هنر خاتم از جمله هنرهای زیبا و اصیلی است که دستان هنرمند ایرانی از دیرباز با آن آشنا بوده و سیل حوادث و فراز و نشیب های تاریخی و اجتماعی در ادوار و اعصار گوناگون نه تنها باعث از بین رفتن این هنر زیبا و اصیل نشده، بلکه هر حادثه و تحولی به قوام و استحکام اسکلت و اصالت آن افزوده است. این هنر در مواجهه با حوادث روزگار کمتر دچار انحطاط و سیر قهقرایی شده است؛ به عبارت دیگر حرکت به سوی تکامل و تعالی در این هنر شاید در برهه ای از زمان دچار کندی و رکود موقت شده باشد، اما هرگز به ایست کامل نینجامیده و همانند هر هنر اصیل دیگر با اندک توجهی دوباره راه خود را به سوی کمال و شکوفایی در پیش گرفته است.
در فرهنگ های معتبر فارسی هنر خاتم کاری به این معانی آمده است :
_ نشاندن پاره های استخوان با نقش و نگار در چوب.
_ آنکه از عاج و استخوان شتر و چوب و غیره، گلها و نقوش بر بعضی چیزها کنند.
_ هنر آراستن سطح اشیاء به صورتی شبیه موزائیک با مثلث های کوچک؛ مثلث های کوچک را از انواع چوب و فلز و استخوان می سازند.
_ هنر آراستن سطح اشیاء به وسیله چوب و استخوان و فلز با اشکال هندسی و در تعریف نوعی 7صنعت است که با ریزه های استخوان و حلقه های فلزین و چوب سطح چیزی را می پوشانند.
با توجه به تعاریفی که از خاتم ارائه شده است معلوم می شود که خاتم یا نوعی از آن، ضمن پراکندگی گسترده از نظر جغرافیایی، قدمتی دیرینه دارد؛ و عده ای از محققان سرزمین اصلی خاستگاه هنر خاتم را چین و عده ای دیگر هند و برخی دیگر مصر و سوریه می دانند و هر یک اسنادی برای اثبات ادعای خود ارائه می دهند.
نظر به اهمیت این هنر، در این مقاله به نحوه ی ثبت شرکت خاتم کاری می پردازیم.
• ثبت شرکت خاتم سازی :
متقاضیان محترم می توانند شرکت خاتم سازی را در قالب با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص پس از دریافت مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه به ثبت برسانند.
• شرایط ثبت شرکت خاتم سازی با مسئولیت محدود :
- دارا بودن حداقل 2 نفر عضو
- میزان سرمایه مورد نظر حداقل صد هزارتومان
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز :
- تصویرشناسنامه و کارت ملی سایر اعضاء
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- امضای اقرارنامه
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
• شرایط ثبت شرکت خاتم سازی سهامی خاص :
- دارابودن حداقل 3 نفر عضو و2 نفر بازرس
- حداقل سرمایه یک میلیون ریال
- پرداخت نقدی حداقل 35درصد از سرمایه
• مدارک مورد نیاز :
- دو برگ اساسنامه شرکت
- فرم چاپی اظهارنامه
- صورتجلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب
- تصویر شناسنامه کلیه سهامداران
- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت
- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها
- اقرارنامه امضا شده


Call Now