در دنیای امروز تعدادی از افراد که در میان انها جوانان بسیار هستند گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا کرده اند و این به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از این گونه مواد و تنوع طلبی انها و کم توجهی وندیدن محبت کافی  از جانب خانواده می باشد که باعث شده جوانان به سمت استفاده از مواد مخدر گرایش پیدا کنند .
مضر بودن این مواد بر همه اشکار است و استفاده از این گونه مواد باعث تخریب بافتهای بدن می شود و بر روی کل سیستم بدنی افراد تاثیر می گذارد .با توجه به امار منتشر شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود یک میلیون و چهارصد نفر در ایران معتاد وجود دارد که با توجه به این امارها و برای جلوگیری و مبارزه با این معزل اجتماعی مراکز ترک اعتیاد تاسیس شده است تا به این افراد کمک کنند تا بتوانند اعتیاد خود را ترک کرده و دوباره وارد جامعه شوند .
مدت درمان در این موسسات برای افرادی که معتاد به مواد مخدر صنعتی هستند سه ماه می باشد .در این مراکز که افراد مختخصص و با تجربه در زمینه ی ترک اعتیاد حضور دارند به افراد کمک می کنند تا اعتیاد خود را ترک کنند .برخی از این موسسات دارای بیمارانی هستند که برای ترک نیاز به بستری شدن دارند که در این صورت باید این موسسات به ثبت برسد .
افرادی که در مراکز ترک اعتیاد فعالیت دارند شامل مددکاران،مشاوران،روانشناسان و پزشک می باشد .
چنان چه قصد تاسیس چنین مراکزی را دارید باید از وزارت بهداشت ،وزارت درمان و اموزش پزشکی ،سازمان بهزیستی ،وزارت کشور و نیروی انتظامی مجوزات لازم را دریافت نمایید .
برای تاسیس و بهره برداری مراکز ترک اعتیاد چه شرایطی نیاز است:
1-برای تاسیس مراکز ترک اعتیاد باید طبق ایین نامه ی اجرایی تاسیس درمانگاه ها عمل کرد
2-پزشکان خود به تنهایی می توانند مراکز ترک اعتیاد تاسیس نمایند
3-درمانگاه ها،بیمارستانها ،درمانگاه های اعصاب و روان و درمانگاه های عمومی می توانند قسمتی را مختص درمان مواد مخدر قرار دهند
4-مجوز بهره برداری این مراکز شامل وسایل پزشکی،تجهیزات عمومی و سایر وسایلی که در ایین نامه قید شده است
5-افراد معتاد برای سم زدایی باید به بیمارستانها که دارای پروتکل هستند مراجعه کنند ،پروتکل دارویی است که برای درمان مصرف مواد استفاده می شود .
6-چنان چه موسسات برای درمان بیماران از داروهای آگونیست افیونی استفاده کنند باید مجوز جداگانه ای بگیرند
7-طبق ایین نامه ،این گونه موسسات باید دارای متخصص روانپزشکی و پزشک دوره دیده باشند
8-چنان چه موسسه بخواهد از پروتکل استفاده نماید مسئول فنی باید در یک نامه ی کتبی تعهد دهد و موسسه باید دارای اعضای زیر باشد :
الف)موسسه باید دارای حداقل یک پرستار باشد
ب)موسسه باید دارای حداقل یک پزشک دوره دیده باشد
ج)یک نفر مشاوره با تجربه و دوره دیده
ویژگی های مکان فعالیت موسسه ی مواد مخدر:
1-اتاق مجزا برای معاینه ی بیماران
2-اتاق دارو
3- اتاق روانشناس
4-اتاق مشاور
5- اتاق انتظار برای بیماران
6-اتاق مراقبت پرستاری
7-مساحت ان باید حداقل هفتاد متر باشد
*موسسات ترک اعتیاد باید در دو شیفت صبح و عصر فعالیت کنند .این گونه موسسات برای استفاده از برخی داروها باید از مراکز مشخص شده مجوز دریافت نمایند .
موسسات برای دریافت دارو باید چه مدارک را ارائه دهند :
الف)در سایت مشخص شده اطلاعات لازم را وارد نمایند
ب)به همراه داشتن دفاتری که داروها مخدر در ان به ثبت رسیده است
پ)هر موسسه دارای سهمیه ی دارویی مشخصی است که برای دریافت ان باید از معاونت درمان دانشگاه معرفی نامه در یافت نماید
ج)برای مشخص شدن میزان سهمیه ی داروی موسسات، معاونت غذا و دارو کارشناسانی را به این مراکز اعزام می کند
د)این کارشناسان براورد هزینه انجام می دهند تا با توجه به ان مبلغ مورد نظر به حساب دانشگاه واریز شود
ه)انتقال به انبار دارو
ی)مراکز ترک اعتیاد باید جعبه های خالی داروهایی را که مصرف کرده اند را تحویل دهند و کد داروی انها باید با اخرین دریافت دارو مطابقت داشته باشد
مدارک لازم برای تشکیل پرونده ی مراکز ترک اعتیاد :
1-کپی و اصل پروانه ی تاسیس مرکز
2-مسئول فنی باید اصل و کپی پروانه ی خود را ارائه دهد
3-ارائه ی کپی و اصل گواهی دوره ی INCUS
4-اصل و کپی مجوز MMT


Call Now