تغییر موضوع فعالیت شرکت در طول دوره ی فعالیت شرکت امکان دارد اتفاق بیفتد .این تغییر موضوع دلایل متفاوتی دارد مانند  گسترده شدن دامنه ی فعالیت های شرکت یا نوع فعالیت های شرکت تغییر کرده باشد . این تغییرباید درحیطه ی قانون انجام شود و تابع مقررات باشد .این تغییرات که با اضافه و یا کم کردن موضوع فعالیت شرکت اتفاق می افتد و در بعضی مواقع کل موضوع شرکت تغییر پیدا می کند .این تغییرموضوع در بعضی مواقع نیازمند گرفتن مجوز می باشد.
چنان چه شرکت بخواهد موضوع فعالیت خود را تغییر بدهد این تغییر موضوع بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده می باشد وظایف این مجمع که شامل :
الف)انحلال و تصفیه ی شرکت
ب)تغییرات اساسنامه ی شرکت
ج)افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت
برای تغییر موضوع شرکت چه مراحلی را باید طی کرد :
مجمع عمومی فوق العاده که وظیفه ی تغییر موضوع شرکت را بر عهده دارد .برای تغییر موضوع شرکت در ابتدا باید به اداره ی ثبت شرکتها اعلام شود و سپس اگهی داده شود .پروسه ی تغییر موضوع شرکت سه هفته به طول می انجامد
برای تغییر موضوع شرکت چه مدارکی نیاز است :
1-ارائه ی کپی روزنامه ی رسمی که اگهی ثبت شرکت در ان درج شده است
2-صورت جلسه ی شرکت
3-ارائه ی کپی از اخرین تغییرات شرکت که در روزنامه به چاپ رسیده
4-تمامی اعضای شرکت باید از شناسنامه و کارت ملی خود کپی تهیه کرده و ارائه دهند
*شرکتها با توجه به اینکه شرکت سهامی یا مسئولیت محدود هستند شرایط تغییر موضوع شرکت تفاوت پیدا می کند .

شرکتهای سهامی برای تغییر موضوع شرکت چه مراحلی را باید طی کنند :
1-در ابتدا شرکت باید مجمع فوق العاده تشکیل دهد
2-برای تغییر موضوع ابتدا شرکت باید صورت جلسه تنظیم  کرده و به امضا هیئت رئیسه شرکت برسد  .
3-در صورتی که موضوع تغییری فعالیت شرکت نیاز به دریافت مجوز داشته باشد باید اقدام شود
4-باید لیست تمامی سهامدارانی که در جلسه حضور داشتند تهیه و به امضای انها رسیده باشد
5-ارائه ی مدارک به ادراه ی ثبت شرکتها که شامل صورت جلسه ،اسامی سهامداران حاضر در جلسه ،اگهی روزنامه و در صورتیکه مجوز گرفته شده باشد باید ارائه شود
شرکت با مسئولیت محدود برای تغییر موضوع فعالیت خود چه مراحلی را باید طی کنند  :
1- تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده
2-کلیه ی شرکا شرکت باید صورت جلسه را امضا کرده و میزان سهمشان را در ان قید کنند
3-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به کسب مجوز داشته باشد باید در جهت کسب مجوز اقدام شود
4-گرفتن پاسخ از مراجع ذیصلاح
5-ارائه ی صورت جلسه و استعلام به ادره ی ثبت شرکتها
6-پس از اینکه متقاضی مدارک را به ادره ی ثبت شرکتها ارئه داد دفاتر ثبتی را امضا می کند
در صورت جلسه ی تغییر موضوع شرکت باید نکات زیر رعایت شود :
1-پس از امضا صورت جلسه توسط اعضا شخصیت حقوقی شرکت باید ان را مهر کرده وارسال نماید
2-در صورت جلسه باید تغییر موضوع شرکت به طور کامل قید شود
3-در صورتیکه موضوع فعالیت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد پس  از اقدام در این زمینه وگرفتن مجوز باید طی مدت سه روز ان را به اداره ی پست تحویل داده شود و بارکد پستی را دریافت کرده و در سیستم وارد نماید
4-تحویل صورت جلسه به اداره ی پست و گرفتن بارکد و وارد کردن ان به سیستم
5-دعوت از سهامداران برای تشکیل مجمع
6-دادن اگهی به روزنامه برای دعوت از سهامداران و ارائه ی ان اگهی به اداره ی ثبت شرکتها
7-تهیه ی لیست کامل سهامدارانی که در مجمع حضور داشتند با قید مقدار سهام انها و تایید ان لیست توسط هیات رئیسه ی مجمع و ارسال ان به اداره ی ثبت شرکتها


Call Now