامیدنی ، شبکه های جمع آوری فاضلاب ایستگاههای پمپاژ خطوط انتقال و گندزدایی آب و فاضلاب ،کانال کشی ، نهرکشی ، سامانه جمع آوری آبهای سطحی ،‌ شبکه های آبیاری و زهکشی ، ‌تاسیسات آب و فاضلاب ، تصفه خانه های آب و فاضلاب) موضوع بعدی مربوط به آدرس شرکت می باشد که بستگی دارد در کدام استان به ثبت رسیده به دلیل اینکه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی شرکت از همان استانی که شرکت ثبت شده است صادر می گردد.این موضوع هم باید در نظر گرفت که اگر شرکت هر تغییراتی بدهد حتما باید در سایت روزنامه رسمی کشور ثبت شده باشد.
موضوع دیگر مربوط به هیت مدیره شرکت می باشد که برای یک رشته آب باید یک مهندس 7 سال سابقه بیمه یا دو مهندس 3 سال سابقه بیمه در چیدمان هیئت مدیره قرار گیرد و حتما مدیر عامل باید مهندس با سابقه در شرکت باشد و سوابق مهندس یا مهندسین باید از شرکتهایی رد شده باشد که رتبه یا قرارداد در زمینه آب داشته باشند.
رشته تحصیلی که برای رتبه بندی در رشته آب قابل قبول می باشد شامل : سیویل ، مکانیک خاک و سنگ و ژئوتکنیک ، پل ، بتن آرمه ، ساختمانهای بتنی ، سازه ، زلزله ، مهندسی کشاورزی (تمام گرایش های آب) ، سازه های دریایی ، ساختمانهای آبی ، سد سازی ، تونل بندر ، علمی کاربردی عمران (تمام گرایشها) ، آبیاری و آبادانی ، بهره برداری از منابع آب ، شبکه های آبیاری و زهکشی ،آبشناسی ، مهندسی عمران نقشه برداری ، فتوگرامتری ،هیدروگرافی ، مدیریت پروژه ، مهندسی هیدرولوژی ، آبهای زیرزمینی ، مهندسی مکانیک (تمام گرایشها) می باشند.
در چیدمان هیئت مدیره اگر شرکت یک مهندس 7 سال سابقه بیمه داشته باشد همان مهندس باید به عنوان مدیر عامل در هیئت مدیره قرار گیرد و اگر شرکت دارای 2 مهندس با سابقه باشد یکی از مهندسین به عنوان مدیرعامل و مهندس دیگر به عنوان عضو هیئت مدیره قرار می گیرد و موضوع دیگر این است که دو سوم اعضاء هیئت مدیره حتما باید دارای مدرک لیسانس باشند.
با توجه به تغییر مکرر قوانین و بندهای آئین نامه ، بهتر است همیشه قبل هر از مشاورین ثبت کیا برای تکمیل مدارک خود بهره ببرید.
بعد از بررسی تمامی مدارک فوق برای گذرواژه شرکت اقدام می شود که نیاز به صفحه اول اساسنامه ، آخرین آدرس ثبتی شرکت ، قبض تلفن ، کد اقتصادی ، نام و نام خانوادگی مدیرعامل دارد و در سامانه ساجات ثبت گردید و پرینت آن توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا دارند مهر و امضا می شود و به دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه بوجه تحویل داده می شودکه بین 20 تا 30 روز کاری زمان نیاز است تا گذرواژه شرکت ارسال شود و پیمانکار در این مدت مدارک رتبه بندی را تکمیل می کند و توسط شخص یا اشخاصی که حق امضاء دارند مهر و امضا می شود و مدارک در سامانه ثبت و اسکن می شود و به سازمان مدیریت و برنامه بوجه الصاق می شود.زمان صدور گواهینامه صلاحیت رتبه بندی بین 3 تا 4 ماه می باشد و اعتبارگواهینامه صلاحیت رتبه بندی 4 سال می باشد. در طی این 4 سال پیمانکار نمی تواند تغییراتی در شرکت داشته باشد مگر اینکه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب تکلیف کرده باشد.


Call Now