اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ،وظیفه ی صدور کارت بازرگانی را بر عهده دارد .تاریخ اعتبار این کارت که از یک تا پنج سال می باشد .برای تمدید کارت بازرگانی نیاز به ارائه ی مدارکی می باشد که به شرح ان می پردازیم.
اشخاص حقیقی برای تمدید کارت بازرگانی چه مدارکی را باید رائه دهند :
1-سه قطعه عکس سه در چهار در صورتیکه کل صفحات کارت بازرگانی پر شده باشد
2-تکمیل کردن فرم مربوط به کارت بازرگانی
3-مدیر عامل شرکت باید  یک قطعه عکس سه در چهاریا شش در چهار ارائه دهد
4-فرد متقاضی باید اصل و کپی سند مالکیت را ارائه دهد
5-چنان چه مکان فعالیت اجاره ای باشد باید اجاره نامه که دارای کد رهگیری باشد ارائه شود
6-برای دریافت کارت بازرگانی فرد باید گواهی ماده ی 186 که در مورد مالیات می باشد را ارائه دهد که نشان دهنده ی ان می باشد که برای تمدید کارت بازرگانی مانعی وجود ندارد
7-در صورتیکه مکان فعالیت شرکت تغییر کند باید یک برگ اظهار نامه که در ان تغییر مکان شرکت قید شده است پر شود
8-در صورت داشتن واحدهای تولیدی باید از وزارت خانه ی مربوطه مدرک ارائه شود
اشخاص حقوقی برای تمدید کارت بازرگانی چه مدارکی را باید ارائه دهند :
1-تکمیل فرم مربوط به کارت بازرگانی
2-ارائه ی اصل اخرین سال حساب مالیاتی
3-در صورتیکه مدیر عامل شرکت تغییر کرده باشد باید دو قطعه عکس شش در چهار ارائه دهد
4-ارائه ی گواهی مالیاتی مستقیم مبنی بر نداشتن مانع برای تمدید کارت بازرگانی
5-ارائه ی اظهار نامه عملکرد از سال 90 تا 93،چهار دوره اظهار نامه ی مالیات بر ارزش افزوده از سال 90 تا 94و اظهار نامه ی مالیات بر ارزش افزوده ی دوره ی اول سال 95
6-چنان چه محل فعالیت اجاره ای باشد باید ازاجاره نامه که دارای کد رهگیری می باشد ارائه شود
7-در صورت ایجاد تغییرات در شرکت باید در روزنامه ی رسمی اگهی و کپی ان ارائه شود
8-چنان چه مدیر عامل شرکت تغییر کند باید مدارک زیر را ارائه دهد :
الف)کپی و اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل
ب)نداشتن سابقه ی کیفری و ارائه ی گواهی مبنی بر عدم سو پیشینه
ج)اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
د) ارائه ی کپی و اصل مدرک تحصیلی
ه)حداقل سن مدیر عامل باید 23 سال باشد
9- چنان چه محل فعالیت شرکت تغییر کند چه مدارکی باید ارائه شود :
الف )اگر مالکیت مکان فعالیت برای خود فرد باشد باید اصل و کپی سند ان را ارائه دهد
ب)چنان چه مکان فعالیت اجاره ای باشد باید اجاره نامه محضری ارائه شود
10-چنان چه فرد متقاضی ایرانی نباشد علاوه بر مدارکی که قید  شده باید کپی از مدارک مربوط به اقامت و پروانه ی کار و اصل مدرکشان را ارائه دهند
11- باطل کردن تمبر و ارائه ی فیش ان که اداره ی دارایی ان را صادر می کند 
افراد و شرکتها توسط اتاق بازرگانی رتبه بندی می شوند و با توجه به رتبه هایی که دارند کارت بازرگانی به مدت یک تا پنج سال برای انها تمدید می شود .


Call Now