مجامع عمومی که از سهامداران تشکیل شده است .در مجامع عمومی تصمیم گیری توسط سهامداران انجام می شود .
مجامع عمومی سه دسته هستند و شامل :
1- مجمع عمومی عادی
2-مجمع عمومی موسس
3- مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی عادی
وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد زیر می باشد :
1-این مجمع که وظیفه ی انتخاب هیئت مدیره را بر عهده دارند .مدت زمان انتصاب هیئت مدیره بیش از یک سال تعیین می شود و پس از پایان دوره ی فعالیت انها مجمع عمومی وظیفه دارد هیئت مدیره ی جدیدی را انتخاب کند .انتخاب هیئت مدیره بسیار مهم می باشد زیرا تشکیل شده از افرادی که دارنده ی سهام شرکت می باشند و نحوه ی فعالیت انها در سود و ضرر شرکت بسیار موثر می باشد .
2-مجمع عمومی که وظیفه انتخاب بازرسان شرکت را به عهده دارند .بازرسان در شرکت بر کار هیئت مدیره نظارت دارند .تعداد بازرسان در شرکتها متفاوت می باشد و باید در اساسنامه ی شرکت قید شود .
3-تراز نامه شرکت :کلیه ی شرکتها در پایان هر سال باید سود و زیان خود را محاسبه کنند برای این منظور هیئت مدیره وظیفه دارد تا کلیه ی صورتهای شرکت که مربوط به دارائی های شرکت ،قروض شرکت،مطالبات شرکت وصورت حسابها مربوط به عملکرد سالیانه ی شرکت می باشد را تهیه کند و در اختیار مجمع عمومی قرار داده تا ان را بررسی کنند و چنان چه اشکالی در ان وجود داشته باشد دلیل ان را از هیئت مدیره جویا شده و خواستار اصلاح ان شوند .بازرسان شرکت باید در رابطه با تایید تراز نامه و سود و زیان شرکت گزارشی را ارائه دهند زیرا در غیر این صورت ترازنامه معتبر نخواهد بود.
4- برای اینکه سود شرکت به درستی تقسیم شود باید مجمع عمومی بر روی ان نظارت داشته باشد
5-این مجمع که وظیفه ی دارد پیشنهاداتی را که از طرف بازرسان ، هیئت مدیره و یا سهامدارن ارائه می شود را قبول یا رد کند
6-مشخص کردن هدف شرکت و انجام دادن فعالیت در جهت رسیده به ان هدف

 

مجمع عمومی موسس
وظایف مجمع عمومی موسس  شامل موارد زیر می شود :
الف)این مجمع که وظیفه ی بررسی گزارشاتی را که توسط موسسین ارائه شده است را بر عهده دارند و انها را به تصویب می رسانند
ب)جمع اوری پذیره نویسی مربوط به کل سهام شرکت و پرداخت مبالغ مورد نیاز
ج)این مجمع وظیفه دارد اساسنامه ی شرکت را به تصویب برساند ودر بعضی مواقع انها را اصلاح نماید
د)انتخاب بازرسان و مدیران شرکت نیز بر عهده ی این مجمع می باشد
ه)انتخاب روزنامه ی کثیر الانتشار برای شرکت تا از ان طریق برای دعوت سهامداران اقدام نمایند
مجمع عمومی فوق العاده
در مواقع ضروری ماننده زمانیکه شرکت بخواهد به سرعت و فوق العاده سرمایه ی خود را زیاد کند ،تصمیم به انحلال بگیرد ویا برای صدور اوراق قرضه اجازه بدهد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می دهد .
تفاوت میان مجمع عمومی عادی و فوق العاده  درنوع تصمیم گیری های انها می باشد .در مجمع عمومی فوق العاده برای تصمیم گیری باید نصف سهامداران که حق رای دارند برای تصمیم گیری حضور داشته باشند .چنان چه برای تصمیم گیری در بار اول تعداد اعضا به حد نصاب نرسد مجمع وظیفه دارد برای بار دوم از اعضا دعوت نماید که اگر تعداد اعضا به یک سوم هم برسد جلسه تشکیل و تصمیم گیری صورت می گیرد .تصمیماتی که در این مجمع گرفته می شود در رابطه با سهام ممتاز و تغییرات در اساسنامه ی شرکت می باشد .
چه کارهایی توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود :
1-زمان فعال بودن شرکت را تمدید و یا کاهش دهند
2-مکان فعالیت شرکت و یا نام شرکت را تغییر دهند
3-کاهش و یا افزایش سرمایه ی شرکت
4-ایجاد سهام ممتاز
5- می توانند موضوعی را که شرکت در ابتدا برای نوع فعالیت خود انتخاب کرده است را تغییر دهد
6- تغییر در تعداد مدیران و مدت زمان فعالیت انها و همچنین تغییردر تعداد بازرسان شرکت  
7-قوانینی که مربوط به دعوت از مجمع عمومی می باشد را تغییر دهند
8-برای صادر شدن اوراق قرضه اجازه صادر کنند
9-انحلال شرکت قبل از موعد تعیین شده
10-این مجمع می تواند تغییراتی را در اساسنامه ایجاد کند که البته این تغییرات نباید بر خلاف قوانین شرکتها باشد
11- مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری تشکیل می شود
12- این مجمع در صورتی تشکیل می شود که نصف سهامدارن که حق رای دارند در جلسه حضور داشته باشند
13-چنان چه در مرتبه ی اول تشکیل جلسه تعداد اعضا به حدنصاب نرسد برای بار دوم از اعضا دعوت به عمل می اید و اگر تعداد به یک سوم برسد جلسه تشکیل می شود
در ابتدای تشکیل شرکت سهامدارن تعهداتی را در رابطه با شرکت دارند که برای تغییر این تعهدات باید کلیه ی اعضا توافق داشته باشند و چنان چه حتی 99%افراد راضی باشند و 1% ناراضی نباشند هیچ گونه تغییری قابل انجام نیست .


Call Now