نحوه ی صدور پروانه ی تاسیس پرورش قارچ
شرایط لازم برای صدور پروانه:

1-زمین :
در مرحله ی اول برای تولید قارچ باید زمین مناسب انتخاب شود و انتخاب مساحت زمین به میزان تولید شما بستگی دارد .
2-اب:
یکی از عوامل مهم در تولید قارچ وجود اب می باشد
3-انرژی :
با توجه به نوع طراحی مکان مورد نظر برای پرورش قارچ میزان مصرف انرژی متفاوت می باشد
4-موارد فنی :
شامل روش های فنی که در ساخت ،طراحی و بهره برداری استفاده می شود
مدارک لازم برای تاسیس :
1-تکمیل فرم تقاضای تاسیس
2-ارائه ی مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی
3-مدارکی که نشان دهنده ی مالکیت زمین می باشد به همراه نقشه
4-مکانی که برای تولید انتخاب می کنید باید فاصله ی مشخصی از دامداریها داشته باشد
5-ارئه ی گواهی مدیریت از امور اراضی
6-ارائه ی گواهی مبنی بر اینکه اب مورد نیاز برای فعالیتتان از کجا تامین می شود
7-گواهی تامین انرژی
8-ارائه ی نقشه ی زمین
9-ارئه ی ازمایش اب و خاک
10-ارائه ی طرح توجیهی
11-کامل کردن تعهد نامه مبنی بر پایبندی به قوانین مربوط به گلخانه ها
12-باید طبق تعرفها هزینه های صدور پرداخت شود
13-ار ائه ی گواهی مبنی بر اینکه گلخانه حریم ها را رعایت کرده است
14 ارئه ی فرم مهندس ناظر و پیمانکار
*زمینی که برای این منظور استفاده می شود از نظر مالکیت باید دارای سند رسمی باشد زیرا برای پرورش قارچ نمی توان از زمین های اجاره ای استفاده کنید و چنان چه بخواهید از زمین های مشاع استفاده کنید باید فرم مربوط به مشاع را پر کنید و از شورای روستا تاییدیه گرفته شود .
برای تامین اب باید مدارک زیر ارائه شود :
1- در ابتدا باید از مدیریت امور اب شهرستان پروانه ی بهره برداری گرفته شود
2-گرفتن فرم تاییدیه از شورای روستا
*زمان صدور پروانه حدود یک ماه به طول می انجامد
برای گرفتن پروانه چه مراحلی باید طی شود :
1-در ابتدا باید شخص حقوقی یا حقیقی به دبیر خانه ی صدور پروانه ی شهرستان مراجعه کند و تقاضا نامه را تکمیل نمایند
2-در مرحله ی بعدی که فرم تقاضای تاسیس را همراه با مدارک برای تشکیل پرونده و پس از کامل کردن مدارک و تشکیل پرونده باید به یک نقشه بردار معرفی شود برای تهیه ی نقشه مکان احداث و ارائه ی ازمایش کیفیت اب
3-شخص متقاضی باید نقشه ی ازمایش کیفیت اب را ارئه دهد
4-ارائه ی استعلام های شده از مراکز دولتی و تنظیم انها توسط دبیرصدور پروانه ی شهرستان
5-شخص متقاضی باید مدارکی را که موافقت دستگاه های دولتی را مبنی بر احداث گلخانه صادر کردند را به دبیرصدور پروانه ی شهرستان برای تکمیل پرونده ارائه دهد .
6-در این مرحله پرونده به دبیر خانه ی مرکزی صدور پروانه برای بررسی و بستن قرارداد بین کارفرما و مشاور برای ارئه ی طرح توجیهی  ،اقتصادی،اجرایی،فنی
7-در صورت موافقت پروانه به نام متقاضی صادر می شود
8-پروانه به دبیر خانه شهرستان فرستاده می شود
9-در انتها پروانه به شخص متقاضی داده می شود برای بستن قرارداد با پیمانکار و مهندس ناظر پروژه
برای تمدید پروانه ی تاسیس چه مدارکی نیاز است :
1-کامل کردن فرم درخواست تمدید
2-ارائه ی سند مبنی بر مالکیت زمین
3-ارائه ی اصل پروانه ی تاسیس
4-در صورتیکه گواهی نامه های ضروری برای پروانه منقضی شده باشد باید جهت دریافت مجدد انها اقدام شود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه ی بهره برداری :
1-تکمیل فرم درخواست صدور پروانه
2-ارائه ی پروانه ی تاسیس
3-ارائه ی سند مالکیت زمین ،نقشه ان
4-ارائه ی گواهی گرفته شده از امور اراضی و محیط زیست
5-ارائه ی گواهی پایان کار از مهندس ناظر مربوطه
6-مسئول فنی باید اعلام امادگی نماید
مدارک لازم برای تمدید پروانه ی بهره برداری :
1-فرم درخواست تمدید باید تکمیل شود
2-ارائه ی پروانه ی بهره برداری
3-ارائه ی گواهی از امور اراضی
4-ارائه ی سند مالکیت زمین و نقشه ی ان
5-ارائه ی گواهی مبنی بر متداوم بودن فعالیت
6-کواهی مبنی بر ادامه ی همکاری با مسئول فنی
برای ثبت علامت خود می توانید به موسسه ی کیا مراجعه کرده و از راهنمایی مشاوران این موسسه بهره مند شوید .


Call Now