لیزینگ به مجموعه ای از تبادلات اقتصادی که شامل خرید ، فروش و یا اجاره  می باشد می گویند .
دراین روش که قرار داد میان اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد برای بهره برداری از یک کالا بادوام می باشد که دارای قابلیت اجاره است.در این شرکتها که قرار داد بین شرکت لیزینگ به عنوان مالک و شخصی که از این تسهیلات استفاده می کند به عنوان مستاجر بسته می شود .معنی فارسی کلمه ی لیزینگ اجاره دهی یا اجاره داری می باشد . اما بیشترین معنی که به کلمه ی لیزینگ نزدیک می باشد اجاره ی اعتباری یا اجاره به شرط تملک می باشد .
در این گونه شرکتها که مالک یا موجر با سرمایه ی خود کالای مورد نیاز مستاجر را تهیه می کند و تا زمانی که مستاجر کل مبلغ را پرداخت نکرده باشد به صورت اجاره ای در اختیار مستاجر می باشد اما در زمان پرداخت کل مبلغ قید شده در قرار داد مورد اجاره به تملک مستاجر در می اید .
فروش لیزینگی نسبت به سایر روشهای فروش اقساطی چه مزایایی دارد :
الف)تورم کاهش پیدا می کند
ب)منابع مالی کمتری استفاده می شود و از نظر مالی صرفه جویی می شود
ج)وارد شدن و جایگزینی دارایی های جدید به شرکت
د) در این شرکتها برای متقاضی شرایط بهتری بوجود می اید و براورده شدن بیشترانتظارات مشتریان
* شرکتهای لیزینگ در کشور ایران بیشتر در زمینه ی خودرو فعالیت می کنند .
چند نوع لیزینگ وجود دارد :
1-لیزینگ عملیاتی
2- لیزینگ سرمایه ای
لیزینگ عملیاتی چیست :
این نوع لیزینگ که از قدیمیترین و ساده ترین نوع لیزینگ می باشد.در این نوع لیزینگ صد درصد مبلغ توسط موجر پرداخت می شود .در این شرکتها که تجهیزات در اختیار اجاره کننده گان قرار می گیرد اما مالکیتی در ان وجود ندارد و شخص فقط می تواند از انها استفاده نماید
لیزینگ سرمایه ای :
این نوع لیزینگ که یکی از پیشرفته ترین نوع لیزینگ می باشد . در این نوع لیزینگ که شخص مستاجر قرارداد به شرط تملک بر کالا با موجر می بندد.
*برای ثبت شرکت لیزینگ باید از بانک مرکزی مجوز گرفته شود . این شرکتها که فقط در قالب شرکتهای سهامی به ثبت می رسند
برای دریافت مجوز از بانک مرکزی چه مدارکی نیاز است :
1-شخص متقاضی در ابتدا باید تقاضای خود را مبنی بر تاسیس شرکت لیزینگ ارائه دهد
2-کامل کردن فرم پرسشنامه بانک مرکزی
3-اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت شرکت لیزینگ می باشند باید یک نسخه از اساسنامه و صورت حساب های مالیاتی مربوط به سه سال گذشته را ارائه دهند
4-هیات موسس باید صورت جلسه مربوطه را ارائه دهد
5-موسسین شرکت باید مدارک و مشخصات کامل خود را به همراه میزان تحصیلات و میزان سرمایه اورده ی خود در شرکت لیزینگ را ارائه دهند
6-هیات مدیره ی شرکت باید مشخصات کامل فردی به همراه میزان تحصیلات و چنان چه در سمتهای دیگر دارای سابقه می باشند را ارائه دهند
7-موسسین شرکت باید هیچ گونه سابقه ی کیفری نداشته باشند وگواهی مبنی بر ان را ارائه دهند
8-کلیه ی موسسین باید تعهد نامه ای را امضا کرده مبنی بر این که مدارک ارائه شده درست می باشد
9-چنان چه بانک مرکزی مدارک دیگری نیاز داشته باشد باید جهت تکمیل انها اقدام شود
مدیر عامل ، هیئت مدیره و قائم مقام هیئت مدیره باید دارای چه شرایطی باشند :
1- مدیر عامل و قائم مقام شرکتهای لیزینگی باید دارای تابعیت ایران باشند
2- مراجع ذیصلاح باید صلاحت متقاضی را تایید نمایند
3-باید فاقد هیچ گونه سابقه ی کیفری باشند
4-افراد باید هیچ گونه ممنوعیتی از لحاظ کیفری برای عضویت در سمت مدیر عامل یا هیات مدیره ی موسسات اعتباری داشته باشند
5- شخص متقاضی باید سابقه ی چک بر گشتی نداشته باشد
6-هیچ گونه بدهی به موسسات اعتباری نداشته باشد
7-شخص متقاضی باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با نوع فعالیت داشته باشد
8-مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل باید دارای تخصص در این رابطه باشند
مدارک مورد نیاز برای ارائه به بانک مرکزی :
1-تکمیل پرسشنامه ی بانک مرکزی
2-ارائه ی صورت جلسه ی مجمع عمومی
3-ارائه ی گواهی مبنی بر نداشتن سابقه ی کیفری
4-دادن تعهد نامه مبنی بر درست بودن مدارک و گفته ها
5-شخص متقاضی نباید دارای چندین شغل باشد
برای ثبت و تاسیس شرکتهای لیزینگی سرمایه ی اولیه بالغ بر صد میلیارد ریال نیاز است و این سرمایه باید نقدا و به پول رایج کشور باشد


Call Now