صنایع پتروشیمی  :
با کمک صنعت پروشیمی می توان از مواد خام نفت و گاز محصولات شیمیایی بدست اورد .امروزه به کمک صنعت پتروشیمی می توان مواد اولیه ی داروها را تهیه کرد همچنین سوخت موشک ها و سفینه های فضایی را تولید کرد .
در قدیم مواد شیمیایی مورد نیاز را از ایجاد تغییرات در مواد گیاهی ویا حیوانی بدست می اوردند اما امروزه از نفت خام و گاز طبیعی بدست می اورند .
شرکت های پتروشیمی در  چه زمینه هایی فعالیت می کنند :
الف)فعالیت در زمینه ی نفت ،گاز و پتروشیمی
ب)بهره برداری از معادن نفت و گاز و استخراج انها
شرکت ها اگر بخواهند در زمینه ی بهره برداری از معادن فعالیت داشته باشند باید از وزارت نفت مجوز دریافت کنند .
شرکتهای پتروشیمی  در قالب شرکت سهامی خاص، تضامنی ،تعاونی ،مسئولیت محدود ،مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی به ثبت می رسند .
معمولا افراد تمایل دارند شرکت خود را در قالب شرکت سهامی خاص و یا مسئولیت محدود به ثبت برسانند .
چنان چه افراد بخواهند در مزایده و مناقصات شرکت کنند ویا از وام ها و تسهیلات بانکی استفاده کنند باید شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند .

برای ثبت شرکت سهامی خاص چه شرایطی نیاز می باشد :
1-دو نفر به عنوان بازرس و سه نفر اعضا
2-سرمایه ی اولیه صد هزار تومان می باشد
3-35% سرمایه در ابتدا و به صورت نقدی پرداخت شود
برای ثبت شرکت سهامی خاص چه مدارکی نیاز است :
1-دو نسخه اساسنامه
2- دو نسخه اظهار نامه
3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره
5-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید اقدام شود
6-کپی شناسنامه
7-گرفتن گواهی از بانک که حساب باز کرده اید  مبنی بر پرداخت 35% سرمایه
8-چنان چه اموال موجود در شرکت متعلق به خود شرکت باشد باید سند مالکیت ان را داشته باشند و ارائه دهند
شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
1-داشتن سرمایه ی اولیه به مبلغ صد هزار تومان
2-تعداد اعضای شرکت حداقل باید دو نفر باشد
3-ارائه ی تعهد نامه مبنی بر پرداخت کل سرمایه
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
1-دونسخه اساسنامه ی شرکت
2-دو نسخه شرکت نامه ی شرکت
3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین
4-اساسنامه ی شرکت
5-کپی شناسنامه
6-اقدام به گرفتن مجوز برای موضوع فعالیت در صورت نیاز


Call Now