ثبت جهانی برند :
برای ثبت جهانی برند به دو روش می توان عمل کرد 1-توافقنامه ی Trips  2- توافقنامه ی مادرید
توافقنامه ی trips را صدوپنجاه کشور امضا کرده و در ان عضو هستند .با استفاده از این توافقنامه و بدون هیچ گونه واسطه ای می توانید برند خود را در کشور سوئیس به ثبت برسانید . در این توافقنامه دیگر نیاز به ثبت برند در کشور مبدا نیست .اما متاسفانه ایران عضو این توافق نامه نمی باشد .
در توافقنامه ی مادرید ابتدا باید برند در کشور مبدا به ثبت برسد .افراد برای عضویت در این توافقنامه باید ابتدا اظهار نامه ی بین المللی را تکمیل کرده و به اداره ی مالکیت صنعتی ارائه دهد و سپس از بین 85 کشوری که عضو این توافق نامه هستند کشور خود را برای فعالیت انتخاب کند .تقاضانامه ی بین المللی باید به یکی از سه زبان انگلیسی ،فرانسه و اسپانیولی ترجمه شود.
چنان چه تجار ایرانی تمایل به تجارت با کشورهای دیگر داشته باشند باید برند خود را در سطح جهانی به ثبت برسانند تا از نام تجاری انها کپی بر داشته نشود .تجار ابتدا باید در ایران برند خود را به لاتین به ثبت برسانند و بعد در کشوری که قصد فعالیت دارد برند را به ثبت برساند .
ثبت برند به صورت بین المللی در سیستم مادرید چه مزایایی دارد :
1-برای ثبت برند ابتدا باید برند را در کشور مبدا به ثبت برسانیم و بعد از تعیین کشور مورد نظر در سطح بین المللی به ثبت برسانیم
2-طبق سیستم مادرید برای ثبت برند در 85 کشور باید ابتدا اظهار نامه ی بین المللی را از طریق وایپو کامل کرد
3-ثبت برند به صورت بین المللی ساده و ارزان است بدین صورت که با تکمیل تقاضا نامه بین المللی به یکی از زبانهای فرانسه ،اسپانیولی و انگلیسی و دادن مبلغ مشخص به فرانک سوئیس می توان از حمایت ان کشور بهره مند شد
4-در صورت تغییر در ادرس،نام،تمدید مالکیت و مالکیت برند باید فرم های مربوط به ان را پر کرده و برای انجام این کار نیاز به پرداخت هزینه ی کمی می باشد
برای ثبت بین المللی برند در سیستم مادرید چه مدارکی نیاز است :
1-تکمیل و ارائه ی تقاضانامه ی ثبت بین المللی برند به اداره ی ثبت علائم تجاری
2-بر روی سر برگ شرکت باید معرفی نامه که امضا هیئت مدیره و افرادی که دارای حق امضا هستند وجود داشته باشد
3-هیئت مدیره و کلیه ی اعضایی که دارای حق امضا هستند باید از شناسنامه و کارت ملی خود کپی تهیه و ارائه دهند
4-از اگهی تاسیس شرکت کپی تهیه کرده و ارائه شود
5-دریافت کارت بازرگانی
6-ارائه ی کپی از روزنامه ی رسمی شرکت
7-در صورتی که در شرکت تغییراتی ایجاد شده باشد باید از روزنامه ای که در ان تغییرات به چاپ رسیده کپی تهیه شود
8-ارائه ی کپی اظهار نامه یا گواهی ثبت برند تجاری
9-بعد از مشخص کردن کشور مورد نظر باید فرم ثبت برند به لاتین تکمیل شود
10-ارائه ی رسید مبنی بر پرداخت هزینه برای بررسی اظهار نامه


Call Now