امروزه کالا ها با علائم تجاریشان شناخته می شوند افراد بوسیله ی این علائم کالا های خود را راحتتر به مردم معرفی می کنند . این علائم تجاری باید دارای خصوصیاتی باشد تا قانون نیز از انها حمایت کند .
علائم تجاری باید دارا ی چه خصوصیاتی باشند :
1-علائم تجاری باید منحصر به فرد ودارای ایده ی نو باشد :
یک علامت تجاری خوب باید نسبت به محصولات مشابه خود به راحتی قابل شناسایی باشد یعنی یک علامت تجاری باید دارای خصوصیتی باشد که  ان را از سایر محصولات مشابه جدا کند .علامت های تجاری باید با یکدیگر متفاوت باشند زیرا اگر علامتی مشابه علامت دیگر باشد قابل ثبت نیست مثلا برای یک محصول مشابه علامتها باید طوری باشند که توسط اشخاص قابل تشخیص باشد .برای طراحی علامت های تجاری نمی توان از اسامی عام استفاده کرد و یا ازصفتی که مربوط به ان کالا می شود استفاده کرد .استفاده از خطوط هندسی به تنهایی حالت ابتکاری ندارد مگر در زمانی که همراه با یک طراحی زیبا و ظریف باشد.
2-علامتی که انتخاب می کنید باید جدید باشد :
جدید بودن علامت با تازگی علامت متفاوت است . جدید بودن یک علامت به این معنا است که مثلا یک علامت وجود دارد ،اما کاربرد ان برای محصولات مختلف بوده است که این محصولات طبقاتشان با یکدیگر متفاوت می باشد .
در بیشتر کشورها محصولات دارای طبقات متفاوتی می باشند ،یعنی زمانی که یک محصول به ثبت می رسد طبقه ی محصول نیز مشخص می شود یعنی امکان دارد یک علامت برای دو محصولی که طبقاتشان با یکدیگر متفاوت است بکار رود و این از نظر قوانین ان کشور بلامانع می باشد .
البته علامت های تجاری معروف مانند ال جی ،سونی و... نیاز به داشتن طبقه نمی باشند و به طور کل از انها حمایت می شود و افراد دیگر حق استفاده از این علامتها را ندارند زیرا برای مصرف کننده گان ایجاد اشتباه می کند .

 

3-یک علامت نباید در دید مشتری ایجاد اشتباه کند :
علامت  تجاری نباید کاملا شبیه علامت دیگری باشد زیرا در این صورت باعث اشتباه مشتری می شود در چنین مواردی این علامتها نباید به ثبت برسد . زمانی از علامتهایی استفاده می شود که هیچ گونه   خصوصیات ان محصول را ندارد مثلا برای پارچه ی پنبه ای از علامت پشم استفاده شود و این باعث گمراه شدن مشتری می شود .در بعضی مواقع استفاده ازاسم یک منطقه برای علامت تجاری یک محصول در صورتیکه اصلا بین ان محصول و ان منطقه رابطه ای وجود ندارد و افراد به کمان این که ان محصول به ان منطقه تعلق دارد ان را خریداری کنند این علامت باطل می شود زیرا سبب گمراه شدن افراد می شود .
4-یک علامت نباید مخالف قوانین یک جامعه باشد :
یک علامت تجاری نباید مخرب ،محرک ، نژاد پرستانه یا مخالف با عنف عمومی باشد .
5-یک علامت تجاری  قابلیت انتقال داشته باشد  :
علامتهای تجاری که قابل انتقال هستند و یا قابلیت شراکت دارند و تقسیم می شوند .از این علامتها افراد به عنوان وثیقه نیز می توانند استفاده کنند . انتقال علامت تجاری در مواردی که شخص فوت کند به عنوان اموال به ورثه می رسد و یا در مواقعی که افراد ورشکست می شوند به شخص دیگری واگذار می شود .علامتهای تجاری که قابل فروش نیز هستند .


Call Now