به چه خودرویی فرسوده گفته می شود :
خودروی فرسوده به خودرویی گفته می شود که دارای الاینده گی بالا می باشد و از لحاظ مصرف سوخت و ایمنی دارای استانداردهای لازم نیست .سن خودرو معیار مناسبی برای سنجش خودروهای فرسوده نیست زیرا امکان دارد خودرویی زمان تولیدش خیلی مدت طولانی نباشد اما به علت اشکالات فنی دارای الاینده گی بالا باشد پس سن خودرو ملاک مناسبی نمی باشد بلکه معاینه ی فنی باید تعیین کننده باشد .
با توجه به لایحه ای تحت عنوان لایحه پاک که در مجلس به تصویب رسیده ،در این لایحه که الودگی خودروها و الودگی شهرهای بزرگ را در نظر گرفته اند .یکی دیگراز بخش های مهم این لایحه مربوط به خودروهای فرسوده و کم کردن زمان مراجعه ی خودروها برای معاینه ی فنی می باشد .با توجه به این قانون دیگر خودروهایی که فرسوده محسوب می شوند پلاک به انها تعلق نمی گیرد و در صورت مشاهده، نیروی انتظامی با انها برخورد می کند .
اما از اشکالاتی که بر این طرح وارد شده قرار دادن سن برای خودروهای فرسوده می باشد که این اشتباه است زیرا امکان دارد از عمر یک خودرو 4سال گذشته باشد اما از خودرویی که عمر ان 10 سال گذشته است فرسوده تر باشد .
ایا قوانین کشور در خصوص خودروهای فرسوده تاثیرگذار بوده است؟
بله تاثیر داشته است به طوریکه در سال 85 حدود 200هزار خودرو از رده خارج کردند و بعد از ان نیز این کار ادامه پیدا کرده و موثر بوده است زیرا همان طور که می دانیم 80% الودگی هوای تهران در اثر خودروهای فرسوده است .
اولین مرحله برای راه اندازی مراکز اسقاط خودرو ثبت شرکت و گرفتن مجوز تاسیس و پروانه ی بهره برداری و گرفتن موافقت از سازمان حفاظت و محیط زیست می باشد .افرادی که مایل به فعالیت در این خصوص هستند می توانند به سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مراجعه کرده وپس ار ارائه ی مدارک برای گرفتن جواز تاسیس کارخانه بازیافت خودرو اقدام کنند .
در مرحله ی بعد پس از اینکه از سازمان صنعت و معدن جواز را دریافت کرده به همراه مجوزی که از سازمان حفاظت و محیط زیست دریافت کرده می تواند به پلیس راهرو ناجا مراجعه کرده و پس از دریافت نامه ی اعلام امادگی به سایت مورد نظر مراجعه نمایید .
در مرحله ی نهایی پس از این که مجوزات لازم را دریافت کردید برای گرفتن کد موقت و فعال کردن ان در سامانه نوسازی ناوگان به این مرکز مراجعه کنید .
برخی نکات :
الف)متقاضی دریافت مرکز احداث خودرو باید دارای شخصیت حقوقی باشند
ب)کد فعال سازی شش ماه دارای اعتبار است و پس از ان و در صورت رعایت قوانین و ضوابط دوباره تمدید می شود .
ج)تنها افرادی که دارای مجوز برای اسقاط خودرو هستند می توانند در این زمینه فعالیت کنند و افرادی که مجوز ندارند فعالیتشان برخلاف مقررات بوده و از ان جلوگیری به عمل می اید .
افرادی که بخواهند در این زمینه فعالیت کنند باید مدارک را در دبیرخانه حتما ثبت کنند و تمدید مجوز شما در صورتی انجام می شود که قوانین و مقررات را رعایت کنند و پروانه ی بهره برداری بازیافت را حتما دریافت کنند .


Call Now