کد اقتصادی:
افرادی که می خواهند در زمینه اقتصادی وتجارت فعالیت داشته باشند حتما باید کد اقتصادی دریافت کنند و پرونده مالیاتی تشکیل دهند.کد اقتصادی یک عدد 12 رقمی است که باید به صورت حضوری از اداره ی مالیات دریافت کرد .برای انجام فعالیت های اقتصادی   حتما باید این کد را دریافت کنید و تشکیل پرونده دهید زیرا در صورت عدم گرفتن کد اقتصادی و تشکیل پرونده با مشکل مواجه می شوید .پس از دریافت کد 12 رقمی باید یک کد 16 رقمی نیز دریافت کنید که از طریق سامانه می توانید انرا دریافت کنید.برای انجام کارهای مالیاتی و این که پرونده ی مالیاتی تشکیل دهید باید کد اقتصادی داشته باشید.
همه افراد که می خواهند فعالیت اقتصادی داشته باشند حتما باید کد را دریافت کنند زیرا این کد بر روی فاکتور انها نیز ثبت می شود و برای محاسبه ی سود نیز نیاز است و اداره ی مالیات بر اساس این کد اقتصادی می تواند دفاتر، فاکتور ها و صورت حساب ها را بررسی کند .
پس همانطور که بیان شد افراد چه حقیقی و چه حقوقی باید کد اقتصادی 12 رقمی را دریافت کنند و پس از دریافت کد 12 رقمی و بعد از این که پرونده خود را تشکیل دادند باید کد 16 رقمی را دریافت کنند .
شرکت ها بعد از ثبت باید  طی دو ماه نسبت به گرفتن کد اقتصادی اقدام نمایند.*

 

  افراد حقیقی برای گرفتن کد اقتصادی چه مدارکی را باید ارائه دهند :
1- پر کردن فرم مربوط به اطلاعات شخصی
2-کپی شناسنامه
3- اصل و کپی فیش واریزی
4-برای فعالیت خود باید مجوز داشته باشید و یا در جایی که فعالیت می کنید باید سند انجا را داشته باشید
5-سه قطعه عکس که در صورت داشتن کد اقتصادی پشت عکس ها بنویسید و در صورت نداشتن کد باید مشخصات فردی را پشت عکس ها بنویسید
6-کپی کارت اقتصادی وبرای کسانی که شماره ی اقتصادی دارند کپی فیش واریزی را امده و تحویل اداره ی مالیات داده می شود
افراد حقوقی برای گرفتن کد اقتصادی چه مدارکی را باید ارائه دهند :
1- فرم مربوط به مشخصات فردی
2-فیش بانکی
3-اگهی تاسیس روزنامه
ضرورت دریافت کد اقتصادی ؟
1-برای گرفتن کارت بازرگانی نیاز به داشتن کد اقتصادی است
2-برای شرکت در مزایده ها
3-برای صادر کردن فاکتور
4-برای باز کردن حساب بانکی
5-برای شرکت در مناقصات
6-برای بستن قرار داد با مراکز دولتی
مزایای گرفتن کد اقتصادی ؟
الف)افراد بوسیله ی کد اقتصادی در سازمان مالیاتی شناخته میشوند ،کد اقتصادی توسط سازمان امور مالیات به افراد داده می شود
ب)زمانی که کد اقتصادی بر روی فاکتور ها دفاتر و حساب ها وجود دارد اداره ی مالیات می تواند راحت تر بررسی کنند
ج)با داشتن کد اقتصادی مالیات شما به درستی محاسبه می شود
د)از رقابت های نا سالم در عرصه ی تجارت جلو گیری می شود
افرادیکه باید کد اقتصادی دریافت کنند ؟
تمام افراد حقوقی و حقیقی  مکلف که می خواهند در زمینه ی تجارت صادرات و واردات فعالیت کنند .
افراد غیر مکلف :
1-تکیه ها و مساجد
2-افراد حقیقی که کارهای هنری مانند فیلم سازی ،خطاطی ،نقاشی و.....انجام می دهند
3-افراد حقیقی که کارهای علمی انجام می دهند مثلا  اعضای هیئت علمی
4-اتحادیه ی امور صنفی
5-افراد حقیقی که کارهای پیمانکاری انجام می دهند البته به شرط ان که مبلغ قرار دادهای انها در طول یک سال از 50 میلیون ریال بیشتر نباشد
گرفتن کد اقتصادی شامل چه مراحلی می شود :
1-گرفتن دفترچه از اداره ی دارایی
2-گرفتن فرم های مورد نیاز از اداره ی ثبت
3-تمام اعضای هیئت مدیره از مدارک خود کپی تهیه نمایند
4- کپی اساسنامه
5-کپی اظهار نامه
6-از اگهی تاسیس شرکت کپی تهیه نمایید
7-کپی از اگهی روزنامه ی رسمی و در صورت ایجاد تغییرات باید از ان کپی تهیه شود
8-از پروانه یا مجوز تاسیس کپی تهیه شود
9-اگر شرکت برای خود شخص بوده باید از سند ان کپی تهیه شود و در صورت اجاره ای بودن ملک باید از قرار داد کپی تهیه شود
10-چناچه شرکت فعالیت می کند یا در صورت غیر فعال بودن باید نامه ی ان را ارائه دهند
11- برای تمبری که باطل می کنیم باید به اداره ی دارایی مالیات بپردازیم
ثبت نام و گرفتن کد اقتصادی:
1- باید به سایت http://tax.gov.ir  مراجعه کرده
2-وارد قسمت ثبت نام الکترونیکی شوید
3-بر روی سامانه ی پیش ثبت نام کد اقتصادی کیلیک کنید
4-نوشتن اطلاعات در فرم
5-بعد از انجام مراحل رمز ورود داده می شود 
6-در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشد کد اقتصادی جدید داده می شود
برای گرفتن کد اقتصادی چه مدارکی نیاز است:
1- همه مدارک ثبتی شامل تقاضانامه ،اساسنامه و...
2-همه مدارک اعضای شرکت باید کپی برابر اصل شود
3-ارائه ی اجاره نامه که کد رهگیری هم داشته باشد
4-مهر شرکت
5-قبض تلفن مکان مورد اجاره
6-دفتر چه ی مخصوص گرفتن کد باید پر شود

تخلفات مربوط به کد اقتصادی :
1-استفاده از کد اقتصادی افراد دیگر غیر قانونی است
2-استفاده از کد اقتصادی جعلی و تقلبی
3- زمانی که کد اقتصادی در فاکتور و صورت حساب نوشته نشود
جرایمی که در صورت عدم رعایت قوانین مربوط به کد اقتصادی شامل حال شخص متخلف می شود :
1-مرتبه ی اول مقدار معامله هر چقدر باشد دو برابر ان مقدار جریمه می شوند
2-مرتبه ی دوم مکان مورد نظر بسته می شود و یا اجازه ی فعالیت به مدت سه ماه داده نمی شود
3- مرتبه ی سوم حبس تعزیری که از سه ماه تا شش ماه است


Call Now