افراد حقیقی یا حقوقی برای انجام فعالیتهای خود نیاز به گرفتن مجوزدارند که به ان جواز تاسیس گفته می شود .افراد با داشتن جواز تاسیس می توانند در یکی از مراکز صنعتی که در جوازشان قید شده است فعالیت کنند .با توجه به فعالیتی که قرار است انجام پذیرد مراکز گرفتن جواز تاسیس نیز تفاوت پیدا می کند .
دریافت جواز تاسیس دارای چه مزایایی می باشد :
1-چنان چه افراد بخواهند در نمایشگاه های تجاری شرکت کنند باید جواز تاسیس داشته باشند
2-افرادی که دارای جواز تاسیس هستند می توانند در شهرکهای صنعتی با نرخ دولتی و با پرداخت 30%مبلغ در ابتدا به صورت نقدی و 70% به صورت اقساطی و طی مدت 36 ماه زمین خریداری کنند .
3-برای ثبت برند فارسی نیاز به داشتن جواز تاسیس می باشد
4-افراد با داشتن جواز تاسیس می توانند از مزایا و تسهیلات دولتی بهره مند شوند
برای دریافت جواز تاسیس باید به کدام مراجع و سازمان ها مراجعه کرد :
گرفتن مجوز  با توجه به موضوع و نوع فعالیت متفاوت است مثلا اگر بخواهید در زمینه ی کشاورزی فعالیت کنید باید از وزارت جهاد کشاورزی مجوز دریافت کنید ویا برای فعالیت در زمینه ی گروه ها و احزاب باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنید .
صادر شدن جواز تاسیس برای افراد چقدر زمان می برد :
مدت زمان دریافت جواز تاسیس با توجه به سازمان صادر کننده ی ان تفاوت پیدا می کند مثلا گرفتن جواز تاسیس  از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دو ماه زمان می برد همچنین گرفتن جواز تاسیس از وزارت صنعت و معدن 14 روز تا یک ماه به طول می انجامد .
میزان هزینه ی پرداختی توسط افراد برای دریافت جواز تاسیس:
میزان هزینه با توجه به موضوع ، نوع فعالیت ، پروژه و مرکز صادر کننده ی ان متفاوت است
در زمان گرفتن جواز تاسیس باید مشخص شود که جواز تاسیس به نام چه کسی    صادر می شود چنان چه جواز برای شرکت باشد باید جواز تاسیس به صورت حقوقی صادر شود و در غیر این صورت به صورت حقیقی صادر می شود .
افراد حقیقی برای دریافت جواز تاسیس باید چه مدارکی را ارائه دهند :
الف) کپی شناسنامه و اصل کارت ملی
ب)ادرس محلی که شخص دران اقامت دارد به همراه شماره ی تماس
افراد حقوقی برای دریافت جواز تاسیس چه مدارکی را باید ارائه دهند :
الف)کپی کارت ملی و شناسنامه ی مدیر عامل
ب)ارائه ی اگهی تاسیس شرکت
ج) ارائه ی اگهی از اخرین تغییرات مربوط به شرکت
د) ارائه ی ادرس دقیقی محل اقامت افراد و شماره های تماس
جواز تاسیس صادره برای افراد حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد :
این جوازها از نظر کاربرد تفاوتی با یکدیگر ندارند اما بانکها تسهیلات بیشتری به جواز تاسیس حقوقی می دهند
جواز تاسیس چه مدتی دارای اعتبار می باشد :
مدت اعتبار جواز تاسیس یک سال است که از تاریخی که صادر می شود مدت زمان اعتبار ان اغاز می شود
برای تمدید جواز تاسیس چه مدارکی نیاز است : تمدید جواز تاسیس در صورتی انجام می پذیرد که شرکت برای انجام پروژه ی خود زمینی را خریداری یا اجاره کرده باشد در غیر این صورت جواز تاسیس قابل تمدید نمی باشد
جواز تاسیس در چه صورت باطل می شود :
در صورتیکه خود شخص تقاضای باطل شدن جواز را داشته باشد و یا مدت زمان تمدید ان گذشته باشد و جواز تمدید نشده باشد


Call Now