پس از آب، نفت فراوان ترین مایع در بخش های بالایی پوسته زمین است، اگر چه کمی اغراق آمیز به نظر می رسد ولی زندگی در جهان امروز بدون این مایع قهوه ای ناممکن خواهد بود. دست کم در حال حاضر، نفت نقش پر اهمیتی در زندگی روزانه بازی می کند. بخش بزرگی از نیازهای ما به انرژی، با سوزاندن نفت تأمین می شود.
• نفت چیست؟
نفت مایعی غلیظ و افروختنی به رنگ قهوه ای یا سبز تیره است که در لایه های بالایی بخش هایی از پوسته کره زمین یافت می شود. نفت شامل آمیزه پیچیده ای ازهیدروکربن هایی گوناگون است. بیشتر این هیدروکربن ها از زنجیره آلکان هستند ولی ممکن است از دید ظاهر، ترکیب یا خلوص تفاوت های زیادی داشته باشند.
ریشه واژه نفت از واژه اوستایی « نافتا » است. در برخی منابع قدیمی به صورت نفط نیز آمده است.
کلمه نفت در زبان انگلیسی پترولیوم نامیده می شود از دو کلمه پترا ( لغت یونانی کلمه سنگ) و کلمه اولئوم (روغن) تشکیل شده است
• گازچیست؟
نوعی سوخت فسیلی گازی است که معمولاً اثرات زیان آور کمتری نسبت به سوخت های فسیلی دارد و جزو منابع تجدید ناپذیر می باشد.
در حال حاضر 20% مصرف جهانی انرژی را گاز طبیعی تشکیل می دهد که با آهنگ 2/4 درصد در حال رشد است. گاز دارای تاریخی چند هزار ساله است و تقریبا در سال 940 قبل از میلاد مردمان سرزمین چین با استفاده از نی های تو خالی گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل رسانده و از آن برای جوشاندن آب دریا و استحصال نمک استفاده می کردند.
• ثبت شرکت نفت و گاز:
مهم ترین مبحث برای ثبت شرکت، تعیین موضوع شرکت می باشد، مطابق بند 2 اساسنامه، تعیین موضوع فعالیت هر شرکت نشان دهنده هویت آن شرکت است بر این اساس شرکت نفت و گاز، شرکتی است که موضوع فعالیت آن در رابطه با نفت و گاز باشد.
• برخی از موضوعات فعالیت شرکت های نفت و گاز عبارت است از :

 • انجام فعالیت اکتشاف و استخراج در حوزه بالادستی
 • حفاری در حوزه نفت و گاز
 • بهره برداری و توسعه و حفظ، ارتقاء سلامت و ایمنی
 • ارائه کلیه خدمات مربوط به غربال کاتالیست
 • ساخت و نصب تجهیزات صنایع نفت و گاز
 • ساخت و بومی سازی دستگاه های تخلیه
 • بهینه سازی مصرف سوخت
 • نصب طراحی ایجاد مخازن نفت و گاز
 • زمین شناسی و اکتشاف در حوزه نفت و گاز
 • لوله کشی خطوط گاز و نفت
 • تأمین تجهیزات و مواد مورد نیاز صنایع نفت و گاز

فعالیت در حوزه نفت و گاز مستلزم اخذ گواهی و مجوز از وزارت نفت و سایر ارگان ها و ادارات ذیربط می باشد.توضیح بیشتر آنکه، صنایع بالادستی حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی نیاز به اخذ مجوز از وزارت نفت و صنایع پایین دستی غیرحاکمیتی مانند لوله کشی نفت و گاز و مهندسی نفت و گاز نیازی به مجوز از دستگاه متبوعه ندارد.
افرادی که قصد فعالیت اقتصادی در حوزه نفت و گاز را دارند، پس از تعیین حوزه فعالیت خود باید نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند.
شرکت با موضوع نفت و گاز را می توان همانند سایر شرکت ها در دو قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت رسانید. در ذیل به بررسی شرایط و مدارک لازم برای ثبت این شرکت ها می پردازیم.
• شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. مقدار سرمایه لازم در این شرکت ها نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. توجه داشته باشید که حتماً باید عبارت سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد.
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت نفت و گاز سهامی خاص :
_ پرداخت نقدی حداقل 35% از سرمایه
_ حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال
_ حداقل وجود 3 نفر عضو
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نفت و گاز سهامی خاص :
_ فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
_ ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس + 10
_ دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران
_ دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
_ دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
_ دوبرگ صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد.
_ اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
• شرایط لازم برای ثبت شرکت نفت و گاز با مسئولیت محدود :
_ حداقل سرمایه مبلغ 100,000 تومان
_ وجود حداقل 2 نفر عضو
_ تعهد به پرداخت کل سرمایه به طور نقدی
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نفت و گاز با مسئولیت محدود :
_ 2 برگ تقاضانامه
_ 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
_ 2جلد اساسنامه و امضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران
_ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
_ تصویر کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران
_ اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها


Call Now