شرکت های استارت اپ شرکت های تازه تاسیس هستند که در زمینه ی توسعه و تحقیق بازاریابی فعالیت می کنند .
این شرکتها که در شکل های مختلفی بوجود می ایند و به سرعت رشد می کنند .این شرکت ها که سرمایه ی اولیه ی کمی نیاز دارند وبرگشت سرمایه در این نوع شرکتها با سرعت بیشتری انجام می شود .
بیشتر سرمایه در این نوع شرکت ها توسط موسسین انها تامین می شود و یا در بعضی مواقع شرکت های سرمایه گذاری با خرید سهام این نوع شرکت ها  در قبال پول نقد به انها کمک می کنند تا فعالیت خود را شروع کنند .
ارزش برخی از این شرکتها ی نوپا با توجه به تکنولوژی انها ارزیابی می شود .این گونه شرکتها که سود خوبی را برای سرمایه گذاران خود به همراه می اورد ماننده شرکت گوگل
ویژگی های شرکت های نوپا دارای :
1-هدف از تشکیل این شرکتها این است که در اینده تبدیل به یک شرکت بزرگ شوند
2-تمرکز این نوع شرکتها بیشتر بر روی محصولات نو و جدید می باشد
3-هدف این نوع شرکت ها رسیدن به بازارهای جهانی می باشد
4-تمرکز این نوع شرکتها بیشتر بر روی اینده می باشد
5-انها که در زمینه ی تکنولوژی های جدید فعالیت می کنند
6-این نوع شرکت ها در زمینه ی کاری ترجیح میدهند با افرادی همکاری کنند که داری اخلاقیت و استعداد زیادی هستند .
7-این شرکتها که در ابتدای تاسیس دارای سرمایه ی کمی هستند اما پس از رشد دارای سرمایه ی زیادی می شوند
8-این نوع شرکت ها که بیشتر در زمینه های فن اوری اطلاعات و ارتباطات می باشد

 شرکتهای سرمایه گذاری با نو پا چه تفاوتی دارند  :
شرکتهای استارت اپ یا نوپا که بر پایه ی ایده های نو بوجود می ایند به همین دلیل دارای رقیب نیستند
شرکت استارت اپ یا نو پا چگونه به ثبت می رسند :
این شرکتها که در قالب شرکت سهامی خاص و یا مسئولیت محدود به ثبت می رسند .
شرایط ثبت شرکت استارت اپ در قالب مسئولیت محدود  :
1-تعداد اعضا دونفر
2-سرمایه ی اولیه یک میلیون ریال می باشد
3-ارائه ی تعهد نامه مبنی بر پرداخت کل سرمایه
برای ثبت شرکت استارت اپ در قالب مسئولیت محدود چه مدارکی نیاز است :
1-کپی کارت ملی و شناسنامه
2-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
3-در صورتیکه موضوع فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید اقدام شود
چه شرایطی برای ثبت شرکت در قالب سهامی خاص نیازاست  :
1-دو نفر بازرس و سه نفر عضو
2-سرمایه ی اولیه صد هزار تومان می باشد
3- در این نوع شرکتها باید 35% درصد سرمایه در ابتدا به صورت نقدی پرداخت شود
برای ثبت شرکت در قالب مسئولیت محدود چه مدارکی نیاز است:
1-گپی کارت ملی و شناسنامه
2-امضا اقرار نامه
3- ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
4-گرفتن مجوز در صورت نیاز برای موضوع فعالیت شرکت
موسسه ی کیا در زمینه ی ثبت شرکت به شما کمک می کند و شما را در این مسیر راهنمایی می کند .


Call Now