افراد فقط در صورت داشتن کارت بازرگانی می توانند در زمینه ی واردات و صادرات فعالیت نمایند .کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی صادر می شود باید توسط وزارت بازرگانی هم تایید شود .مدت اعتبار کارت بازرگانی یک سال می باشد که بعد از اتمام اعتبار کارت باید برای تمدید دوباره ی ان اقدام شود .
برای تمدید کارت بازرگانی متقاضان باید دارای چه شرایطی باشند :
1-در صورتیکه سه سال  از گرفتن کارت بازرگانی گذشته باشد و از تمدید کارت بازرگانی دو سال گذشته باشد
2-ارائه ی مدارکی که نشان می دهد فرد دارای سابقه داشتن سه سال کارت بازرگانی می باشد که این مدارک شامل اظهار نامه ی مالیاتی یا ارائه ی گواهی که توسط یک بنگاه تجاری تایید شده باشد  که نشان می دهد شما در زمینه ی بازرگانی فعالیت داشته اید
3-ارائه ی پروانه ی کسب که خود شامل موارد زیر می باشد :
الف)باید از صنف مورد نظر که فعالیت داشته اید تاییدیه گرفته و ارائه شود
ب)باید از وزارت صنعت معدن وتجارت مجوز گرفته شود
ج)داشتن مدرک مرتبط با فعالیت مثلا مدیریت صنعتی ،مدیریت تولید و ....
4-تاییدیه بوسیله ی دو نفر از اعضای هیئت مدیره ی اتاق بازرگانی
5- هر شخص حقیقی یا حقوقی باید برای فعالیت خود مکانی را داشته باشد که مالکیت ان مکان برای خود شخص باشد و سند ان را ارائه دهد یا ملک اجاره ای باشد که ارئه ی اجاره نامه ی محضری الزامی می باشد


Call Now