انحلال و تصفیه شرکت :
انحلال به معنای پایان کار شرکت نمی باشد و پس از انحلال نیز شخصیت حقوقی شرکت باقی است اما به شکل ناقص. مثلاَ انسانی را فرض کنید که دچار سرطان شده و شش ماه بیشتر زنده نیست و در این مدت نمی تواند مانند زمان سلامت کامل زندگی کند. پس از انحلال ، شرکت وارد مرحله تصفیه می شود. تصفیه به معنای پاک کردن است . در حقیقت در دوران تصفیه بدهی شرکت پرداخت و حقوق سهامداران به آن ها داده می شود تا شخصیت حقوقی شرکت خاتمه یابد.
گفتنی است ، پس از ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی مجمع عمومی عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس داریم اما پس از تصفیه فقط مجمع عمومی عادی تشکیل می شود و مدیر تصفیه داریم و انتخاب ناظر تصفیه نیز الزامی نمی باشد.
به موجب ماده 204 لایحه قانون تجارت، امر تصفیه اصولاَ با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال شرکت می دهد شخص دیگری غیر از مدیران شرکت را به امر تصفیه بگمارد.
از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه شرکت وظایف و اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و عمل تصفیه شرکت شروع می شود و مدیر یا مدیران تصفیه بدون هیچگونه تاخیری امور مربوط به تصفیه شرکت را انجام می دهند زیرا نماینده قانونی شرکت بوده و دارای اختیارات لازم می باشند.
مدیر تصفیه هم می تواند شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی و هم از بین سهامداران و هم خارج از سهامداران شرکت . مدیر تصفیه می تواند یک نفر یا بیشتر باشد. از جمله وظایف متصدیان تصفیه عبارت است از :
اعلام ختم تصفیه و تحویل دفاتر شرکت منحله به اداره ثبت شرکت ها برای نگهداری به مدت 10 سال به منظور مراجعه احتمالی افراد ذینفع و آگهی مراتب در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به درج آگهی های شرکت و حذف نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری.
در ذیل به توضیح بیشتر در این رابطه می پردازیم .
به موجب مواد 227 تا 229 لایحه قانون تجارت، وقتی دیون شرکت پرداخته شد و اموال نیز بین صاحبان سهام تقسیم شد، مدیران تصفیه ظرف یک ماه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام تا هم درروزنامه شرکت و هم روزنامه رسمی آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها حذف می شود. دفاتر و مدارک شرکت تصفیه شده تا 10 سال پس از اعلام ختم تصفیه محفوظ می ماند و مدیران تصفیه نیز در هنگام اعلام ختم تصفیه دفاتر و اسناد شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کنند تا برای مراجعه به اشخاص ذینفع آماده باشد.
اگر یک یا چند سهامدار به شرکت مراجعه ننموده و حق خود را دریافت نکرده باشند، وجوه متعلق به ایشان نزد یکی از بانک ها سپرده می شود تا هر وقت که بخواهند به بانک مراجعه و بانک میز حق آنان را بپردازد. البته این نکته را باید در نظر داشت که پس از 10 سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه ، هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
در صورت عدم اعلام ختم تصفیه ظرف یک ماه به مرجع ثبت شرکت ها و هم چنین عدم تودیع وجوه باقی مانده در بانک ، در بندهای 5 و 6 لایحه ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
نکته : به موجب ماده 275 لایحه ، اگر بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه ای که از طرف دادگاه تعیین شده قبول سمت نکند ، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می دهد.
ختم عمل تصفیه :

  • الزام ثبت
  • انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت
  • حذف نام شرکت
  • پایان شخصیت حقوقی
  • نگهداری وجوه باقیمانده در بانک تا ده سال

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه حقوقی کیا ثبت، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود، در کوتاه ترین زمان ممکن ، شما را در رسیدن به اهدافتان یاری نماید.


Call Now