قالی چیست :
بوسیله ی الیاف پنبه ،پشم و یا ابریشم قالی یا فرش بافته می شود .پژوهشگران بر این اعتقاد هستند که قالی بافی از اسیا شروع شده است و این هنر در ایران ،قفقاز رواج داشته است ، این هنر که قبل از میلاد مسیح نیز وجود داشته است .قدیمی ترین فرش، قالیچه ی پازریک می باشد که در منطقه ی التای سیبری جنوبی در دره ی پازریک کشف شده .
شرکت قالی بافی را می توان در قالب شرکت 1- سهامی خاص 2-مختلط سهامی 3-مسئولیت محدود 4-مختلط غیر سهامی 5-تضامنی 6-نسبی 7-تعاونی
چه تفاوت هایی میان این شرکتها وجود دارد :
1- تعداد اعضا در شرکت های سهامی خاص سه نفر می باشد در حالیکه در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر می باشد
2-در شرکت های سهامی خاص باید در ابتدا 35% سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود در صورتیکه در شرکت های مسئولیت محدود در ابتدای تاسیس نیاز به پرداخت وجهی نمی باشد و فقط در اساسنامه نوشته می شود .
3-در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرس و علی البدل الزامی می باشد در صورتیکه در شرکت مسئولیت محدود اجباری برای انتخاب بازرس وجود ندارد
4-مدت زمان فعالیت در شرکت سهامی دو سال می باشد در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود مدت زمان مشخص نمی شود و فرد می توان به مدت نامحدود در این سمت باقی بماند که البته این زمان توسط اعضای شرکت مشخص می شود
5-قوانین انتخاب مدیران در شرکت های سهامی خاص بدین صورت است که مدیران تنها از میان سهامداران انتخاب می شوند در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود مدیران را می توان از بین شرکا یا خارج از انها نیز انتخاب کرد  
6-در شرکت سهامی خاص هرچقدر تعداد سهام افراد بیشتر باشد حق رای بیشتری دارند در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود میزان رای هر شخص به مقدار سرمایه ان بستگی دارد
7-اعضا در شرکت با مسئولیت محدود نسبت به قروض و تعهدات شرکت فقط در حد اورده ی خود مسئول هستند
8-برای انتقال سهام در شرکت سهامی خاص ،ابتدا افراد باید به اداره ی دارایی مراجعه کنند درصورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود این نقل و انتقال باید از طریق مجمع انجام می شود .
شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
الف)سرمایه اولیه برای ثبت شرکت صد هزار تومان می باشد
ب)تعداد اعضا باید حداقل دو نفر باشد
برای ثبت شرکت قالی بافی با مسئولیت محدود چه مدارکی نیاز است:
1-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی
2-دو نسخه تقاضانامه
3-دو نسخه شرکت نامه
4-  شناسنامه ی کلیه ی اعضا
5-اساسنامه شرکت
6-در صورت نیاز به گرفتن مجوز باید اقدام شود
شرایط ثبت شرکت قالی بافی در قالب سهامی خاص:
الف)در ابتدا تعداد اعضا پنج نفر می باشد
ب)سرمایه ی اولیه صد هزار تومان می باشد که در ابتدا باید 35% ان به صورت نقدی پرداخت شود
برای ثبت شرکت قالی بافی در قالب سهامی خاص چه مدارکی نیاز است :
1-دو نسخه اساسنامه
2-دو نسخه اظهارنامه
3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیران
5-کپی شناسنامه ی همه ی اعضا
6-چنان چه اموال شرکت جز دارایی های شرکت باشند باید سند ان ارائه شود
7-باید در بانک حساب باز کرد و 35% سرمایه را در ابتدا به صورت نقدی پرداخت کرد و گواهی مبنی بر پرداخت ان ارئه شود
8-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید حتما اقدام شود
برای ثبت شرکت قالی بافی چه مدارکی باید ارائه شود :
1-شخص متقاضی شرکت قالی بافی باید کپی کارت ملی و شناسنامه ی خود را ارئه دهد
2-شخصی که کارگاه متعلق به او است باید فرم تعهدنامه را کامل کند
3-کپی اساسنامه و اگهی ثبت شرکت
4-ارائه ی کپی کارت پایان خدمت ویا معافیت
5-ارائه ی کپی مدارک مکانی که در انجا قصد احداث مجتمع را دارید
6-مدیر عامل شرکت باید 4 قطعه عکس ارائه دهد
7-باید از مراجع ذی صلاح برای احداث مجتمع اجازه لازم گرفته شود
8-باید مدارک لازم مبنی بر داشتن تجربه و مهارت در این کار ارائه شود
9-باید توان پرداخت وام ها و تسهیلات را داشته باشید و تعهد کتبی بدهید
10-باید بین افراد قالی باف و صاحب کارگاه قرارداد بسته شود
11-ارائه ی طرح توجیهی اقتصادی

برای ثبت شرکت قالی بافی چه مراحلی را باید طی کرد :
1-ابتدا باید در سامانه و به صورت اینترنتی شرکت را به ثبت رساند
2-بعد از اینکه شرکت را به ثبت رساندید باید در جهت ثبت نام برای شرکت اقدام کنید
3-کلیه ی مدارک باید توسط اعضا و هیئت مدیره امضا شود
4-کلیه ی مدارک باید توسط پست به اداره ی ثبت شرکت ها فرستاده شود وشماره ی ان در سامانه ی اداره ی ثبت شرکت نوشته شود
5-باید اگهی تاسیس شرکت در روزنامه ی رسمی به مدت 15الی 20 روز کاری داده شود
6-چنان چه برای انجام کارها از وکیل استفاده شود ،وکیل شرکت باید به اداره ثبت شرکتها برای گرفتن پرونده ی ثبتی و اگهی تاسیس مراجعه کند


Call Now