همه ی شرکت ها برای رسیدن به هدفی که دارند به شخصی نیاز دارند تا بتواند همه ی ارکان شرکت را در جهت رسیدن به ان هدف با هم هماهنگ کند و این شخص خود باید توانایی لازم برای انجام این مسئولیت مهم را داشته باشد .
انتخاب مدیر عامل در شرکت های سهامی که توسط هیئت مدیره انجام می شود و در این نوع شرکت ها که سرمایه به سهام تبدیل می شود .چنان چه صاحبان سهام مدیر عامل را از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب کنند مدت زمانی که در این سمت باقی می ماند بامدت عضویت او در هیئت مدیره برابر خواهد بود .در چنین حالتی در صورتیکه سه چهارم اعضای مجمع موافقت کنند می تواند همراه با ان سمت ،سمت رئیس هیئت مدیره را نیز داشته باشد .
طبق قوانین هیئت مدیره در هر زمانی می تواند مدیر عامل را از سمت خود برکنار کند .در شرکتها که میزان اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره مشخص می شود .حدود اختیارات مدیر عامل که توسط هیئت مدیره به او داده شده باید صورت جلسه شود و به اداره ی ثبت شرکتها ارسال شود ودر روزنامه اگهی شود.
در چه صورت افراد نمی توانند در شرکت های سهامی مدیر عامل شوند :
الف)افرادی که سابقه ی ورشکستگی دارند
ب)در صورتیکه فرد جرمی را مرتکب شده ودر حال گذراندن دوره ی محکومیت خود می باشد
ج)در صورتیکه فرد در شرکت دیگری هم دارای همین سمت می باشد
در شرکتهای مسئولیت محدود که مدیرعامل می تواند از شرکا یا اعضای هیئت مدیره انتخاب نشود در این شرکتها که اعضای مجمع عمومی موسسین پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره باید سریعا اقدام به انتخاب مدیر عامل نمایند . در این نوع شرکتها که مدت زمان اینکه مدیر عامل می تواند در سمت خود باشد به عضویت او در هیئت مدیره بستگی ندارد .
موانعی که در انتخاب مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد مشابه شرکت های سهامی می باشد .مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود نماینده ی تام الاختیار شرکت است و می تواند در کلیه ی امور شرکت دخالت کند .
مدیر عامل باید داری چه شرایطی باشد :
1-باید به یکی از ادیانی که مورد تایید جمهوری اسلامی باشد مقید باشد
2-باید تابعیت ایران را داشته باشد و ایرانی باشد
3-نباید سابقه ی کیفری داشته باشد
4-ارائه ی گواهی مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر
5-شخصی که دارای سمت مدیر عامل می باشد نباید در هیچ گونه نهادها و سازمان های دولتی مشغول به کار باشد
6-در شرکتها ی دیگر نباید چنین پستی را داشته باشد
7-ارائه ی کارت پایان خدمت یا معافیت
8-حداقل سن باید 25 سال باشد
9-در صورت داشتن مدرک دیپلم باید پنج سال سابقه ی کار در این زمینه را داشته باشد و چنان چه مدرک ان لیسانس باشد باید سه سال سابقه ی کار داشته باشد

مدیر عامل باید چه مدارکی را ارائه دهد :
1-ارائه ی گواهی مبنی بر عدم اعتیاد
2-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
3-ارائه ی گواهی مبنی بر این که در هیچ گونه سازمان یا نهاد دولتی عضو نمی باشند
4-ارائه ی کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت
5-کپی شناسنامه
6- دو قطعه عکس
7- کپی مدرک تحصیلی
8-ارائه ی اصل گواهی مبنی بر سابقه ی فعالیت در این زمینه
برای ثبت شرکت چه مدارکی نیاز می باشد  :
1-دو نسخه اساسنامه
2-دو نسخه اظهار نامه
3-دو نسخه شرکتنامه
4-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی
5-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره
موسسه ی کیا در زمینه ی ثبت شرکت ،برند ،اخذ کارت بازرگانی ،ثبت اختراع به شما کمک می کند و شما می توانید از راهنمایی کارشناسان مجرب این مجموعه برخوردار شوید.


Call Now