بیمه فعالیتی است که در ان یک بیمه گر تعهداتی را در مقابل بیمه گذار دارد بدین صورت که اگردر اثر یک حادثه ی احتمالی در یک دوره ی زمانی خاص زیانی به بیمه گذار وارد شود باید ان را جبران و خدماتی را ارائه دهند. بیمه گذار برای دریافت خدمات بیمه ای مبلغی را پرداخت کرده و بیمه گر که دارای شخصیت حقوقی می باشد در قبال دریافت این حق بیمه در مقابل بیمه گذار متعهد می شود .با توجه به تعریف ادراه ی بیمه به شخصی که متعهد شده است بیمه گر اطلاق می شود و به شخصی که متعهد شده است را بیمه گذار ومبلغی که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند را حق بیمه و موضوعی که بیمه می شود که شامل جان یا مال می شود را موضوع بیمه می نامند .
اشخاص حقیقی برای گرفتن نماینده گی بیمه باید دارای چه شرایطی باشند :
1-شخص باید تابعیت ایران را داشته باشد
2- معتقد به دین اسلام یا ادیانی که مورد قبول کشور ایران است
3-ارائه گواهی مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر
4-شخص نباید سابقه ی ورشکستگی داشته باشد
5-گواهی مبنی بر نداشتن سابقه ی کیفری و سو پیشینه
6-ارائه ی گواهی پایان خدمت یا معافیت
7-چنان چه فرد دارای مدرک دیپلم باشد برای ثبت شرکت بیمه باید دارای دو سال سابقه ی کار در زمینه ی بیمه داشته باشد ،در صورت داشتن مدرک لیسانس داشتن یک سال سابقه ی کار در زمینه ی بیمه و یا اینکه داشتن لیسانس بیمه و یا گرایش های مرتبط با بیمه شش  ماه سابقه ی کار در زمینه ی بیمه
8-دادن ازمون بیمه ی مرکزی و قبولی در ان
شرایط اشخاص حقوقی برای تاسیس شرکت بیمه :
1-شرکت بیمه باید در قالب یکی از شرکتهای سهامی عام ،خاص یا تعاونی به ثبت برسد
2-موضوع انتخابی برای فعالیت شرکت باید در ارتباط با بیمه باشد
3-اساسنامه ی شرکت بیمه باید مورد تایید بیمه مرکزی قرار گرفته باشد
4-چنان چه مدیرعامل دارای مدرک لیسانس بیمه باشد باید شش ماه سابقه ی کار بیمه داشته باشد اگر دارای مدرک لیسانس غیر مرتبط با بیمه باشد یک سال سابقه ی کار در زمینه ی بیمه و مدرک دیپلم چهار سال سابقه ی کار در بیمه داشته باشد
برای ثبت شرکت بیمه چه مدارکی نیاز است:
1-دو نسخه تقاضانامه،شرکت نامه،اساسنامه و اظهار نامه
2-برای تاسیس شرکت بیمه شخص باید در ابتدا 50% مبلغ را در بانک سپرده کرده و گواهی ان را ارائه دهد
3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره
4-اساسنامه ی شرکت باید توسط بیمه ی مرکزی تایید شود
5-اسامی تمامی سهامداران و مدیران به همراه مقدار سهام یا سهم الشرکه انها
6-مدیران و موسسین و بازرسان شرکت باید هیچ گونه سابقه ی کیفری نداشته و گواهی مبنی بر سو پیشینه خود را ارائه دهند
7-کپی کارت ملی و شناسنامه ی بازرسین ،موسسین و مدیران
8-یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باید کپی اخرین مدرک تحصیلی خود را ارائه دهند
9-ارائه ی کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
10-ارائه ی گواهی مبنی بر داشتن سابقه ی کار در زمینه ی بیمه
11-چهار قطعه عکس سه در چهار


Call Now