طبق قوانین هر گونه فعالیت در زمینه ی کشتیرانی نیاز به گرفتن مجوز از سازمان بنادر و کشتیرانی دارد .
برای ثبت شرکت کشتیرانی چه مدارکی نیاز است :
1-دو نسخه شرکتنامه
2-دو نسخه اساسنامه
3-دو نسخه اظهار نامه
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیات مدیره
5-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی
مدیر عامل شرکت های کشتیرانی باید دارای چه شرایطی باشند :
1-فرد باید حداقل 25 سال سن داشته باشد
2-باید حتما فرد تابعیت ایران را داشته باشد
3-نداشتن سابقه ی کیفری وارائه ی گواهی
4-نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
5- فرد متقاضی باید به یکی از ادیانی که مورد قبول جمهوری اسلامی است متعهد باشد
6-به زبان انگلیسی اشنا باشد
7-ارائه ی کارت پایان خدمت یا معافیت
8-شخص نباید  سمت مشابه را در شرکتها ی دیگر داشته باشد
9-چنان چه فرد دارای مدرک دیپلم باشد باید پنج سال سابقه ی کار در این زمینه را داشته باشد اما اگر مدرک فرد لیسانس باشد باید سه سال سابقه ی کار داشته باشد
10- فرد نباید در هیچ کدام از ادارات دولتی مشغول به کار باشد

هیئت مدیره شرکت کشتیرانی چه شرایطی را باید دارا باشند :
1-حداقل سن فرد باید 20 سال باشد
2-ارائه ی کارت پایان خدمت یا معافیت
3-ارائه ی گواهی مبنی بر نداشتن سو پیشینه
4-ارائه ی گواهی مبنی بر نداشتن اعتیاد
5-حداقل مدرک تحصیلی ششم ابتدایی می باشد و داشتن دو سال سابقه ی کار مرتبط
6-داشتن تابعیت ایرانی   
7-شخص نباید درهیچ یک از ادارات دولتی و وابسته به دولت عضو باشد
8- به یکی از ادیانی که مورد قبول نظام باشد متعهد باشد
سهامداران شرکتهای کشتیرانی باید چه مدارکی را ارائه دهند :
1- فرد باید تابعیت ایران را داشته باشد
2-کپی شناسنامه
3-یک قطعه عکس سه در چهارشنبه
شرکت های کشتیرانی چه وظایفی دارند :
1-فرستادن کارکنان برای گذراندن دوره های اموزشی که مربوط به کشتیرانی باشد
2-در زمانی که کشتی در بنادر یا محدودی ان است باید در جهت رفع نیازمندیهای انها عمل کنند
3-ارائه ی گواهی مبنی بر عضویت درانجمن های صنفی یا اتحادیه های منطقه
4-باید به سازمان، نام خطوط کشتیرانی که با انها قرار داد بسته شده را اعلام کنند
5-موسسه ی کشتیرانی مربو طه باید اسناد و مدارک حمل را صادر کند و همچنین بازاریابی در امور مربوط به حمل و نقل دریایی
6-باید کنوانسیون ها و موافقت نامه های منطقه ای را رعایت کنند
7-گرفتن کرایه برای حمل ونقل
8-انجام کارهای لازم در زمینه ی تحویل کالا ،بارگیری ،کانتینر
9-شرکت هایی که می خواهند در این زمینه فعالیت داشته باشند در هنگام گرفتن مجوز وظیفه دارند که گواهی مبنی بر قبول ایین نامه به سازمان ارئه دهند
10-انجام فعالیت هایی که توسط شرکت کشتیرانی انجام می شود
11-انجام کارهای مربوط به ترانزیت کالا داخلی و خارجی
12-شرکت باید متهد شود بر اجرای همه ی قوانین مربوط به گمرک ،بنادر ازاد ،محیط زیست و مناطق ویژه ی اقتصادی
13-محموله هایی که وارد بنادر می شوند، باید مدارک انها را برای انجام کارها ی گمرکی ارائه دهند

14-شرکت وظیفه دارد لیست پرسنل و جابجایی انها ، ارائه ی مدارک برای پرداخت حقوق افراد ،پرداخت عوارض و هزینه های بندر که مربو ط به کشتی می شود را پرداخت نمایند

Call Now