زمانی که شرکت از مکانی به مکان دیگر انتقال پیدا کند ادرس ان تغییر پیدا می کند چنان چه ادرس شرکت تغییر پیدا کند باید مکان دقیق ان اطلاع داده شود زیرا ارسالات برای شرکت به ادرس داده شده انجام می شود .چنان چه شرکت دارای شعبه باشد باید ادرس ان اعلام شود .ادرس شرکتها بنا به دلایلی ماننده انتقال به یک شهر دیگر ویا مکان دفتر مرکزی یک شرکت تغییر پیدا می کند.
ایا می شود پس از اینکه شرکت به ثبت رسیده باشد ادرس مکان ان را تغییر داد؟
تغییر دادن ادرس شرکت در هر زمانی قابل امکان است که این تغییر ادرس توسط سهامداران یا شرکا شرکتها یاموسسات انجام می شود .
ادرس موثق برای شرکت چه زمانی باید ارائه شود و چه ضرورتی دارد؟
پس از اینکه شرکت به ثبت رسید افراد برای دریافت کد اقتصادی وتشکیل پرونده ی مالیاتی نیاز به ارائه ی سند شرکت یا اجاره نامه ی که دارای کد رهگیری می باشد دارد که مدت زمان ان دو ماه پس از ثبت شرکت می باشد .
شرکت سهامی برای تغییر مکان فعالیت خود چه مراحلی را طی وچه مدارکی را باید ارائه دهد :
اصولا شرکتها در اساسنامه خود ادرس شرکت را قید نمی کنند و شهر محل فعالیت خود را بیان می کنند زیرا شرکتها در مدت زمان فعالیت خود امکان دارد مکان فعالیتشان تغییر کند و در صورتیکه در اساسنامه قید شده باشد باید اساسنامه اصلاح شود
الف)در ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و سپس صورت جلسه تنظیم گردد وبه امضا هیات رئیسه برسد
ب)برای تغییر محل فعالیت شرکت ابتدا باید هیئت مدیره صورت جلسهای تنظیم کند وچنان چه محل فعالیت شرکت از شهری به شهر دیگر منتقل شود هیئت مدیره باید درخواست خود را به همراه پرونده به شهر مورد نظر ارسال کند .

 

مراحل تغییر ادرس شرکت با مسئولیت محدود :
1-در شرکت با مسئولیت محدود برای تغییر مکان شرکت ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورت جلسه ای مبنی بر تغییر محل فعالیت شرکت تنظیم شود وبه امضا همه شرکا برسد .
2-شرکت موظف است طی مدت یک ماه صورت جلسه  را به همراه مدارک توسط اعضا یا وکیل شرکت به اداره ی ثبت شرکتها ارائه دهد
مدارک برای ارائه به اداره ی ثبت شرکت:
الف)کلیه ی اعضا باید از مدارک خود که شامل کارت ملی و شناسنامه می باشد کپی تهیه کرده و ارائه دهند
ب)ارائه ی کپی از اگهی تاسیس داده شده به روزنامه ی رسمی شرکت
ج)در صورتیکه در شرکت تغییراتی ایجاد شده باید به روزنامه ی رسمی اگهی داده شود و از ان اگهی کپی تهیه و ارائه شود
نکته : علاوه بر مجمع عمومی فوق العاده هیئت مدیره نیز می تواند محل فعالیت شرکت را تغییر بدهد .
برای تغییر ادرس شرکت چه مدارکی باید ارائه شود :
1- ارائه ی کپی اگهی تاسیس شرکت
2-ارائه ی کپی از روزنامه رسمی
3-کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه ی اعضا
4-ارائه ی کپی ازاگهی اخرین تغییرات شرکت
فرایند تغییر ادرس شرکت :
1-کامل کردن مدارک و ارائه ی ان به کارشناس
2-در صورتیکه کارهای شرکت توسط وکیل انجام شود باید مدارک به او تحویل داده شود
3-مدارک توسط وکیل شرکت به ادره ی ثبت شرکت ارائه می شود
4-امضا صورت جلسه توسط اعضای شرکت
5-گرفتن تاییدیه نهایی برای تغییر ادرس شرکت وصدور اگهی
6-بعد از گذشتن دو هفته از تایید نهایی تغییرات وصدور ان در روزنامه ی رسمی


Call Now